Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/646

Brussel, 1 juni 2010

Milieu: Commissie en Agentschap presenteren twee nieuwe instrumenten om verlies aan biodiversiteit tegen te gaan

Tijdens de openingssessie van de Groene-weekconferentie die vandaag plaatsvond te Brussel, zijn twee nieuwe wapens gepresenteerd om de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit op te voeren. Het biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa (BISE) is een nieuw webportaal dat informatie over Europese biodiversiteit op één enkele locatie centraliseert. Het Europees Milieuagentschap en de Europese Commissie hebben ook een "biodiversiteitsreferentiesituatie" ten behoeve van beleidsmakers ontwikkeld, waarin een totaalbeeld wordt gegeven van de huidige toestand van de biodiversiteit. Aan de hand van de referentiesituatie kan de vooruitgang in de hernieuwde strijd tegen het verlies aan biodiversiteit worden gevolgd en kunnen tendensen na 2010 duidelijk worden vastgesteld en gemeten.

"Het verlies aan biodiversiteit is geen abstract fenomeen, het gaat over het hier en nu", aldus Europees Commissaris voor Milieu Janez Potočnik. "Door ons te tonen waar we precies staan, zullen deze belangrijke nieuwe instrumenten ons helpen onze acties opnieuw te bezien en tastbare nieuwe maatregelen te nemen om het verlies te stoppen en de tendens waar mogelijk om te keren."

"De uitdaging bestaat erin alle kennis en informatie over biodiversiteit in de referentiesituatie en het BISE om te zetten in gewone taal teneinde gemeenschappen en particulieren tot actie aan te zetten", aldus professor Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het EMA. "Zonder hun persoonlijke betrokkenheid en hun persoonlijk engagement kan het verlies aan biodiversiteit niet echt worden gestopt."

Een referentiesituatie voor het meten van de vooruitgang

Als reden voor het falen van Europa om het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 een halt toe te roepen, worden onder andere lacunes in de beschikbare kennis over de toestand van de biodiversiteit in Europa genoemd. De referentiesituatie is bedoeld om dit probleem te verhelpen door beleidsmakers een aanzet te bieden voor het meten van de toestand van de biodiversiteit binnen de EU. Het nieuwe instrument voorziet in een kader om verbanden te leggen tussen het aantal soorten, de status van habitats en ecosysteemdiensten aan de hand van feiten en cijfers die wetenschappelijk gefundeerd zijn en in de lidstaten zijn gevalideerd en/of getoetst. De gegevens over soorten en habitats zullen worden ingedeeld in grote ecosysteemtypes (kust, wetlands, grasland, bossen, enz.) en in voorkomend geval jaarlijks worden bijgewerkt om de ontwikkelingen duidelijk in kaart te brengen. Van bijzonder belang is dat de referentiesituatie ook informatie over ecosysteemdiensten zal verschaffen. Het vandaag gepresenteerde instrument zal vóór het eind van het jaar volledig operationeel zijn in overeenstemming met de streefdoelen van de komende herziening van het EU-beleid inzake biodiversiteit.

Een nieuw platform voor informatie over biodiversiteit

Tijdens de conferentie is ook het startsein gegeven voor het BISE, het biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa. BISE is een informatieportaal dat tot doel heeft de toegang tot bestaande informatie over natuur en biodiversiteit te vergemakkelijken, waarbij bestaande gegevens uitvoeriger dan voorheen worden gepresenteerd. Behalve informatie over het EU-beleid en de EU-wetgeving inzake natuur bevat het een schat aan materiaal over de toestand van het milieu en de ecosystemen in de EU en de gevaren waaraan ze zijn blootgesteld, alsook informatie over het lopende onderzoek op het gebied van biodiversiteit in de EU en over de stand van de rapportage over biodiversiteit in de lidstaten, met het oog op een nauwere samenwerking.

Achtergrond: gevolgen van het verlies aan biodiversiteit

Ecosystemen vervullen een aantal functies die essentieel zijn voor het duurzame gebruik van de natuurlijke rijkdommen, waaronder de voorziening met oogstbare producten zoals levensmiddelen, drinkwater en grondstoffen, regulerende functies zoals de vastlegging van koolstof, afvalverwerking en culturele diensten. Het ernstige en aanhoudende verlies aan biodiversiteit in Europa is een afspiegeling van de achteruitgang van ecosystemen, hun natuurlijke capaciteiten en hun vermogen om regulerende functies te vervullen.

Links

Biodiversiteitsreferentiesituatie: http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity

BISE http://biodiversity.europa.eu

Programma van de Groene week 2010 en pershoek:

http://www.greenweek2010.eu/


Side Bar