Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/646

Bryssel 1. kesäkuuta 2010

Ympäristö: Kaksi uutta välinettä biodiversiteetin häviämisen estämiseksi

Tämänpäiväisessä Green Week –tapahtuman avajaistapahtumassa Brysselissä esiteltiin kaksi uutta välinettä, joilla tehostetaan toimia biodiversiteetin häviämisen pysäyttämiseksi. BISE-tietojärjestelmä (Biodiversity Information System for Europe) on uusi Internet-portaali, jolla esitetään keskitetysti tietoa luonnon monimuotoisuudesta Euroopassa. Euroopan ympäristövirasto ja Euroopan komissio ovat myös laatineet poliittisten päättäjien käyttöön "biodiversiteetin lähtötilanteen", joka tarjoaa kattavan selvityksen luonnon monimuotoisuuden tämänhetkisestä tilasta. Tätä lähtötilannetta käytetään vertailukohtana seurattaessa sitä, miten uusilla toimilla onnistutaan hidastamaan biodiversiteetin heikkenemistä. Näin voidaan selkeästi määrittää ja mitata vuoden 2010 jälkeisiä suuntauksia.

””Biodiversiteetin häviäminen ei ole abstrakti ilmiö, se on nähtävissä täällä ja nyt,” totesi ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik. ”Nämä merkittävät uudet välineet kuvaavat selkeästi tämänhetkistä tilannetta. Ne auttavat meitä tarkastelemaan toimiamme ja toteuttamaan uusia käytännön toimenpiteitä biodiversiteetin häviämisen pysäyttämiseksi ja, mikäli mahdollista, suuntauksen kääntämiseksi."

Lähtötilanteen kartoituksessa ja BISE-tietojärjestelmässä on tavoitteena muuntaa kaikki käytettävissämme oleva biodiversiteettiä koskeva tieto selkeälle yleiskielelle, jotta yhteisöt ja yksilöt saadaan tarttumaan toimiin”, totesi Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtaja professori Jacqueline McGlade. ”Emme voi kuvitella pysäyttävämme biodiversiteetin häviämistä ilman kaikkien henkilökohtaista osallistumista ja sitoutumista."

Lähtötilanteen kartoitus edistymisen mittaamiseksi

Yhdeksi syyksi siihen, että EU ei ole pystynyt pysäyttämään biodiversiteetin heikkenemistä vuoteen 2010 mennessä, on mainittu puutteet tiedoissa, jotka koskevat biodiversiteetin tilaa Euroopassa. Tämä ongelma pyritään ratkaisemaan lähtötilanteen kartoituksella, joka antaa poliittisille päätöksentekijöille vertailukohdan biodiversiteetin tilan mittaamiselle EU:ssa. Uusi väline tarjoaa puitteet, joissa voidaan esittää yhteydet lajien määrien, elinympäristöjen tilan ja ekosysteemipalvelujen välillä, ja siinä käytetään tietoja ja lukuja, jotka ovat tieteellisesti luotettavia ja jotka on varmistettu tai vertaisarvioitu jäsenvaltioissa. Lajeja ja elinympäristöjä koskevat tiedot jaotellaan ekosysteemityyppien (rannikot, kosteikot, niityt, metsät jne.) mukaan ja tietoja päivitetään tarvittaessa vuosittain, jotta edistyminen voidaan myös kirjata selkeästi. Mikä tärkeintä, lähtötilanteen kartoituksesta saadaan tietoa ekosysteemipalveluista. Tänään esitelty väline laaditaan tämän vuoden loppuun mennessä samassa yhteydessä EU:n tarkistetun biodiversiteettipolitiikan tavoitteiden kanssa.

Uusi järjestelmä biodiversiteettitietoa varten

Konferenssissa esiteltiin myös BISE-tietojärjestelmä. Kyseessä on Internet-portaali, jolla luontoa ja biodiversiteettiä koskevat tiedot ovat helposti käytettävissä. Tiedot esitetään aiempaa kattavammin. Järjestelmä sisältää paitsi tietoa EU:n politiikasta ja lainsäädännöstä luonnonsuojelun alalla myös runsaasti materiaalia EU:n ympäristön ja ekosysteemien tilasta sekä niiden kohtaamista uhkista ja EU:ssa tehtävästä biodiversiteettitutkimuksesta. Lisäksi järjestelmässä on tietoa jäsenvaltioiden biodiversiteettiraportoinnista, jonka toivotaan lisäävän yhteistyötä.

Taustaa: biodiversiteetin häviämisen seuraamukset

Ekosysteemit tarjoavat monia perustoimintoja, jotka ovat välttämättömiä luonnonvarojen kestävälle käytölle. Ekosysteemit ovat tärkeitä mm. elintarvikkeiden, juomaveden ja raaka-aineiden tuotannolle sekä useiden toimintojen (hiilen sitominen, jätehuolto ja kulttuuripalvelut) sääntelylle. Euroopan luonnon monimuotoisuuden vakava ja jatkuva häviäminen on osoitus siitä, että ekosysteemit, luonnon kapasiteetti ja ekosysteemien kyky suorittaa sääntelypalveluja heikkenevät.

Linkit


Side Bar