Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/646

Bruxelles, den 1. juni 2010

Miljø: Kommissionen og Miljøagenturet løfter sløret for to nye værktøjer til bekæmpelse af tabet af biodiversitet

Ved åbningen af Grøn Uge-konferencen i Bruxelles i dag blev sløret løftet for to nye våben til at optrappe kampen mod tabet af biodiversitet. BISE, Informationssystemet for Biodiversitet i Europa, er en ny webportal, der samler oplysningerne om den europæiske biodiversitet på ét sted. Det Europæiske Miljøagentur og Europa-Kommissionen har til brug for beslutningstagerne også udviklet et "referencescenario for biodiversitet", der giver et nuanceret øjebliksbillede af, hvordan det står til med biodiversiteten. Referencescenariet vil blive anvendt til at overvåge, hvordan de fornyede bestræbelser på at standse tabet af biodiversitet forløber, og vil kunne bruges til at fastlægge og måle udviklingen i tiden efter 2010.

"Tabet af biodiversitet er ikke et abstrakt fænomen - det berører os her og nu," sagde EU-miljøkommissær Janez Potočnik. "Disse nye værktøjer vil ved at vise os, hvor vi nøjagtigt står, hjælpe os med at revidere vores foranstaltninger og træffe konkrete nye foranstaltninger for at standse tabet og om muligt vende udviklingen."

"Udfordringen består i at omsætte al den viden og information, vi har om biodiversitet i referencescenariet og BISE, til dagligdags sprog for at mobilisere samfundsgrupper og enkeltindivider til at tage affære," sagde professor Jacqueline McGlade, Miljøagenturets administrerende direktør. "Vi kan ikke gøre os noget håb om at standse tabet af biodiversitet uden deres personlige indsats og engagement."

Et referencescenario til måling af fremskridt

Som en af årsagerne til, at det ikke lykkedes for EU at standse tabet af biodiversitet senest i 2010, nævnes huller i den eksisterende viden om den aktuelle biodiversitet i Europa. Formålet med referencescenariet er at løse dette problem og at give beslutningstagerne et udgangspunkt for at måle den aktuelle biodiversitet i EU. Det nye værktøj giver mulighed for at fastslå sammenhænge mellem antallet af arter, deres habitaters tilstand og økosystemernes funktioner og er baseret på videnskabeligt velfunderede fakta og tal, som er blevet godkendt og/eller bedømt af fagfæller i medlemsstaterne. Oplysningerne om arter og habitater vil blive opdelt efter de vigtigste økosystemtyper (kystområder, vådområder, græsarealer, skove osv.), og dataene vil om nødvendigt blive ajourført hvert år, for at der kan udarbejdes et præcist register over, hvilke fremskridt der sker gennem tiden. Referencescenariet vil som det vigtigste også give oplysninger om økosystemernes funktioner. Det værktøj, der er skitseret i dag, vil blive færdigudviklet inden årets udgang i overensstemmelse med den kommende reviderede EU-biodiversitetspolitiks mål.

En ny platform til information om biodiversiteten

På konferencen blev også BISE, Informationssystemet for Biodiversitet i Europa, lanceret. BISE er en informationsportal, der skal lette adgangen til eksisterende informationer om naturen og biodiversiteten, og som præsenterer de eksisterende data på en langt mere nuanceret måde end tidligere. Ud over information om EU's politik og lovgivning på naturområdet indeholder den et væld af materiale om EU-miljøets og ‑økosystemernes tilstand og de farer, der truer dem, samt information om den igangværende biodiversitetsforskning rundt omkring i EU, ligesom den giver adgang til information om den aktuelle rapportering om biodiversiteten i medlemsstaterne med henblik på at fremme øget samarbejde.

Baggrund: konsekvenserne af tabet af biodiversitet

Økosystemerne opfylder en række basisfunktioner, der er væsentlige for en bæredygtig udnyttelse af Jordens ressourcer. Dertil hører levering af fødevarer, drikkevand og råvarer samt regulering i form af CO2-binding, affaldsbehandling og kulturelle tjenesteydelser. Det alvorlige og fortsatte tab af EU's biodiversitet afspejler den igangværende forringelse af økosystemerne og deres naturlige kapacitet og evne til at opfylde deres regulerende funktioner.

Links

Referencescenario for biodiversitet: http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity

BISE http://biodiversity.europa.eu

Programmet for Grøn Uge 2010 og det dertil hørende pressehjørne findes på følgende websted: http://www.greenweek2010.eu/


Side Bar