Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/646

Брюксел, 1 юни 2010 г.

Околна среда: Комисията и Агенцията представят два нови инструмента за борба със загубата на биологично разнообразие

На откриването на конференцията по случай „Зелената седмица“ в Брюксел днес бяха представени две нови оръжия за по-успешна борба със загубата на биологично разнообразие. BISE — информационната система за биологичното разнообразие на Европа, е нов уеб портал, който съсредоточава на едно място информацията за европейското биологично разнообразие. Европейската агенция за околната среда (EEA) и Европейската комисия са разработили също така „базова линия за биологичното разнообразие“, предназначена за политиците, която предлага цялостен поглед върху текущото състояние на биологичното разнообразие. Базовата линия ще бъде използвана за проследяване на осъществения напредък към спиране на загубата на биологично разнообразие и ще позволи да бъдат ясно определени и измерени тенденциите след 2010 г.

„Загубата на биологично разнообразие не е отвлечено явление — този въпрос стои пред нас тук и сега“, заяви Европейският комисар за околната среда Янез Поточник. Като ни дават точна информация за състоянието в момента, тези два важни инструмента ще ни помогнат да преосмислим действията си и да вземем нови конкретни мерки за спиране на загубата или за промяна на тенденцията, ако това е възможно.“

„Остава предизвикателството да предадем на разбираем език всички знания и информация, които имаме за биологичното разнообразие в базовата линия и в BISE, и така да подтикнем към действие обществото и отделните личности“ каза професор Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на EEA. „Немислимо е да си представим, че ще успеем да спрем загубата на биологичното разнообразие без техния личен ангажимент и участие.“

Базова линия за измерване на напредъка

Сред посочените причини за неуспеха на Европа да спре загубата на биологично разнообразие до 2010 г. са пропуските в наличните данни за състоянието на биологичното разнообразие в Европа. Базовата линия има за цел да разреши този проблем, като даде на политиците отправна точка, спрямо която да оценяват състоянието на биологичното разнообразие в ЕС. Новият инструмент представлява рамка, която очертава зависимостите между броя на видовете, статуса на местообитанията и екосистемните услуги и използва научно доказани цифри и данни, които са били потвърдени и/или подложени на проверка от експерти в държавите-членки.

Информацията за видовете и местообитанията ще бъде систематизирана според основните типове екосистеми (крайбрежни, във влажните зони, тревни, горски и т.н.) и при възможност ще бъде актуализирана всяка година, така че да се съхранят точни данни за постигнатия напредък. И най-важното: базовата линия ще дава информация и за екосистемните услуги. Представеният днес инструмент ще бъде напълно функционален до края на годината във връзка с целите, поставени от бъдещата преразгледана политика на ЕС в областта на биологичното разнообразие.

Нова платформа с информация за биологичното разнообразие

На конференцията бе обявено и създаването на BISE — информационната система за биологичното разнообразие на Европа. BISE представлява информационен портал, предназначен да улесни достъпа до съществуващата информация за природата и биологичното разнообразие, като представя съществуващите данни далеч по-всеобхватно от преди. Освен информация за политиката и законодателството на ЕС в областта на природата, там се съдържа и богат набор от материали за състоянието на околната среда и екосистемите на ЕС и заплахите, пред които те са изправени, информация за текущата научноизследователска дейност в ЕС във връзка с биологичното разнообразие и достъп до информацията за състоянието на отчетите по биологичното разнообразие в държавите-членки с цел насърчаване на по-тясното сътрудничество.

Кратка предистория: последиците от загубата на биологично разнообразие

Екосистемите изпълняват редица основни функции, които са от изключителна важност за устойчивото използване на ресурсите на Земята. Сред тях са снабдяването с продукти като храна, питейна вода и суровини; регулационните функции като поглъщане на въглерода, третиране на отпадъците и културните ползи. Тежката и трайна загуба на биологичното разнообразие на Европа е отражение на продължаващото влошаване на екосистемите, на техния естествен капацитет и на способността им да изпълняват своите регулационни функции.

Интернет връзки

Базова линия за биологичното разнообразие

http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity

BISE http://biodiversity.europa.eu

За програмата на „Зелената седмица“ през 2010 г. и посветените на нея

съобщения на пресата, вж.: http://www.greenweek2010.eu/


Side Bar