Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/644

Bruselj, 1. junija 2010

Telekomunikacije: poročilo Komisije o nacionalni ureditvi telekomunikacij kaže na večjo konkurenco, a brez enotnega trga

Glede na danes objavljeno poročilo Evropske komisije so postali trgi telekomunikacij v Evropski uniji bolj konkurenčni zaradi usmerjanja Komisije pri posvetovalnem in revizijskem postopku, znanem kot „postopek po členu 7“, po katerem nacionalni regulativni organi za telekomunikacije Komisijo vnaprej obvestijo o svojih načrtih za ureditev dela nacionalnega trga telekomunikacij. Prednosti za državljane in podjetja so večja izbira storitev in nižje cene. Poleg tega je v poročilu omenjeno, da enotni trg Evropske unije na področju telekomunikacij še zdaleč ni dosežen, zato Komisija v digitalni agendi za Evropo (IP/10/581) poziva k hitremu in doslednemu uveljavljanju obstoječih predpisov s področja telekomunikacij ter navaja, da namerava predlagati ustrezne ukrepe za zmanjšanje stroškov, ki nastajajo zaradi odsotnosti enotnega trga na področju telekomunikacijskih storitev. Težavni so različni nacionalni ureditveni pristopi k reševanju vprašanj, povezanih s konkurenco, na primer ureditev dostopa do omrežij iz optičnih vlaken. V današnjem poročilu je tudi opozorjeno, da ureditvena negotovost lahko ovira začetek investicijsko intenzivnih infrastrukturnih projektov, kot so dostopovna omrežja naslednje generacije, eden od osrednjih projektov digitalne agende za Evropo.

Neelie Kroes, podpredsednica Komisije, pristojna za digitalno agendo, je povedala: „Komisija je z usmerjanjem nacionalnih regulativnih organov za telekomunikacije zagotovila raven doslednosti in predvidljivosti, ki vlagatelje navdaja z zaupanjem. Vendar potrebujemo bolje usklajeno ureditev, da bi zagotovili usklajeno izvajanje in pravilno delovanje enotnega trga EU na področju telekomunikacij.“

Joaquín Almunia, podpredsednik Komisije, pristojen za konkurenco, je izjavil: „V poročilu je poudarjeno, da so nacionalni regulativni organi z izvajanjem predpisov EU s področja telekomunikacij pod nadzorom Komisije odprli trge telekomunikacij za konkurenco, kar je državljanom in podjetjem EU prineslo več izbire in nižje cene.“

V danes objavljenem poročilu Komisije so opisani najpomembnejši trendi in problemi, ki jih je razkril postopek po členu 7 v preteklih dveh letih. Postopek notifikacije je na splošno po vsej Evropski uniji vodil v manjšo in boljšo ureditev trgov telekomunikacij. Nacionalni regulativni organi za telekomunikacije pa še naprej uporabljajo različne rešitve za podobne probleme, povezane s konkurenco. Ti zajemajo naslednje:

  • Obravnava izdelkov za dostop do omrežij iz optičnih vlaken na veleprodajnih trgih storitev širokopasovnega dostopa. Čeprav je bil dostop preko optičnih vlaken vključen v opredelitve trga, so regulativni organi za telekomunikacije v številnih primerih predlagali, da se regulativni korektivni ukrepi ne uvedejo ali omejijo na omrežja iz optičnih vlaken.

  • Uporaba različnih izračunov cen, po katerih operaterji ponujajo del svojega omrežja (dostop) ali posredujejo klice za druge operaterje (medomrežno povezovanje). Številni regulativni organi še vedno vključujejo nerelevantne stroškovne elemente v izračun cen zaključevanja klicev, npr. stroške spektra, kar ima za posledico pretirane cene.

  • Različni ureditveni pristopi v primerih, ko operaterji telekomunikacijskih storitev ločujejo opravljanje storitev za druge operaterje telekomunikacijskih storitev od opravljanja storitev za končne uporabnike (funkcijska ločitev).

Z majem 2011 bo Komisija z revidiranimi predpisi EU s področja telekomunikacij dobila dodatne pristojnosti za uvedbo in izvajanje korektivnih ukrepov s strani nacionalnih regulativnih organov (glej MEMO/09/513 in prilogo). Komisija si prizadeva zagotoviti dosledno uporabo predpisov EU s področja telekomunikacij ob tesnem sodelovanju z organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC – glej SPEECH/10/15) in spodbujati nadaljnji razvoj visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, kot je predvideno v digitalni agendi za Evropo (IP/10/581).

Komisija trenutno dokončuje priporočilo o reguliranem dostopu do dostopovnih omrežij naslednje generacije, ki temelji na usmerjanju, ki ga je zagotovila v okviru pregledov nacionalnih trgov širokopasovnih omrežij. Komisija skupaj z BEREC proučuje tudi možnost dodatnih navodil regulativnim organom za telekomunikacije o doslednem izvajanju ločevalnih obveznosti in korektivnih ukrepov.

Ozadje

Postopek, določen s členom 7 Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirne direktive), omogoča določanje področij, na katerih mora Komisija skupaj z BEREC ukrepati, da bi spodbujala enotni trg elektronskih komunikacij.

V skladu s postopkom morajo nacionalni regulativni organi za telekomunikacije Komisiji predložiti tržne analize, preden sprejmejo končne sklepe za konsolidacijo notranjega trga za elektronske komunikacije. Od uvedbe postopka po členu 7 so nacionalni regulativni organi Komisiji predložili v analizo več kot 1 000 osnutkov regulativnih sklepov.

Popolno poročilo o pregledih trgov na podlagi regulativnega okvira EU ter sklepi Komisije in ustrezni ukrepi, priglašeni v skladu s postopkom po členu 7, so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm

Za podrobnosti o postopku po členu 7 glej MEMO/10/226.

Annex

The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

The new Single Market Procedure for assessing regulatory remedies
proposed by national telecoms regulators
(Article 7a of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications


Side Bar