Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/644

Brüsszel, 2010. június 1.

Távközlés: a nemzeti távközlési szabályozásról szóló bizottsági jelentés szerint nőtt a verseny, de nincs még egységes piac

Az Európai Bizottság által ma közzétett jelentés szerint az uniós távközlési piacok versenyképesebbé váltak a Bizottság által a 7. cikk szerinti eljárásként is ismert konzultációs és felülvizsgálati eljárás keretében nyújtott útmutatásnak köszönhetően: arról az eljárásról van szó, amellyel a nemzeti távközlési szabályozó hatóságok előzetesen értesítik a Bizottságot a nemzeti távközlési piacok részleges szabályozására vonatkozó terveikről. Ez az állampolgárok és a cégek számára a szolgáltatások választékának bővülését és az árak csökkenését eredményezte. A jelentés szerint azonban az Európai Unió egységes távközlési piaca egyelőre mégis távol áll a megvalósulástól, ezért a Bizottság által kidolgozott európai digitális menetrend (IP/10/581) a meglévő távközlési szabályok gyors és egyöntetű érvényesítésére szólít fel, és arról számol be, hogy a Bizottság megfelelő lépéseket kíván javasolni a távközlési szolgáltatások egységes piacának hiányából adódó költségek visszaszorítására. Probléma például, hogy a versenyt – például az optikai szálas hálózatokhoz való hozzáférés szabályozását – érintő kérdésekben többféle nemzeti szabályozási közelítésmód érvényesül. A mai jelentés arra is figyelmeztet, hogy a szabályozás bizonytalansága olyan beruházásigényes infrastrukturális projektek kiépülését hátráltathatja, mint az új generációs hozzáférési hálózatok (NGA-hálózatok), amely az európai digitális menetrend egyik zászlóshajója.

Neelie Kroes, a Bizottságnak a digitális menetrendért felelős alelnöke elmondta: „A Bizottság által a nemzeti távközlési szabályozó hatóságoknak nyújtott útmutatás máris olyan szintű egyöntetűséget és előreláthatóságot biztosít, amely bizalmat kelt a beruházókban. Mindazonáltal összehangoltabb szabályozásra van szükség az egységes európai uniós távközlési piac harmonizált megvalósításához és megfelelő működéséhez.”

Joaquín Almunia, a Bizottságnak a versenypolitikáért felelős alelnöke elmondta: „A jelentés nyomatékosítja, hogy az uniós távközlési szabályoknak a nemzeti szabályozó hatóságok által a Bizottság felügyeletével történő végrehajtása a távközlési piacokat megnyitotta a versenynek, ami az uniós polgárok és cégek számára a szolgáltatások választékának bővülését és az árak csökkenését eredményezte.”

A Bizottság ma közzétett jelentése felvázolja a 7. cikk szerinti eljárás nyomán az elmúlt két évben kibontakozó fő trendeket és kérdéseket. Összességében ez az értesítési eljárás az uniós távközlési piacokon a szabályozás csökkenéséhez és javulásához vezetett. A nemzeti távközlési szabályozó hatóságok azonban továbbra is eltérő megoldásokkal kezelnek hasonló versenypolitikai problémákat. Ezek közé tartoznak az alábbiak:

  • az optikai hálózatokhoz való hozzáférés termékeinek kezelése a széles sávú hozzáférés nagykereskedelmi piacain – például egyes esetekben, noha a piacok meghatározása az optikai kábelekre is kiterjedt, a távközlési hatóságok azt javasolták, hogy a szabályozási korrekciós intézkedéseket ne alkalmazzák az optikai szálas hálózatokra, illetőleg csak azokra alkalmazzák;

  • más-más számítás alkalmazása azon díjakra, amelyekért a szolgáltatók hálózatuk egy részét kínálják (hozzáférés) vagy más szolgáltatók hívásait továbbítják (összekapcsolás). Több szabályozó hatóság a végződtetési díjba még mindig beleszámít olyan idegen költségeket, mint a spektrumköltségek, ami indokolatlanul magas díjakat eredményez;

  • különböző szabályozási közelítésmódok alkalmazása olyan esetekre, amikor a távközlési szolgáltató szétválasztja a más távközlési szolgáltatóknak történő szolgáltatásnyújtást a végfelhasználóknak történő szolgáltatásnyújtástól (funkcionális szétválasztás).

2011 májusától kezdve az uniós távközlési szabályozás további feladatokat ruház a Bizottságra a korrekciós intézkedéseknek a nemzeti szabályozó hatóságok általi meghozatalát és végrehajtását illetően (lásd: MEMO/09/513 és az alábbi melléklet). A Bizottságnak határozott törekvése, hogy az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületével (BEREC, lásd SPEECH/10/15) szoros együttműködésben biztosítsa az uniós távközlési szabályozás egyöntetű alkalmazását, és hogy előmozdítsa a széles sávú szolgáltatások további kiépítését, ahogy az az európai digitális menetrendben szerepel (IP/10/581).

A Bizottság jelenleg véglegesíti az új generációs hozzáférési hálózatokhoz (NGA-hálózatok) történő szabályozott hozzáférésre vonatkozó ajánlását, amely a széles sávú szolgáltatások nemzeti piacainak felülvizsgálata keretében általa nyújtott útmutatásra épül. A Bizottság a BEREC közreműködésével a távközlési szabályozó hatóságoknak szóló, a szétválasztási kötelezettségvállalások és a korrekciós intézkedések egyöntetű végrehajtására irányuló további utasítások kiadását is mérlegeli.

Előzmények

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 7. cikkével létrehozott eljárás jelentősen hozzájárult azon területek azonosításához, amelyeken a Bizottságnak – a BEREC közreműködésével – fel kell lépnie az elektronikus szolgáltatások egységes piacának előmozdítása érdekében.

Ezen eljárás értelmében a nemzeti távközlési szabályozó hatóságoknak a Bizottság elé kell terjeszteniük piacelemzéseiket, mielőtt a belső távközlési piac konszolidációjára irányuló végleges döntéseket fogadnak el. A 7. cikk szerinti eljárás létrehozása óta a nemzeti szabályozó hatóságok több mint ezer szabályozási döntéstervezetet terjesztettek a Bizottság elé elemzés céljára.

Az uniós keretszabályozás szerinti piac-felülvizsgálatokról szóló teljes körű jelentésről, a Bizottság határozatairól, valamint a 7. cikk szerinti eljárással bejelentett kapcsolódó intézkedésekről a következő címen olvashat:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm

A 7. cikk szerinti eljárásról bővebb tájékoztatást itt talál: MEMO/10/226.

Melléklet

The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

The new Single Market Procedure for assessing regulatory remedies
proposed by national telecoms regulators
(Article 7a of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications


Side Bar