Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/642

Bruselj, 31. maja 2010

Regionalna konferenca globalnega zavezništva o podnebnih spremembah za Azijo

Predstavniki EU in azijskih držav v razvoju so danes sklenili, da si bodo skupaj prizadevali za pridobitev mednarodne podpore za odločnejše ukrepanje proti podnebnim spremembam. Azijske regionalne konference globalnega zavezništva o podnebnih spremembah so se udeležili predstavniki Afganistana, Bangladeša, Butana, Kambodže, Maldivov, Mjanmara in Nepala ter EU.

„Manjše države navadno sprejmemo predloge večjih držav v razvoju, da dosežemo enotno stališče. Vendar to ni vedno koristno za naše nacionalne interese. Zdaj je čas, da dvignemo svoj glas. Če se ne združimo in si ne zagotovimo pozornosti, bomo na koncu mogoče najbolj prizadete žrtve podnebni sprememb,“ je povedala bangladeška predsednica vlade Sheikh Hasina.

„V tisku berem, da interes za podnebne spremembe v veliko razvitih državah popušča. To je velika škoda, saj še nismo rešili problema, čeprav ljudje od nas to pričakujejo. Vprašajte ženske v kateri koli bangladeški vasi, ki morajo nenehno iskati zavetje pred cikloni. Vprašajte bangladeškega kmeta, čigar pridelek so odnesle poplave. Vprašajte kogar koli, ki vidi spremembe in občuti posledice. Dolžni smo najti rešitev,“ je pojasnila evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedergaard.

Na regionalni konferenci (30.–31. maja v Daki, Bangladeš) so bili ocenjeni izzivi, s katerimi izzivi se sooča Azija zaradi podnebnih sprememb, posebni problemi ogroženih držav ter strategije in ukrepi, s katerimi se države odzivajo nanje. Podrobneje so bili obravnavani obstoječi finančni mehanizmi za podporo teh strategij in ukrepov ter možnosti učinkovitega globalnega sporazuma za obvladovanje podnebnih sprememb.

Predstavniki Bangladeša, Kambodže, Maldivov in EU so 31. maja tudi podpisali skupno deklaracijo, da bodo najmanj razvitim državam in majhnim otoškim državam v razvoju v Aziji pomagali, da se prilagodijo podnebnim spremembam. V skladu s tem bo EU zagotovila finančno podporo nacionalnim strategijam na področju podnebnih sprememb, ki se osredotočajo na preprečevanje, blažitev posledic in pripravljenost.

Ozadje:

Globalno zavezništvo o podnebnih spremembah je pobuda, ki jo je leta 2007 začela izvajati Evropska komisija. Namen pobude je poglobiti dialog in sodelovanje na področju podnebnih sprememb med Evropsko unijo in državami v razvoju, ki jih podnebne spremembe najbolj ogrožajo; to so zlasti najmanj razvite države in majhne otoške države v razvoju. Te države najmočneje občutijo negativne posledice podnebnih sprememb, saj so se najmanj sposobne odzvati in prilagoditi učinkom podnebnih sprememb.

Zavezništvo si prizadeva predvsem za poglobitev političnega dialoga med Evropsko unijo in državami v razvoju na področju podnebnih sprememb ter bo močneje podpiralo te države pri izvajanju prednostnih ukrepov za prilagajanje in blaženje posledic. Rezultati dialoga in izmenjave so bili vključeni v razprave o sporazumu o podnebju za obdobje po letu 2012, ki so potekale v okviru okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah. Dialogi zavezništva so že privedli do skupnih deklaracij med Evropsko unijo in regionalnimi skupinami, kot so afriške, karibske in pacifiške države.

Poleg političnega dialoga nudi zavezništvo tehnično in finančno podporo posameznim državam v razvoju, da bi se lažje soočale z izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Za obdobje 2008–2010 je Evropska unija iz proračuna EU ter dvostranskih prispevkov Švedske in Češke zavezništvu dala na voljo 100 milijonov EUR. Poleg tega je bilo iz 10. Evropskega razvojnega sklada namenjenih dodatnih 40 milijonov EUR za spodbujanje regionalnih ukrepov v afriških, karibskih in pacifiških državah. Do konca leta 2010 naj bi zavezništvo podprlo dejavnosti v približno 20 najbolj ogroženih državah. Kot primeri dejavnosti, pri katerih se pričakuje podpora zavezništva, se navajajo:

  • Bangladeš: podpora izvajanju bangladeške strategije in akcijskega načrta na področju podnebnih sprememb, katerih namen je s prilagajanjem podnebnim spremembam in blaženjem njihovih posledic ustvariti gospodarstvo in družbo, ki sta odporna na podnebne spremembe (8,5 milijona EUR);

  • Kambodža: podpora pobudi „kamboško zavezništvo o podnebnih spremembah“ za okrepitev institucij in izboljšanje obvladovanja nevarnosti nesreč (2,2 milijona EUR);

  • Maldivi: institucionalna podpora vladi in pilotnim projektom, zlasti na področju ravnanja z odpadki na različnih koralnih in drugih otokih (3,8 milijona EUR);

  • Ruanda: podpora trajnostnemu upravljanju naravnih virov prek popisa zemljišč (4,5 milijona EUR);

  • Vanuatu: razvoj zmogljivosti, izboljšanje načinov kmetovanja, obsežnejša uporaba uspešnih praks upravljanja z vodami in določanje območij nevarnosti ali tveganj (3,2 milijona EUR).


Side Bar