Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/642

Bruxelles, 31 mai 2010

Alianţa mondială împotriva schimbărilor climatice organizează o conferință regională pentru Asia

Reprezentanții UE și ai țărilor în curs de dezvoltare din Asia au convenit astăzi să coopereze la mobilizarea unui sprijin internațional pentru aplicarea unor măsuri mai energice de combatere a schimbărilor climatice. Conferința regională pentru Asia a Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice a reunit, alături de delegații UE, reprezentanți din Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodgia, Laos, Maldive, Myanmar și Nepal.

„Ca țări mai mici, noi acceptăm de obicei, de dragul unității, sugestiile țărilor în curs de dezvoltare mai mari, ceea ce nu este întotdeauna favorabil intereselor noastre naționale. A venit vremea să ne spunem și noi cuvântul. Dacă nu ne unim și nu ne facem auziți, riscăm să devenim principalele victime ale schimbărilor climatice”, a declarat prim-ministrul Bangladeshului, Sheikh Hasina

„Am citit în presă că, în multe țări dezvoltate, se manifestă o scădere a interesului pentru schimbările climatice. Păcat, fiindcă problema nu e încă rezolvată. Or, oamenii așteaptă să o rezolvăm. Mergeți în satele din Bangladesh și întrebați femeile care trebuie tot timpul să se adăpostească de cicloane. Întrebați țăranii din Bangladesh care și-au pierdut recoltele în inundații. Întrebați pe oricine vede schimbările și suportă consecințele. Suntem datori față de ei să găsim o soluție”, a declarat Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice.

Conferința regională, care s-a desfășurat la 30-31 mai, la Dhaka, în Bangladesh, a trecut în revistă diferitele pericole pe care le creează schimbările climatice în Asia, analizând problemele specifice ale țărilor vulnerabile, precum și strategiile și măsurile adoptate de acestea ca răspuns. Participanții au examinat în detaliu mecanismele financiare existente pentru susținerea acestor măsuri și strategii, precum și perspectivele de a ajunge la un acord mondial eficace pentru menținerea sub control a schimbărilor climatice.

În plus, într-o declarație comună semnată de reprezentanții lor la 31 mai, Bangladeshul, Cambodgia, Maldivele și Uniunea Europeană s-au angajat să sprijine statele cele mai puțin dezvoltate și micile state insulare în curs de dezvoltare să se adapteze la schimbările climatice. Potrivit acordului, UE va furniza ajutor financiar pentru acele strategii naționale privind schimbările climatice care pun accentul pe prevenire, atenuare și pregătire.

Context:

Alianţa mondială împotriva schimbărilor climatice este o inițiativă lansată în 2007 de Comisia Europeană, având ca obiectiv extinderea dialogului și a cooperării în domeniul schimbărilor climatice între Uniunea Europeană și țările în curs de dezvoltare cele mai vulnerabile la aceste schimbări, în special țările cele mai puțin dezvoltate și micile state insulare în curs de dezvoltare. Aceste țări sunt cele mai grav afectate de efectele negative ale schimbărilor climatice, deoarece dispun de o capacitate minimă de a reacționa și de a se adapta la acest impact.

Alianța urmărește adâncirea dialogului în materie de politici între Uniunea Europeană și țările în curs de dezvoltare în privința schimbărilor climatice, precum și accelerarea sprijinului destinat țărilor care pun în aplicare măsuri prioritare de adaptare și de atenuare. Rezultatele dialogului și ale schimbului de idei desfășurate de alianță vor contribui la discuțiile privind încheierea unui acord asupra climei după 2012 în cadrul Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice. Dialogurile alianței au dus deja la elaborarea unor declarații pe care Uniunea Europeană le-a semnat alături de grupuri regionale ca Africa, zona Caraibelor și Pacific.

Pe lângă dialogul în materie de politici, alianța oferă sprijin tehnic și financiar unor țări în curs de dezvoltare selecționate pentru a le ajuta să facă față noilor dificultăți generate de schimbările climatice. Pentru perioada 2008-2010, Uniunea Europeană pune la dispoziția alianței 100 de milioane de euro proveniți din bugetul UE și din contribuții bilaterale din partea Suediei și Republicii Cehe, plus 40 de milioane de euro din cel de-al zecelea Fond european de dezvoltare pentru promovarea abordărilor regionale în Africa, zona Caraibelor și Pacific. Până la sfârșitul lui 2010, sunt programate acțiuni cu sprijinul alianței în circa 20 de țări dintre cele mai vulnerabile. Printre acțiunile pe care alianța ar urma să le sprijine se numără și cele de mai jos:

  • Bangladesh: sprijin pentru implementarea strategiei și planului de acțiune în domeniul schimbărilor climatice, prin care Bangladeshul intenționează să-și edifice o societate și o economie rezistente la climă prin adaptarea la schimbările climatice și atenuarea impactului acestora (8,5 milioane EUR);

  • Cambodgia: sprijin pentru inițiativa Alianței cambodgiene în domeniul schimbărilor climatice de întărire a instituțiilor și de ameliorare a gestionării riscului de catastrofe (2,2 milioane EUR);

  • Maldive: sprijin instituțional pentru guvern și pentru o serie de proiecte pilot, în special în domeniul gestionării deșeurilor pe diferiți atoli și insule (3,8 milioane EUR);

  • Rwanda: sprijin pentru gestionarea sustenabilă a resurselor naturale prin intermediul înregistrării cadastrale (4,5 milioane EUR);

  • Vanuatu: dezvoltarea capacităților, îmbunătățirea practicilor agricole, extinderea practicilor de succes în domeniul gospodăririi apelor și cartografierea pericolelor și a riscurilor (3,2 milioane EUR).


Side Bar