Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/642

Briselē, 2010. gada 31. maijā

Āzijai veltīta Pasaules klimata pārmaiņu alianses reģionālā konference

Šodien Āzijas jaunattīstības valstu un ES pārstāvji vienojās strādāt kopā, lai mobilizētu starptautisko atbalstu aktīvākai rīcībai klimata pārmaiņu jomā. Pasaules klimata pārmaiņu alianses Āzijas reģionālajā konferencē piedalījās Afganistānas, Bangladešas, Butānas, Kambodžas, Laosas, Maldīvijas, Mjanmaras un Nepālas, kā arī ES pārstāvji.

Bangladešas premjerministre Šeika Hasina sacīja: "Būdamas mazākas valstis, vienotas nostājas labad mēs parasti pieņemam to, ko ierosina lielākas jaunattīstības valstis. Taču tas var neatbilst mūsu valsts interesēm. Tagad ir pienācis brīdis, kad mums par sevi jārunā uzstājīgāk. Ja mēs neapvienosimies un nerunāsim par savām vajadzībām, rezultātā mēs varam visvairāk ciest no klimata pārmaiņām.

Eiropas klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sacīja: "Esmu lasījusi presē, ka daudzās jaunattīstības valstīs interese par klimata pārmaiņām ir mazinājusies. Žēl, jo problēma vēl nav atrisināta. Un iedzīvotāji sagaida, ka mēs to darīsim. Pajautājiet kāda Bangladešas ciemata sievietēm, kurām nemitīgi jāmeklē patvērums no cikloniem. Pajautājiet Bangladešas lauksaimniekam, kura labības laukus iznīcināja plūdi. Pajautājiet ikvienam, kas redz pārmaiņas un saskaras ar sekām. Viņu dēļ ir jārod risinājums."

Reģionālajā konferencē Dakā (30.–31. maijs, Bangladeša) tika apzinātas dažādas problēmas, ko Āzijā rada klimata pārmaiņas, apspriestas konkrētas neaizsargāto valstu problēmas un tas, kādas stratēģijas un pasākumus šīs valstis ir pieņēmušas, lai tās risinātu. Detalizēti tika izskatīti pašreizējie finanšu mehānismi šādu stratēģiju un pasākumu atbalstam, kā arī izredzes panākt efektīvu pasaules mēroga vienošanos, lai ierobežotu klimata pārmaiņas.

Turklāt 31. maijā Bangladešas, Kambodžas, Maldīvijas un ES pārstāvji parakstīja kopīgu deklarāciju, lai palīdzētu vismazāk attīstītajām valstīm un mazo salu jaunattīstības valstīm Āzijā pielāgoties klimata pārmaiņām. Nolīgums paredz, ka ES finansiāli atbalstīs valstu klimata pārmaiņu stratēģijas, kas vērstas uz draudu novēršanu, ietekmes mazināšanu un sagatavotību.

Pamatinformācija

Pasaules klimata pārmaiņu alianse (PKPA) ir iniciatīva, kuru 2007. gadā uzsāka Eiropas Komisija. Tās mērķis ir padziļināt dialogu un sadarbību klimata pārmaiņu jomā starp Eiropas Savienību un jaunattīstības valstīm, kuras ir visneaizsargātākās pret klimata pārmaiņām, jo īpaši vismazāk attīstītās valstis un mazo salu jaunattīstības valstis. Šīs valstis no klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes cieš vissmagāk, jo tām ir vismazāk iespēju uz tām reaģēt uz klimata pārmaiņu ietekmi un tām pielāgoties.

PKPA galvenokārt vērsta uz to, lai padziļinātu politisko dialogu starp Eiropas Savienību un jaunattīstības valstīm klimata pārmaiņu jomā, un vairāk atbalstītu valstis prioritāro pielāgošanās un seku mazināšanas pasākumu īstenošanā. Dialoga un domu apmaiņas rezultātus ņems vērā sarunās par klimata nolīgumu laikposmam pēc 2012. gada atbilstīgi ANO Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām. PKPA dialogu rezultātā parakstītas kopīgas deklarācijas starp Eiropas Savienību un reģionālajām grupām, piemēram, Āfriku, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm.

Papildus politiskajam dialogam PKPA nodrošina tehnisko un finansiālo atbalstu konkrētām jaunattīstības valstīm, lai palīdzētu tām risināt jaunas ar klimata pārmaiņu saistītas problēmas. Laikposmam no 2008. līdz 2010. gadam Eiropas Savienība no ES budžeta un Zviedrijas un Čehijas divpusējām iemaksām ir piešķīrusi PKPA 100 miljonus eiro, kā arī 40 miljonus eiro kā daļu no 10. Eiropas Attīstības fonda, lai veicinātu reģionālas pieejas ieviešanu Āfrikā, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs. Paredzams, ka līdz 2010. gada beigām PKPA atbalstītie pasākumi būs īstenoti apmēram 20 visneaizsargātākajās valstīs. Pasākumi, kurus atbalstīs PKPA, ir, piemēram:

  • Bangladešā: atbalsts Bangladešas klimata pārmaiņu stratēģijas un rīcības plāna īstenošanai, lai veidotu pret klimata pārmaiņām noturīgu Bangladešas ekonomiku un sabiedrību, pielāgojoties klimata pārmaiņām un mazinot to ietekmi (8,5 miljoni eiro),

  • Kambodžā: atbalsts iniciatīvai "Kambodžas klimata pārmaiņu alianse", lai stiprinātu institūcijas un uzlabotu katastrofu draudu pārvaldību (2,2 miljoni eiro),

  • Maldīvijā: institucionāls atbalsts valdībai, kā arī izmēģinājuma projekti, jo īpaši atkritumu apsaimniekošanas jomā dažādos atolos un salās (3,8 miljoni eiro),

  • Ruandā: atbalsts dabas resursu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, veicot zemes reģistrāciju (4,5 miljoni eiro),

  • Vanuatu: iespēju palielināšana, lauksaimniecības prakses uzlabošana, veiksmīgas ūdens apsaimniekošanas prakses veicināšana un apdraudējuma riska kartēšana (3,2 miljoni eiro).


Side Bar