Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/642

Briuselis, 2010 m. gegužės 31 d.

Pasaulinio kovos su klimato kaita aljanso regioninė Azijos šalių konferencija

Šiandien ES ir besivystančių Azijos šalių atstovai sutarė bendradarbiauti siekdami sutelkti tarptautinę paramą aktyvesnei kovai su klimato kaita. Pasaulinio kovos su klimato kaita aljanso regioninėje Azijos šalių konferencijoje dalyvavo Afganistano, Bangladešo, Butano, Kambodžos, Laoso, Maldyvų, Birmos ir Nepalo, taip pat ES atstovai.

„Mes, mažesnės šalys, siekdamos vieningos pozicijos paprastai priimame didesnių besivystančių šalių pasiūlymus. Bet jie gali būti nesuderinti su mūsų nacionaliniais interesais. Atėjo metas atvirai išsakyti savo nuomonę. Jei nesusivienysime ir mūsų nuomonė liks neišgirsta, galime tapti didžiausiomis klimato kaitos aukomis“, – kalbėjo Bangladešo ministrė pirmininkė Sheikh Hasina.

„Spaudoje skaičiau, kad daugelyje išsivysčiusių šalių mažiau domimasi klimato kaita. Gaila, nes dar neišsprendėme problemos. O žmonės to tikisi iš mūsų. Paklauskite Bangladešo kaimuose gyvenančių moterų, kurios turi nuolat ieškoti prieglobsčio nuo ciklonų. Paklauskite Bangladešo ūkininkų, kurių pasėlius išplovė potvyniai. Paklauskite bet kurio žmogaus, kuris mato pokyčius ir susiduria su jų pasekmėmis. Dėl jų mes turime rasti sprendimą“, – sakė už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard.

Gegužės 30–31 d. Dakoje (Bangladešas) vykusioje regioninėje konferencijoje buvo išsamiai nagrinėjami įvairūs Azijos šalims tenkantys klimato kaitos uždaviniai, atsižvelgiant į konkrečias klimato kaitos pažeidžiamų šalių problemas ir aptariant strategijas bei veiksmus, kuriuos jos įgyvendina spręsdamos šias problemas. Buvo išsamiai aptartos tokioms strategijoms ir veiksmams remti skirtos finansinės priemonės, taip pat galimybė pasiekti veiksmingą pasaulinį susitarimą, kurio tikslas – valdyti klimato kaitą.

Be to, gegužės 31 d. Bangladešo, Kambodžos, Maldyvų ir ES atstovai pasirašė bendrą deklaraciją, kuria siekiama padėti mažiausiai išsivysčiusioms Azijos šalims ir mažoms besivystančioms Azijos salų valstybėms prisitaikyti prie klimato kaitos. Susitarime numatoma, kad ES teiks finansinę paramą įgyvendinant nacionalines kovos su klimato kaita strategijas, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas klimato kaitos prevencijos, jos poveikio švelninimo ir pasiruošimo jai veiksmams.

Pagrindiniai faktai

Pasaulinis kovos su klimato kaita aljansas (PKKKA) – tai 2007 m. Europos Komisijos pradėta iniciatyva. Ja siekiama paskatinti Europos Sąjungą ir besivystančias šalis, kurios yra labiausiai pažeidžiamos klimato kaitos, visų pirma mažiausiai išsivysčiusias šalis ir mažas besivystančias salų valstybes, artimiau bendrauti ir bendradarbiauti klimato kaitos srityje. Tokiose šalyse neigiami klimato kaitos padariniai jaučiami labiausiai, nes jos mažiausiai pajėgios reaguoti į klimato kaitos poveikį ir prisitaikyti prie jo.

Pagrindinis PKKKA tikslas – stiprinti Europos Sąjungos ir besivystančių šalių politinį dialogą klimato kaitos srityje ir didinti paramą šalims, kad būtų įgyvendintos prioritetinės prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos poveikio švelninimo priemonės. Dialogo ir informacijos mainų rezultatai prisideda prie diskusijų apie susitarimą dėl klimato po 2012 m. pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją. Vykstant PKKKA dialogams jau pasiekta rezultatų – pasirašytos bendros Europos Sąjungos ir tokių regioninių grupių kaip Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės deklaracijos.

PKKKA ne tik veda politinį dialogą, jis taip pat teikia techninę ir finansinę paramą besivystančioms šalims, kurioms jos labiausiai reikia, siekdamas joms padėti spręsti naujus klimato kaitos uždavinius. 2008–2010 m. Europos Sąjunga Pasauliniam kovos su klimato kaita aljansui iš ES biudžeto ir dvišalių Švedijos bei Čekijos įnašų skyrė 100 mln. EUR. Dar 40 mln. EUR iš 10-ojo Europos plėtros fondo skiriama Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių regioniniams veiksmams skatinti. Tikimasi, kad iki 2010 m. pabaigos PKKKA remiami veiksmai bus įgyvendinti maždaug 20 labiausiai pažeidžiamų šalių ir kad PKKKA parems ir šiuos veiksmus:

  • Bangladešas. Parama įgyvendinant Bangladešo klimato kaitos strategiją ir veiksmų planą, kurių tikslas – kurti klimato kaitos poveikiui atsparią Bangladešo ekonomiką ir visuomenę taikant prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos poveikio švelninimo priemones (8,5 mln. EUR);

  • Kambodža. Parama Kambodžos kovos su klimato kaita aljanso iniciatyvai stiprinti institucijas ir gerinti stichinių nelaimių rizikos valdymą (2,2 mln. EUR);

  • Maldyvai. Institucinė parama Vyriausybei ir bandomiesiems projektams, visų pirma susijusiems su atliekų tvarkymu įvairiuose atoluose ir salose (3,8 mln. EUR);

  • Ruanda. Parama tausiam gamtos išteklių valdymui atliekant žemės registravimą (4,5 mln. EUR);

  • Vanuatu. Parama pajėgumams vystyti, ūkininkavimo veiklai gerinti, sėkmingai vandentvarkos patirčiai plačiau taikyti ir pavojaus bei rizikos zonų žemėlapiams sudaryti (3,2 mln. EUR).


Side Bar