Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/642

Bryssel 31. toukokuuta 2010

Maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittoutuman puitteissa järjestetty Aasian alueellinen konferenssi

Aasian kehitysmaiden ja EU:n edustajat sopivat tänään, että ne ryhtyvät yhteistyöhön mobilisoidakseen kansainvälistä tukea ilmastonmuutoksen torjuntaa koskeville tehokkaammille toimille. Maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittoutuman puitteissa pidetty Aasian alueellinen konferenssi kokosi yhteen Afganistanin, Bangladeshin, Bhutanin, Kambodžan, Laosin, Malediivien, Myanmarin ja Nepalin sekä EU:n edustajat.

Bangladeshin pääministeri Sheikh Hasina totesi konferenssissa seuraavaa: "Pieninä maina hyväksymme usein suurempien kehitysmaiden ehdotukset yhtenäisen kannan turvaamiseksi. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole kansallisten etujemme mukaista. Pienten kehitysmaiden on jo korkea aika saada äänensä kuuluville. Ellemme toimi yhteistyössä tullaksemme kuulluiksi, vaarana on, että meistä tulee ilmastonmuutoksen suurimpia uhreja."

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard sanoi: "Luin lehdestä, että kiinnostus ilmastonmuutokseen on vähentynyt monissa kehitysmaissa. Se on sääli, sillä tämä ongelma on vielä ratkaisematta, ja meidän odotetaan ratkaisevan se. Kysykää vaikka bangladeshilaisen kylän naisilta, jotka joutuvat jatkuvasti suojautumaan pyörremyrskyiltä. Kysykää bangladeshilaiselta maanviljelijältä, jonka sato tuhoutui tulvissa. Kysykää keneltä tahansa, joka näkee muutoksen ja joutuu kärsimään sen seurauksista. Meillä on velvollisuus löytää asiaan ratkaisu."

Dhakassa Bangladeshissa 30. ja 31. toukokuuta pidetyssä alueellisessa konferenssissa arvioitiin ilmastonmuutoksen Aasian maille aiheuttamia haasteita ottaen huomioon haavoittuvassa tilanteessa olevien maiden erityisongelmat sekä niiden ratkaisemiseksi toteutetut kansalliset toimet ja strategiat. Konferenssissa tarkasteltiin yksityiskohtaisesti tällaisten toimien ja strategioiden tueksi käytettävissä olevia rahoitusmekanismeja sekä mahdollisuuksia saada aikaan tehokas maailmanlaajuinen sopimus, jolla ilmastonmuutos saadaan hallintaan.

Tämän lisäksi Bangladeshin, Kambodžan, Malediivien ja EU:n edustajat allekirjoittivat 31. toukokuuta yhteisen julistuksen auttaakseen Aasian vähiten kehittyneitä maita ja pieniä saarikehitysvaltioita sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Sopimuksen mukaisesti EU myöntää taloudellista tukea kansallisiin ilmastonmuutosstrategioihin, jotka keskittyvät ennaltaehkäisyyn, hillitsemiseen ja valmiuksiin.

Taustaa:

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutosliittoutuma (Global Climate Change Alliance, GCCA) on Euroopan komission vuonna 2007 käynnistämä aloite. Sen tarkoituksena on syventää ilmastonmuutosta koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä Euroopan unionin ja ilmastonmuutokselle altteimpien kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden ja pienten saarikehitysvaltioiden välillä. Ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset koettelevat eniten juuri näitä maita, joilla on vähiten valmiuksia reagoida ja sopeutua kyseisiin vaikutuksiin.

GCCA:n tärkein tavoite on syventää Euroopan unionin ja kehitysmaiden välillä ilmastonmuutoksesta käytävää poliittista keskustelua ja lisätä maille myönnettävää tukea, jonka avulla on tarkoitus toteuttaa toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen hillitsemiseksi. Vuoropuhelun ja näkemysten vaihdon tulokset otetaan huomioon neuvoteltaessa ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen mukaisesti vuoden 2012 jälkeisestä ilmastonmuutossopimuksesta. GCCA:n puitteissa käydyt vuoropuhelut ovat jo johtaneet yhteisiin julistuksiin Euroopan unionin ja alueellisten ryhmittymien, kuten Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välillä.

Poliittisen vuoropuhelun ohella GCCA tarjoaa kohteena oleville kehitysmaille teknistä ja taloudellista tukea, jonka avulla nämä maat voivat vastata ilmastonmuutoksen niille asettamiin uusiin haasteisiin. Euroopan unioni myöntää kaudella 2008–2010 ilmastonmuutosliittoutumalle 100 miljoonaa euroa, jotka saadaan EU:n talousarviosta sekä Ruotsin ja Tšekin kanssa tehdyistä kahdenvälisistä järjestelyistä. Tämän lisäksi kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta myönnetään 40 miljoonaa euroa alueellisten strategioiden kehittämiseen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa. GCCA:n tukemia toimenpiteitä uskotaan vuoden 2010 loppuun mennessä toteutetun noin 20 haavoittuvimmassa maassa. GCCA:n odotetaan tukevan esimerkiksi seuraavanlaisia toimia:

  • Bangladesh: sellaisen ilmastonmuutosta koskevan kansallisen strategian ja toimintasuunnitelman täytäntöönpano, joka tähtää ilmastonmuutokseen sopeutuvaan talouteen ja yhteiskuntaan toteuttamalla toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen hillitsemiseksi (8,5 miljoonaa euroa);

  • Kambodža: ilmastonmuutosliittoutumaa koskevan kansallisen aloitteen tukeminen instituutioiden lujittamiseksi ja suuronnettomuuksien riskinhallinnan parantamiseksi (2,2 miljoonaa euroa);

  • Malediivit: maan hallinnon tukeminen sekä erityisesti eri atollien ja saarten jätehuoltoon liittyvät pilottihankkeet (3,8 miljoonaa euroa);

  • Ruanda: luonnonvarojen kestävän käytön tukeminen maarekisterien avulla (4,5 miljoonaa euroa);

  • Vanuatu: valmiuksien kehittäminen, viljelymenetelmien parantaminen, hyviksi osoittautuneiden vesivarojen hallintakäytäntöjen laajentaminen sekä vaarojen ja riskien kartoitus (3,2 miljoonaa euroa).

Yhteyshenkilöt

Maria Kokkonen – matkapuhelin (+32-498) 95 42 03 – maria.kokkonen@ec.europa.eu

Anjum Aziz – EU:n edustusto Dhakassa Bangladeshissa – anjum.aziz@ec.europa.eu


Side Bar