Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/642

Brüssel, 31. mai 2010

Ülemaailmse kliimamuutuste liidu piirkondlik Aasia konverents

ELi ja Aasia arenguriikide esindajad leppisid täna kokku teha koostööd rahvusvahelise toetuse koondamisel kliimamuutustega seonduvate meetmete tugevdamiseks. Ülemaailmse kliimamuutuste liidu piirkondlikul Aasia konverentsil kohtusid nii Afganistani, Bangladeshi, Bhutani, Kambodža, Laose, Maldiivide, Birma ja Nepali kui ka ELi esindajad.

„Väikeste riikidena nõustume me ühtse seisukoha nimel tavaliselt suuremate arenguriikide ettepanekutega. See aga ei pruugi minna kokku meie riiklike huvidega. Nüüd on käes aeg oma seisukoht välja öelda. Kui me ei ühine ja ennast kuuldavaks ei tee, siis võivad meist saada kliimamuutuste suurimad ohvrid,” tõdes Bangladeshi peaminister šeik Hasina.

„Olen ajalehest lugenud, et huvi kliimamuutuste vastu on paljudes arenguriikides raugenud. Sellest on kahju, sest probleem on siiani lahenduseta ning inimesed ootavad lahendust. Küsige mõne Bangladeshi külanaiste käest, nende käest, kes pidevalt peavad keeristormide eest varju otsima. Küsige Bangladeshi talumeeste käest, kelle saagi üleujutused minema uhuvad. Küsige ükskõik kelle käest, kes seda muutust näeb ja selle tagajärgedega silmitsi seisab. Neile inimestele oleme me lahenduse võlgu,” ütles Euroopa kliimameetmete volinik Connie Hedegaard.

30.–31. maini Dhakas Bangladeshis toimunud piirkondlikul konverentsil arutati mitmeid probleeme, mida kliimamuutus Aasias põhjustab, käsitleti kannatavate riikide eriprobleeme ning nende lahendamise strateegiaid ja meetmeid. Üksikasjalikult kaaluti nende strateegiate ja meetmete toetamise praegusi finantsmehhanisme, samuti väljavaateid saavutada selline tulemuslik üleilmne kokkulepe, mille abil kliimamuutusi kontrollida.

Lisaks kirjutasid Bangladeshi, Kambodža, Maldiivide ja ELi esindajad 31. mail alla ühisdeklaratsioonile, et toetada kliimamuutustega kohanemist Aasia vähimarenenud riikides ja arengumaade hulka kuuluvates väikestes saareriikides. Kokkuleppega nähakse ette, et EL toetab rahaliselt riiklikke kliimamuutuste strateegiaid, milles keskendutakse ennetustööle, leevendamisele ja valmisolekule.

Taustteave:

Ülemaailmne kliimamuutuste liit on algatus, mille 2007. aastal käivitas Euroopa Komisjon. Selle eesmärk on süvendada kliimamuutustealast dialoogi ja koostööd Euroopa Liidu ja nende arenguriikide vahel, keda muutused enim mõjutavad, eelkõige vähimarenenud riike ja arengumaade hulka kuuluvaid väikesi saareriike. Need riigid tunnevad kliimamuutuste kahjulikku mõju kõige rängemalt, kuna neil on piiratuimad võimalused kliimamõjude vastu meetmeid võtta ja nendega kohaneda.

Ülemaailmse kliimamuutuste liidu peamine eesmärk on süvendada kliimamuutustealast poliitilist dialoogi Euroopa Liidu ja arenguriikide vahel ning toetada riike esmatähtsate kohanemis- ja leevendusmeetmete võtmisel. Dialoogi ja teabevahetuse tulemused on aluseks arutelule ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kohase 2012. aasta järgset perioodi käsitleva kliimakokkuleppe üle. Ülemaailmse kliimamuutuste liidu raames peetud dialoogide tulemusena sündisid Euroopa Liidu ja selliste piirkondlike rühmade nagu Aafrika, Kariibi mere piirkonna ja Vaikse ookeani riikidele vahelised ühisdeklaratsioonid.

Peale poliitilise dialoogi võimaluse pakub ülemaailmne kliimamuutuste liit tehnilist ja rahalist tuge arenguriikidele, et aidata neil tulla toime kliimamuutustest johtuvate probleemidega. Ajavahemikus 2008–2010 annab Euroopa Liit ülemaailmse kliimamuutuste liidu käsutusse 100 miljonit eurot ELi eelarvest ning Rootsi ja Tšehhi Vabariigi kahepoolsest panusest, samuti 40 miljonit eurot Euroopa Arengufondist, et edendada piirkondlikke lähenemisviise Aafrikas, Kariibi mere piirkonnas ja Vaikse ookeani riikides. Ootuste kohaselt peaks 2010. aasta lõpuks olema ülemaailmse kliimamuutuste liidu toel võetud meetmeid ligikaudu 20 kõige ohustatumas riigis. Näiteks hõlmavad ülemaailmse kliimamuutuste liidu toel võetavad meetmed järgmist:

  • Bangladesh: toetus Bangladeshi kliimamuutuste strateegia ja tegevuskava rakendamiseks, mille eesmärk on luua kliimamuutustega kohanemise ja nende leevendamise abil Bangladeshis kliimamuutustele vastupanuvõimeline majandus ja ühiskond (8,5 miljonit eurot);

  • Kambodža: toetus Kambodža kliimamuutuste liidu algatusele, mille abil tugevdada institutsioone ja parandada loodusõnnetuste riski juhtimist (2,2 miljonit eurot).

  • Maldiivid: toetus valitsusinstitutsioonidele ja katseprojektidele, eelkõige jäätmekäitlusele eri atollidel ja saartel (3,8 miljonit eurot);

  • Rwanda: toetus loodusvarade säästvale majandamisele maa registreerimise abil (4,5 miljonit eurot);

  • Vanuatu: suutlikkuse, paremate põlluharimis- ja veemajandustavade arendamine ning ohtude kaardistamine (3,2 miljonit eurot).


Side Bar