Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/642

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2010

Ασιατική περιφερειακή διάσκεψη της παγκόσμιας συμμαχίας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος,

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυσσόμενων ασιατικών χωρών συμφώνησαν σήμερα να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλίσουν διεθνή υποστήριξη για την ανάληψη εντονότερης δράσης για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Η ασιατική περιφερειακή διάσκεψη της παγκόσμιας συμμαχίας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος έδωσε την ευκαιρία επαφών μεταξύ εκπροσώπων του Αφγανιστάν, του Μπαγκλαντές, του Μπουτάν, της Καμπότζης, του Λάος, των Μαλδιβών, της Μυανμάρ και του Νεπάλ, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο σεΐχης Hasina, πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές, δήλωσε: "Επειδή είμαστε μικρότερες χώρες, προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία θέση, συνήθως αποδεχόμαστε τις προτάσεις των μεγαλυτέρων αναπτυσσόμενων χωρών. Συχνά αυτό δεν αποβαίνει υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πλέον καιρός να εκφράσουμε ανοικτά τις απόψεις μας. Εάν δεν ενωθούμε ώστε να εισακουσθούμε, ίσως βρεθούμε στη θέση των χειρότερων θυμάτων της αλλαγής του κλίματος."

Η κα Connie Hedegaard, Ευρωπαία Επίτροπος για την κλιματική δράση, δήλωσε: "Διάβασα στον Τύπο ότι έχει υποχωρήσει, στις ανεπτυγμένες χώρες, το ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα, ενώ ο κόσμος περιμένει λύσεις από εμάς. Ρωτήστε τις γυναίκες του Μπαγκλαντές, που πρέπει συνέχεια να προφυλάσσονται από τους κυκλώνες. Ρωτήστε τον αγρότη του Μπαγκλαντές, που η σοδειά του καταστράφηκε από τις πλημμύρες. Ρωτήστε οποιονδήποτε βιώνει την αλλαγή και αντιμετωπίζει τις συνέπειές της. Τους οφείλουμε μία λύση".

Στην περιφερειακή διάσκεψη (30-31 Μαΐου στην Ντάκα του Μπαγκλαντές) επιχειρήθηκε απολογισμός των επιμέρους προκλήσεων της αλλαγής του κλίματος για την Ασία, εξετάζοντας τα ειδικά προβλήματα των πλέον ευπαθών χωρών και τις στρατηγικές και ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Αναλύθηκαν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί υποστήριξης ανάλογων στρατηγικών και δράσεων, καθώς και οι προοπτικές για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής παγκόσμιας συμφωνίας με στόχο να τεθεί υπό έλεγχο η αλλαγή του κλίματος.

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι του Μπαγκλαντές, της Καμπότζης, των Μαλδιβών και της ΕΕ, υπέγραψαν κοινή δήλωση, στις 31 Μαΐου, δεσμευόμενοι να βοηθήσουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις μικρονησιωτικές αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος. Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΕΕ θα παράσχει χρηματοοικονομική ενίσχυση υπέρ των εθνικών στρατηγικών αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, οι οποίες εστιάζονται στην πρόληψη, τον μετριασμό των συνεπειών και την προπαρασκευή.

Ιστορικό υπόβαθρο:

Η παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος αποτελεί πρωτοβουλία που δρομολογήθηκε το 2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιδιώκει να εμβαθύνει τον διάλογο και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος μεταξύ της ΕΕ και των πλέον ευπαθών στην αλλαγή του κλίματος αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και των μικρονησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών. Οι χώρες αυτές πλήττονται εντονότερα από τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, δεδομένου ότι έχουν τις μικρότερες δυνατότητες αντίδρασης και προσαρμογής στις κλιματικές επιπτώσεις.

Η παγκόσμια συμμαχία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος αποσκοπεί πρωτίστως στην εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και την αναβάθμιση της στήριξης στις εν λόγω χώρες, ώστε να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προτεραιότητας για την προσαρμογή τους και τον μετριασμό των επιπτώσεων. Τα αποτελέσματα του διαλόγου και των ανταλλαγών τροφοδοτούν τις συζητήσεις για τη συμφωνία όσον αφορά το μετά το 2012 κλίμα, βάσει της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος. Οι διάλογοι στο πλαίσιο της παγκόσμιας συμμαχίας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος οδήγησαν ήδη στη διατύπωση κοινών δηλώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιφερειακών ομάδων σε περιοχές όπως η Αφρική, η Καραϊβική και ο Ειρηνικός.

Πέραν του πολιτικού διαλόγου, η παγκόσμια συμμαχία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος παρέχει τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη σε επιλεγμένες αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο να διευκολυνθεί η εκ μέρους τους αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν λόγω της αλλαγής του κλίματος. Για την περίοδο 2008-10, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 100 εκατομ. ευρώ στην παγκόσμια συμμαχία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, πέραν των διμερών συμβολών από τη Σουηδία και την Τσεχική Δημοκρατία και 40 εκατομ. ευρώ από το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για την προαγωγή των περιφερειακών προσεγγίσεων στην Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Μέχρι τα τέλη του 2010, αναμένεται να υλοποιηθούν οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την παγκόσμια συμμαχία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος σε 20 περίπου από τις πλέον ευπαθείς χώρες. Παραδείγματα δράσεων που αναμένεται να υποστηριχθούν από την παγκόσμια συμμαχία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος είναι τα ακόλουθα:

  • Μπαγκλαντές: υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής του Μπαγκλαντές για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και τα αντίστοιχα σχέδια δράσης, με στόχο την οικοδόμηση μίας ιδιαίτερα ανθεκτικής στην αλλαγή του κλίματος οικονομίας και κοινωνίας στο Μπαγκλαντές , μέσω συγκεκριμένων μέτρων προσαρμογής και περιορισμού των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος (8,5 εκατομ. ευρώ)·

  • Καμπότζη: υποστήριξη της πρωτοβουλίας "Συμμαχία της Καμπότζης για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος" με στόχο την ενίσχυση των θεσμικών οργάνων και τη βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων καταστροφής (2,2 εκατομ. ευρώ)·

  • Μαλδίβες: θεσμική υποστήριξη προς την κυβέρνηση και επιπλέον πρότυπα έργα, ιδίως στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων σε επιμέρους ατόλες και νησιά (3,8 εκατομ. ευρώ)·

  • Ρουάντα: υποστήριξη για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων μέσω της καταχώρισης των εδαφών (4,5 εκατομ. ευρώ)·

  • Βανουάτου: ανάπτυξη δυναμικού, βελτίωση των αγροτικών πρακτικών, αναβάθμιση επιτυχών πρακτικών διαχείρισης των υδάτων και χαρτογράφηση κινδύνων (3,2 εκατομ. ευρώ).


Side Bar