Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/642

V Bruselu dne 31. května 2010

Asijská regionální konference globální aliance proti změně klimatu

Zástupci EU a rozvojových zemí v Asii se dnes dohodli na spolupráci s cílem mobilizovat mezinárodní podporu pro rozhodnější kroky v oblasti změny klimatu. Na asijské regionální konferenci globální aliance proti změně klimatu se setkali zástupci Afghánistánu, Bangladéše, Bhútánu, Kambodže, Laosu, Malediv, Myanmaru a Nepálu se zástupci EU.

„Jako malé země obvykle kvůli dosažení společného postoje přijímáme návrhy větších rozvojových zemí. To však nemusí být vždy to nejlepší pro naše národní zájmy. Nadešel čas, abychom se důrazně ozvali. Pokud se nespojíme a jasně nevyjádříme svůj názor, můžeme se v konečném důsledku ocitnout v pozici nejvíce postižených obětí změny klimatu“, uvedl šejk Hasina, ministerský předseda Bangladéše.

„Dočetla jsem se, že v mnoha rozvinutých zemích poklesl zájem o změnu klimatu. To je škoda, protože jsme tento problém dosud nevyřešili. A lidé od nás řešení očekávají. Zeptejte se žen v bangladéšské vesnici, které musí neustále hledat útočiště před cyklony. Zeptejte se bangladéšského zemědělce, jehož úrodu odnesly povodně. Zeptejte se všech těch, kteří pociťují změnu klimatu a musí čelit jejím důsledkům – dlužíme jim řešení“, uvedla komisařka EU pro oblast klimatu Connie Hedegaardová.

Regionální konference, která se konala 30. a 31. května v bangladéšské Dháce, zrekapitulovala různé problémy, které změna klimatu přináší Asii, a zaměřila se na konkrétní problémy zemí zranitelnějších vůči změně klimatu, a rovněž na to, jaké strategie a opatření tyto země v reakci na ně přijaly. Byly podrobně projednány stávající finanční mechanismy na podporu těchto strategií a opatření a také perspektivy pro dosažení účinné globální dohody, která napomůže dostat změnu klimatu pod kontrolu.

Kromě toho zástupci Bangladéše, Kambodže, Malediv a EU podepsali 31. května společné prohlášení o pomoci nejméně rozvinutým zemím a malým ostrovním rozvojovým státům v Asii s přizpůsobením se změně klimatu. Dohoda předpokládá, že EU poskytne finanční podporu národním strategiím pro změnu klimatu, které se zaměřují na prevenci, zmírnění změny klimatu a připravenost.

Souvislosti:

Globální aliance proti změně klimatu je iniciativa, kterou v roce 2007 zahájila Evropská komise. Jejím záměrem je rozšířit dialog a spolupráci v oblasti změny klimatu mezi Evropskou unií a rozvojovými zeměmi, které jsou nejzranitelnější vůči změně klimatu, a to zejména nejméně rozvinutými zeměmi a malými ostrovními rozvojovými státy. Tyto země jsou nejvíce postiženy nepříznivými účinky změny klimatu, neboť mají nejmenší schopnost reagovat na dopady klimatu a přizpůsobit se jim.

Záměrem globální aliance proti změně klimatu je zejména prohloubení politického dialogu o změně klimatu mezi Evropskou unií a rozvojovými zeměmi a posílení podpory zemí při provádění prioritních opatření na přizpůsobení se změně klimatu a její zmírnění. Výsledky dialogu a výměny informací budou podkladem diskusí o dohodě o klimatu na období po roce 2012 podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Dialog globální aliance proti změně klimatu již vyústil ve společná prohlášení mezi Evropskou unií a regionálními uskupeními v Africe, Karibiku a Tichomoří.

Kromě politického dialogu poskytuje globální aliance proti změně klimatu cílenou technickou a finanční podporu rozvojovým zemím, která jim má napomoci vyrovnat se s problémy, které jim přináší změna klimatu. Na období 2008–2010 dá Evropská unie globální alianci proti změně klimatu k dispozici 100 milionů EUR z rozpočtu EU a dvoustranných příspěvků Švédska a České republiky a rovněž 40 milionů EUR v rámci 10. Evropského rozvojového fondu, to vše na podporu regionálních přístupů v Africe, Karibiku a Tichomoří. Lze očekávat, že do konce roku 2010 podpoří globální aliance proti změně klimatu opatření v přibližně 20 nejzranitelnějších zemích. Zde jsou příklady opatření, u kterých se počítá s podporou globální aliance proti změně klimatu:

  • Bangladéš: podpora provádění strategie pro změnu klimatu a akčního plánu Bangladéše, které se zaměřují na vytvoření ekonomiky a společnosti odolné vůči změnám klimatu v Bangladéši, a to prostřednictvím přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování (8,5 milionu EUR);

  • Kambodža: podpora iniciativy nazvané „Kambodžská aliance proti změně klimatu“ s cílem posílit instituce a zlepšit řízení rizik v souvislosti s přírodními pohromami (2,2 milionu EUR);

  • Maledivy: institucionální podpora vlády a pilotní projekty především v oblasti nakládání s odpady na různých atolech a ostrovech (3,8 milionu EUR);

  • Rwanda: podpora udržitelného řízení přírodních zdrojů prostřednictvím evidence pozemků (4,5 milionu EUR);

  • Vanuatu: budování kapacit, zlepšení zemědělských postupů, rozšiřování úspěšných postupů hospodaření s vodou a mapování nebezpečí a rizik (3,2 milionu EUR).


Side Bar