Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/642

Брюксел, 31 май 2010 г.

Регионална конференция за Азия на Световния алианс за борба с изменението на климата

Представители на ЕС и на развиващите се страни в Азия днес се договориха да работят съвместно за мобилизиране на международна подкрепа за по-решителни действия във връзка с изменението на климата. Регионалната конференция за Азия на Световния алианс за борба с изменението на климата събра представители на Афганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Малдивските острови, Мианмар и Непал, както и на ЕС.

„Като по-малки държави ние обикновено приемаме предложенията на по-големите развиващи се страни, с цел единство на позицията. Но това не винаги отговаря на нашите национални интереси. Сега дойде времето да изразим нашата позиция ясно и високо. Ако не се обединим и не изразим нашата позиция така, че да бъдем чути, би могло ние да се окажем най-тежко пострадалите от изменението на климата“, заяви Шейх Хасина, министър-председател на Бангладеш.

„Прочетох в пресата, че интересът към изменението на климата е спаднал в много от развитите страни. Жалко, тъй като все още не сме решили проблема. А хората очакват това от нас. Попитайте жените в някое село в Бангладеш, които непрекъснато трябва да търсят убежище от циклоните. Попитайте земеделския стопанин в Бангладеш, чиято реколта е унищожена от наводненията. Попитайте всеки, който вижда промяната и се сблъсква с последиците от нея. Задължени сме към тях да намерим решение“, добави г-жа Кони Хедегор, европейски комисар за действия по климата.

На регионалната конференция (на 30—31 май в Дака, Бангладеш) бе направен преглед на различните предизвикателства, породени от изменението на климата в Азия, като бяха разгледани специфичните проблеми на уязвимите държави, както и възприетите в отговор от тях стратегии и действия. Задълбочено бяха обсъдени съществуващите финансови механизми за подкрепа на тези стратегии и действия, както и изгледите за постигане на ефективно международно споразумение за поставяне под контрол на изменението на климата.

В допълнение, представителите на Бангладеш, Камбоджа, Малдивските острови и ЕС подписаха на 31 май съвместна декларация за подпомагане на най-слабо развитите страни и на малките островни развиващи се страни в Азия да се приспособят към изменението на климата. В споразумението се предвижда ЕС да оказва финансова помощ за националните стратегии във връзка с изменението на климата, като се набляга върху превантивните дейности, смекчаването на последиците и подготвеността за действие.

Контекст

Световният алианс за борба с изменението на климата е инициатива от 2007 г. на Европейската комисия. Неговото предназначение е да се задълбочи диалогът и сътрудничеството относно изменението на климата между Европейския съюз и развиващите се държави, които са най-уязвими от това изменение — особено най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се страни. Тези страни са най-тежко засегнати от неблагоприятните последици от изменението на климата, тъй като те са с най-малък капацитет да реагират и да се приспособят към тези климатични въздействия.

Със Световния алианс за борба с изменението на климата (САИК) се цели главно да се задълбочи политическият диалог между Европейския съюз и развиващите се страни относно изменението на климата и да нарасне подкрепата за осъществяване от държавите на приоритетни мерки за адаптиране и смекчаване на последиците. Резултатите от диалога и информационния обмен се вземат предвид в дискусиите във връзка с изготвянето на споразумение по въпросите на климата за периода след 2012 г. по Рамковата конвенция на ООН относно изменението на климата. Диалозите в рамките на САИК вече доведоха до съвместни декларации между Европейския съюз и регионални групи от държави, като например от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн.

Освен възможност за политически диалог, САИК предоставя техническа и финансова помощ на целево определени развиващи се страни за справяне с новите предизвикателства за тях, породени от изменението на климата. За подпомагане на работата по регионалните стратегии в Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн през периода 2008—2010 г., Европейският съюз предоставя 100 милиона евро от своя бюджет и от вноски на двустранна основа от страна на Швеция и Чешката република, плюс 40 милиона евро като част от 10-я Европейски фонд за развитие. Очаква се до края на 2010 г. в около 20 най-уязвими страни да бъдат осъществени дейности с подкрепата на САИК. Дейностите, които очакваме да бъдат подкрепени от САИК, включват например:

  • Бангладеш: подкрепа за осъществяването на стратегията на Бангладеш относно изменението на климата и на план за действие с цел изграждане на устойчиви спрямо климата икономика и общество в страната, чрез приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците от него (8,5 милиона евро);

  • Камбоджа: подкрепа за инициативата „Камбоджански алианс за борба с изменението на климата“ за укрепване на институциите и подобряване на управлението на риска от бедствия (2,2 милиона евро);

  • Малдивски острови: институционална подкрепа за правителството плюс пилотни проекти, по-специално в областта на управлението на отпадъците на различни атоли и острови (3,8 милиона евро);

  • Руанда: помощ за устойчиво управление на природните ресурси чрез поземлен регистър (4,5 милиона евро);

  • Вануату: изграждане на капацитет, подобрени земеделски практики, разширено прилагане на успешни практики за управление на водите и картографиране на рисковете от бедствия (3,2 милиона евро).


Side Bar