Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 63

Bruselj, 28. januarja 2010

Zasebnost evropskih državljanov bo po besedah evropske komisarke v prihodnjem desetletju velik izziv

Varstvo zasebnosti se sooča z novimi izzivi. Tehnologija, kot je vedenjsko oglaševanje, lahko na primer spremlja našo zgodovino brskanja po internetu in jo uporabi za boljše trženje izdelkov. Na socialnih omrežjih, ki jih uporablja že 41,7 milijona Evropejcev, si lahko drugi ljudje ogledujejo naše osebne podatke in fotografije. Obenem se danes uporablja 6 milijard pametnih čipov, ki lahko spremljajo naše gibanje. Evropska komisija je danes ob dnevu varstva podatkov opozorila, da je treba predpise za varstvo podatkov nujno posodobiti, da bodo ti odražali tehnološke spremembe, zagotovili pravico do zasebnosti in pravno varnost za industrijski sektor ter omogočili sprejemanje novih tehnologij. Po predpisih EU je uporaba osebnih podatkov dovoljena samo iz upravičenih razlogov in s predhodno privolitvijo posameznika. Lizbonska pogodba in Listina o temeljnih pravicah že veljata, Komisija pa je danes opozorila, da želi jasne in sodobne predpise, ki bodo enotni za vso EU ter bodo obenem zagotavljali visoko varstvo osebnih podatkov in zasebnosti. V ta namen želi Komisija najprej spremeniti direktivo EU o varstvu osebnih podatkov iz l eta 1995.

Evropska komisarka za informacijsko družbo in medije Viviane Reding je ob tej priložnosti povedala: „Predpisi EU so zato, da vsem zagotavljajo zaščito njihovih osebnih podatkov. Evropska komisija si je vedno prizadevala, da te predpise spoštuje vseh 27 držav članic EU. Inovacije so za sodobno družbo pomembne, a ne smejo posegati v temeljno pravico do zasebnosti. Zagotoviti moramo, da bo v splošnih predpisih EU o varstvu podatkov upoštevan tehnološki razvoj in da bodo predpisi obenem tako obsežni, kot to zahteva Lizbonska pogodba. Predpisi EU morajo zagotoviti, da ljudje vedo, kdaj je mogoča zakonita uporaba njihovih osebnih podatkov na različnih področjih življenja, naj si bo ob vstopu na letalo, pri odprtju bančnega računa ali brskanju po internetu. Prav tako mora vsak imeti pravico, da zavrne uporabo svojih osebnih podatkov, če tako želi.“

Na letošnjem četrtem dnevu varstva podatkov je Evropska komisija poudarila, da so ukrepi, ki jih je uvedla na področju internetnih tehnologij, potrebni na vseh gospodarskih in družbenih področjih, če želimo zagotoviti varstvo zasebnosti in osebnih podatkov evropskih državljanov.

Komisarka Redingova je še povedala, da bo v ta namen predložila posodobljene predpise EU, ki bodo temeljili na splošnih predpisih ( Direktivi o varstvu podatkov ), veljavnih od leta 1995, ter posebnih predpisih o telekomunikacijah in internetu ( predpisih o e-zasebnosti ).

Izboljšana pravila naj bi se dosledno uporabljala na vseh političnih področjih in v vseh mednarodnih sporazumih, najsi gre za nove tehnologije, pravice potrošnikov ali javno varnost.

Leta 2009 je Komisija predstavila vrsto pobud, s katerimi je želela zagotoviti, da se pri varstvu zasebnosti upošteva tehnološki razvoj:

  • Priporočilo o pametnih karticah za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) v izdelkih, kot so avtobusne vozovnice, po katerem naj bi se kartice v maloprodaji samodejno deaktivirale, razen če potrošnik, ki kupuje izdelek s kartico, sam želi, da ostanejo priklopljene ( IP/09/740 ).

  • Februarja 2009 je dosegla sporazum med osemnajstimi (od junija 2009 že dvajsetimi) večjimi družbami, ki ponujajo socialna omrežja. S sporazumom je želela zagotoviti večjo varnost in zasebnost mladoletnikov na internetu, predvsem na socialnih omrežjih, kot je Facebook ( IP/09/232 ). Naslednji mesec bo na “dnevu varnejšega interneta 2010” poročala o doseženem napredku, med drugim tudi o tem, koliko omrežij samodejno zaklene osebne profile ljudi, mlajših od 18 let, tako da ni več mogoče dostopati do njih.

  • Na predlog Komisije bodo morali ponudniki telekomunikacijskih storitev, npr. interneta, v skladu z novimi predpisi EU o telekomunikacijah oblastem sporočiti primere kršenja varnosti, ki povzročijo izgubo ali zlorabo osebnih podatkov ( MEMO/09/513 ). Novi predpisi bodo tudi okrepili pravice potrošnikov, saj bodo ti obveščeni o morebitnem hranjenju informacij ali vpogledu vanje na svojih računalnikih, npr. prek internetnih piškotkov.

  • Komisija je 14. aprila 2009 začela postopek proti Združenemu kraljestvu ( IP/09/570 ), s čimer se je odzvala na pomisleke potrošnikov zoper ravnanje tamkajšnjih ponudnikov internetnih storitev, ki so s preizkušanjem vedenjskega oglaševanja (PHORM) sledili njihovi uporabi interneta. Komisija je Združeno kraljestvo opozorila, da njegovi zakoni niso v skladu s predpisi EU o zasebnosti v telekomunikacijah, predvsem na področjih, ki zadevajo soglasje uporabnikov za prestrezanje komunikacije, sankcije zoper nezakonito prestrezanje in nadzor nad samim prestrezanjem. Druga stopnja obravnave primera ( IP/09/1626 ) se je začela 3. novembra 2009 in če Združeno kraljestvo ne bo ustrezno odgovorilo na zadržke Komisije, bo primer obravnavalo Evropsko sodišče.

Ozadje

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov sta temeljni pravici, ki sta zapisani v členih 7 in 8 Listine EU o temeljnih pravicah .

Direktiva EU o varstvu podatkov iz leta 1995 določa splošna načela o uskladitvi nacionalnih predpisov o obdelavi osebnih podatkov ter pravic ljudi v primeru obdelave njihovih podatkov. Po teh načelih morajo državljani prostovoljno, izrecno in pri polni zavesti dati soglasje za uporabo svojih osebnih podatkov.

Spletna stran EU o varstvu podatkov: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/ .

Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah iz leta 2002 določa načela za telekomunikacijski sektor. Ta načela ščitijo zaupnost telekomunikacij, države EU pa morajo na podlagi teh načel prepovedati prestrezanje in nadzor brez soglasja uporabnikov (člen 5(1)) ali uradnega dovoljenja.

Videoizjava komisarke Viviane Reding o zasebnosti:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/20090414/index_en.htm .

Obdelavo podatkov s strani institucij in organov ureja Uredba (ES) o varstvu podatkov 45/2001 , splošni pravni okvir EU za varstvo osebnih podatkov pri policijskem in pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah pa Okvirni sklep 2008/977/JHA .

Leta 2007 je Svet Evrope proglasil dan varstva podatkov , s čimer želi povečati ozaveščenost o tem, kateri osebni podatki se zbirajo in zakaj ter katere pravice in obveznosti imajo pri tem državljani.

Dan varstva podatkov: http://dpd.eun.org/web/guest/home .


Side Bar