Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PL SL

IP/10/638

Bryssel den 31 maj 2010

Vinnarna i European Enterprise Awards skapade småföretag i kristider

Kommissionens vice ordförande Antonio Tajani delade i dag vid European Enterprise Awards 2010 ut juryns stora pris till regionen Auvergnes projekt "Résidences d’entrepreneur", för dess nyskapande metod att locka nya företag till denna lantliga region i centrala Frankrike. Juryn består av framstående företrädare för företag, myndigheter och forskare, och valde den regionala utvecklingsmyndighetens projekt på grund av dess imponerande resultat med att hjälpa företagare att bosätta sig och grunda företag i denna geologiskt intressanta region och skapa mer än 200 företag med 600 jobb, inte bara inom turism utan även inom handel och tjänster. Fem andra initiativ från Polen, Slovenien, Sverige, Tyskland och Österrike fick också pris vid ceremonin som anordnas gemensamt av Europeiska kommissionen, EU:s ordförandeland Spanien och Regionkommittén. Evenemanget avslutar den andra europeiska veckan för små och medelstora företag, kommissionens kampanj för att främja företagaranda och småföretag i Europa.

– Småföretagen behöver rätt förutsättningar för att kunna växa. Vinnarna av European Enterprise Awards är levande bevis på hur den offentliga sektorn kan bidra till att skapa den rätta jordmånen för att företag ska kunna grundas och växa sig starka. Nyckeln till denna framgång är att bygga upp starka offentlig-privata partnerskap som leder till förhållanden som både företag och samhällen tjänar på, säger kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, som ansvarar för näringspolitiken.

– I takt med att krisen som drabbar EU:s ekonomi i allmänhet och Eurozonen i synnerhet diskuteras överallt i Europa i dessa dagar, är det viktigt att uppmärksamma att lokalt och regionalt främjande av företagsamhet är en viktig beståndsdel i varje plan för att komma ur den här krisen, säger Regionkommitténs förste vice ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso.

Här är de sex vinnarna av European Enterprise Awards 2010:

Juryns stora pris

Projektet ”Résidences d’entrepreneur” (Frankrike) av Agence Regionale de Developpement des Territoires d’Auvergne har lockat företagare att starta företag i en region som anses lantlig och avlägsen. Genom att erbjuda deltagarna skräddarsytt startstöd och finansiering har 300 nyinflyttade tillkommit. Över 200 företag har startats med mer än 600 anställda. Regionen Auvergne har redan börjat utöka programmet till vårdyrkena.

Främja företagaranda

Unternehmertum in der Kreativwirtschaft (Österrike) – ett högskolebaserat seminarium inriktat på att förbereda humaniorastuderande att bli egna företagare har hjälpt över 300 deltagare att utveckla 40 affärsidéer de senaste fem åren.

Investera i kunskaper

Företagsamt Halland (Sverige) – en strategi som uppmuntrar företagaranda hos barn och ungdomar genom företagarinriktad undervisning; andelen barn som vill bli företagare har nästan fördubblats från 26 % till 44 %.

Bättre affärsvillkor

Program för stöd till företagare i syfte att minska nedläggningstakten (Slovenien) – ett offentlig-privat partnerskap som hjälpt till att minska andelen nedlagda företag från 57 % till 9 % på två år genom gratis stöd till potentiella och befintliga företag i de första skedena av företagets liv. Programmet verkade från början bara i och kring Ljubljana, men har expanderat till hela landet.

Internationalisering av företagen

EGI Euregionale Gründer-Initiative (Rhein-Maas-Nord, Tyskland och Nederländerna) – ett gemensamt program för att främja gränsöverskridande verksamhet för lokala unga företag med internationell inriktning. Det har redan resulterat i 64 nya företag och flera intressanta samarbeten.

Ansvarsfullt och inkluderande företagande

Bygge av hus genom ett utbildningssystem för arbetslösa (Nysa, Polen) – ett kommunalt projekt har gett utbildning på plats för 176 f.d. arbetslösa genom att låta dem bygga allmännyttiga bostäder, och alltså löst två problem samtidigt.

Juryns hedersomnämnande

Zeit für Ethik”, Nürnberg, Tyskland – projektets mål är att upprätthålla etiska krav i näringslivet även under föränderliga tider eller kriser genom att bygga upp ett starkt nätverk av experter som ger lokala företagare coachning och råd om ledarskap och etik.

European Enterprise Awards startades för fyra år sedan för att framhäva och belöna initiativ till stöd för företagande på regional nivå. I år har 338 nationella, regionala och lokala myndigheter, bl.a. städer, kommuner och regioner och offentlig-privata partnerskap, tävlat om nomineringarna till den europeiska tävlingen, där varje land får ställa upp med högst två kandidater.

De tolv nominerade initiativen som var med i slutomgången presenterades under en konferens på temat "Få små och medelstora företag att återhämta sig " i Madrid. Under konferensen utbyttes de bästa lösningarna för att genomföra småföretagarakten för Europa, samtidigt som en rad inspirerande nationella, regionala och lokala exempel från hela EU visades. Evenemanget utgör den officiella avslutningen av den andra europeiska småföretagarveckan 2010, en kampanj med mer än 1 000 evenemang i hela Europa som syftar till att informera företagare och hugade företagare om vilket stöd som finns och till att framhäva företagarnas roll i samhället.

Mer information:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/categories/index_en.htm

Småföretagarakten för Europa

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm


Side Bar