Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PL

IP/10/638

Bruselj, 31. maja 2010

Dobitniki evropske nagrade za podjetništvo uspešno ustanavljajo mala podjetja v času krize

Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je danes na slovesni podelitvi evropskih nagrad za podjetništvo veliko nagrado žirije podelil projektu „Podjetniki rezidenti“ iz regije Auvergne za kreativno spodbujanje zagona podjetij v tej osrednji francoski podeželski regiji. Žirija na visoki ravni, sestavljena iz predstavnikov podjetij, vlad in akademskih krogov, je projekt francoske regionalne razvojne agencije izbrala zaradi izjemnih rezultatov pri zagotavljanju pomoči podjetnikom za ustanavljanje in poslovanje v tej ognjeniški pokrajini, prav tako pa pri ustanavljanju več kot 200 podjetij s 600 novimi delovnimi mesti ne samo v sektorju turizma, temveč tudi v sektorju trgovine in storitev. Na slovesni podelitvi nagrad, ki so jo skupaj organizirali Evropska komisija, špansko predsedstvo EU in Odbor regij, je nagrade prejelo tudi pet drugih pobud iz Avstrije, Nemčije, Poljske, Slovenije in Švedske. S to slovesnostjo se je zaključil drugi evropski teden MSP, vseevropska kampanja Evropske komisije za spodbujanje podjetništva in malih podjetij (MSP) v Evropi.

Komisar za industrijo in podjetništvo in podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „Mala podjetja za svojo rast potrebujejo pravo podlago. Dobitniki evropske nagrade za podjetništvo so živ dokaz, kako lahko javni sektor pomaga zasejati seme za ustanavljanje in rast podjetij. Ključ do uspeha je vzpostavitev močnih javno-zasebnih partnerstev, ki ustvarjajo razmere, od katerih imajo koristi vsa podjetja in skupnosti.“

Prvi podpredsednik Odbora regij Ramón Luis Valcárcel Siso je dejal: „V teh dneh, ko povsod po Evropi potekajo razprave o težavah, s katerimi se srečuje gospodarstvo EU, zlasti v euroobmočju, je pomembno priznati, da je spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni ključnega pomena za uspeh kakršnega koli načrta za izhod iz sedanjega težkega gospodarskega položaja.“

Evropske nagrade za podjetništvo 2010 je prejelo naslednjih šest projektov:

Velika nagrada žirije

Projekt „Podjetniki rezidenti“ francoske regionalne razvojne agencije Agence Regionale de Developpement des Territoires d’Auvergne poziva podjetnike k ustanovitvi podjetij v regiji, ki velja za podeželsko in odmaknjeno. S pomočjo in financiranjem zagona podjetij po meri so pomagali 300 novim podjetnikom. Ustanovljenih je bilo več kot 200 podjetij, ki zaposlujejo več kot 600 ljudi. Regija Auvergne je program že začela širiti na zdravstvene poklice.

Spodbujanje podjetniškega duha

Samozaposlovanje v ustvarjalnem sektorju (Avstrija) – univerzitetni seminar o pripravi študentov umetnosti na podjetništvo je v preteklih petih letih več kot 300 udeležencem pomagal razviti 40 poslovnih idej.

Naložbe v veščine

Företagsamt Halland (Švedska) – strategija za vlivanje podjetniškega duha otrokom in mladim prek podjetniško naravnanega učenja, s čimer se je število otrok, ki bi radi postali podjetniki, skoraj podvojilo (s 26 % na 44 %).

Izboljšanje poslovnega okolja

Program pomoči za podjetnike, katerega cilj je zmanjšati stopnjo zapiranja podjetij (Slovenija) – javno-zasebno partnerstvo, ki je z brezplačno pomočjo za potencialna ali obstoječa podjetja v prvih fazah njihovega delovanja v dveh letih pomagalo zmanjšati število zaprtij podjetij s 57 % na 9 %. Prvotno je partnerstvo delovalo samo na območju Ljubljane, postopoma pa se je razširilo po vsej državi.

Internacionalizacija poslovanja

EGI – euregionalna pobuda za zagon podjetij (Rhein-Maas-Nord, Nemčija in Nizozemska) – skupni program za spodbujanje čezmejnih dejavnosti lokalnih mladih podjetij z mednarodno usmeritvijo, katerega rezultat je 64 novih podjetij in številni zanimivi skupni projekti.

Odgovorno in vključujoče podjetništvo

Gradnja stanovanjskih objektov v okviru usposabljanja brezposelnih (Nysa, Poljska) – lokalni projekt, ki je 176 brezposelnim osebam omogočil usposabljanje na kraju samem, pri čemer so zgradili socialna stanovanja in tako rešili dve težavi hkrati.

Posebno priznanje žirije:

Čas za etiko“, Nürnberg, Nemčija – cilj projekta je ohraniti etične standarde v poslovanju tudi v času sprememb in krize z razvojem močne mreže strokovnjakov prostovoljcev, ki lokalne podjetnike izobražujejo in jim svetujejo o etiki vodenja.

Evropske nagrade za podjetništvo so bile prvič podeljene pred štirimi leti za priznavanje in odlikovanje pobud v podporo podjetništvu na regionalni ravni. Letos se je za sodelovanje na tem evropskem natečaju, za katerega lahko vsaka država izbere največ dva kandidata, potegovalo 338 nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, vključno z majhnimi in velikimi mesti, regijami ter javno-zasebnimi partnerstvi.

Dvanajst kandidatov, ki so se uvrstili v ožji izbor za nagrade, je bilo predstavljenih na konferenci „Kako oživiti MSP“ v Madridu. Konferenca je zagotovila forum za izmenjavo najboljših praks pri izvajanju Akta za mala podjetja za Evropo ter izpostavila vrsto spodbudnih primerov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni po vsej EU. S slovesno podelitvijo nagrad se je zaključil drugi evropski teden MSP 2010, vseevropska kampanja z več kot 1 000 prireditvami po vsej Evropi, katerih cilja sta podjetnike in potencialne podjetnike obvestiti o razpoložljivi pomoči ter priznati vlogo podjetnikov v družbi.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/categories/index_sl.htm.

„Akt za mala podjetja“ za Evropo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm.


Side Bar