Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT SV PL SL

IP/10/638

Brussel, 31 mei 2010

Europese Ondernemingsprijzen bekronen succes bij de bevordering van kleine ondernemingen in crisistijd

Het initiatief "Entrepreneurs' Residencies" van het regionaal ontwikkelingsbureau van de Auvergne is bekroond met de grote juryprijs bij de officiële uitreiking van de Europese Ondernemingsprijzen 2010. Het kreeg de prijs, die vandaag door vicevoorzitter van de Europese Commissie Antonio Tajani is overhandigd, wegens zijn creatieve manier om start-ups in deze landelijke regio in hartje Frankrijk aan te trekken. De jury, die bestond uit vooraanstaande figuren uit het bedrijfsleven, de overheid en de universitaire wereld, koos voor het betrokken project omdat hierbij indrukwekkende resultaten waren geboekt: door de steun aan ondernemers om zich in het vulkanische landschap van de Auvergne te vestigen zijn meer dan 200 bedrijven opgericht, die aan 600 mensen werk bieden, niet alleen in het toerisme maar ook in de handel en in andere diensten. Ook vijf initiatieven uit respectievelijk Oostenrijk, Duitsland, Polen, Slovenië en Zweden kregen een prijs bij de plechtigheid die door de Europese Commissie, het Spaanse EU-voorzitterschap en het Comité van de regio's was georganiseerd. De prijsuitreiking vormde de afsluiting van de tweede Europese week van het mkb, de pan-Europese campagne van de Europese Commissie om ondernemerschap en het midden- en kleinbedrijf in Europa te stimuleren.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei hierover het volgende: "Kleine bedrijven hebben een goede bodem nodig om te gedijen. De winnaars van de Europese Ondernemingsprijzen zijn een levend voorbeeld van hoe de openbare sector kan helpen de juiste voorwaarden voor de oprichting en groei van bedrijven te scheppen. Sterke publiek-private partnerschappen, die zowel bedrijven als gemeenschappen tot voordeel strekken, zijn in dit verband de sleutel tot succes."

Ramón Luis Valcárcel Siso, eerste vicevoorzitter van het Comité van de regio's, voegde hieraan toe: "Terwijl overal in Europa wordt gediscussieerd over de moeilijkheden in de Europese economie, en de eurozone in het bijzonder, is het van het grootste belang te erkennen dat de bevordering van ondernemerschap op lokaal en regionaal niveau een belangrijk ingrediënt voor succes is bij het overwinnen van de huidige economische crisis."

De zes winnaars van de Europese Ondernemingsprijzen 2010 zijn:

Grote juryprijs

Door het project "Entrepreneurs' Residencies" van het Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne (Frankrijk) zijn ondernemers ertoe aangezet een bedrijf te starten in een regio die als landelijk en afgelegen wordt ervaren. Individuele ondersteuning en financiering hebben geleid tot meer dan 300 nieuwe bedrijfsvestigingen. Er zijn ruim 200 nieuwe bedrijven gestart, die aan meer dan 600 mensen werk bieden. De Auvergne is inmiddels al begonnen met de uitbreiding van het programma tot de medische beroepen.

Bevordering van ondernemerschap

Self-employment in the creative industry (Oostenrijk) – een universitair seminar dat erop gericht is kunststudenten op het ondernemerschap voor te bereiden; meer dan 300 deelnemers hebben in de afgelopen vijf jaar 40 nieuwe bedrijfsconcepten ontwikkeld.

Investering in vaardigheden

Företagsamt Halland (Zweden) – een strategie die ondernemerschap bij kinderen en jongeren bevordert door middel van ondernemingsgericht leren; het aantal kinderen dat graag ondernemer wil worden, is hierdoor van 26% tot 44% gestegen.

Bevordering van het bedrijfsleven

Programme of Providing Support to Entrepreneurs Aimed at Reducing the Closure Rates of Businesses (Slovenië) – een publiek-privaat partnerschap dat ertoe bijgedragen heeft het aantal bedrijfssluitingen in twee jaar tijd van 57% tot 9% terug te dringen; dit is bereikt door potentiële of bestaande ondernemingen in de startfase gratis bijstand te verlenen. Aanvankelijk liep dit programma alleen in Ljubljana en omstreken, maar inmiddels is het geleidelijk uitgebreid tot andere delen van het land.

Internationalisering van ondernemingen

EGI Euregional Start-up Initiative (Rijn-Maas-Noord, Duitsland en Nederland) – een gezamenlijk programma om plaatselijke jonge ondernemers met een internationale visie te stimuleren activiteiten over de grens te ontwikkelen; dit project heeft geleid tot 64 nieuwe ondernemingen en diverse interessante samenwerkingsinitiatieven.

Verantwoord en inclusief ondernemerschap

Construction of Houses by Means of a Training System for Unemployed People (Nysa, Polen) – een gemeentelijk project dat 176 mensen die voorheen werkloos waren, een praktische scholing heeft gegeven door hen sociale woningen te laten bouwen en dat daarmee twee problemen tegelijk aanpakt.

Speciale vermelding door de jury voor:

"Time for ethics", (Neurenberg, Duitsland) – een project dat tot doel heeft om ook in tijden van crisis de ethiek in het zakenleven in stand te houden; daartoe is een sterk netwerk van vrijwillige deskundigen opgezet om plaatselijke ondernemers te begeleiden en van advies over leiderschapsethiek te dienen.

De Europese Ondernemingsprijzen zijn vier jaar gelden in het leven geroepen om erkenning te geven aan initiatieven die het ondernemerschap op regionaal niveau ondersteunen, en deze te belonen. Dit jaar dongen 338 nationale, regionale en lokale autoriteiten – waaronder steden, regio's en publiek-private partnerschappen – mee naar nominatie voor de Europese prijzen, waarvoor elk land maximaal twee kandidaten mag aanwijzen.

De twaalf projecten die op de shortlist kwamen, werden bij een conferentie in Madrid over het mkb en de weg naar herstel ("Getting SMEs on the road to recovery") in de schijnwerper gezet. De conferentie bood gelegenheid beste praktijken bij de uitvoering van de Small Business Act voor Europa uit te wisselen en vestigde de aandacht op een aantal inspirerende voorbeelden op nationaal, regionaal en lokaal niveau uit de hele EU. De prijsuitreiking vormde de officiële afsluiting van de tweede Europese week van het mkb, een pan-Europese campagne met meer dan 1000 evenementen in de hele EU om ondernemers en potentiële ondernemers voor te lichten over de beschikbare steun en om erkenning te geven aan de rol van ondernemers in de maatschappij.

Nadere informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/categories/index_nl.htm

"Small Business Act" voor Europa:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm


Side Bar