Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 62

Bruselj, 28. januarja 2010

Delovati začenja nov regulativni organ EU za telekomunikacije

Za telekomunikacije v EU se danes začenja novo obdobje. V Bruslju se bodo namreč prvič sestali regulativni organi telekomunikacij 27 držav članic kot člani no vega Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC). Ta Ta je bil ustanovljen, potem ko sta Svet in Parlament decembra 2009 sprejela nove evropske predpise o telekomunikacijah. V številnih drugih državah članicah EU ponuja storitve 12 fiksnih in 10 mobilnih telekomunikacijskih podjetij, več sto ponudnikov storitev pa deluje prek meja. Organ BEREC bo zato imel ključno vlogo pri krepitvi enotnega trga telekomunikacij in usklajeni ureditvi tega sektorja po vsej Evropi. BEREC si bo prizadeval vzpostaviti pravično konkurenco na enotnem trgu telekomunikacij, pri tem pa mu bo pomagal urad, sestavljen iz strokovnjakov. Prihodek evropskega sektorja telekomunikacij je leta 2008 znašal 351 milijard EUR.

Evropska komisarka za telekomunikacije Viviane Reding, ki je leta 2007 tudi predlagala ustanovitev omenjenega organa, je ob tej priložnosti izjavila: „Ustanovitev regulativnega organa EU za telekomunikacije je pomemben mejnik za telekomunikacije v Evropi“. Parlament, Svet in Komisija so si enotni, da je BEREC potreben za skupni evropski telekomunikacijski trg. Evropska komisija in nacionalni nadzorni organi za telekomunikacije bodo lahko s pomočjo novega organa oblikovali enotna pravila in zagotovili pogoje za konkurenčnost v vsej EU. To bo okrepilo telekomunikacijske storitve v Evropi, ki se na področjih, kot je na primer mobilni internet, razvijajo zelo hitro in lahko postanejo gonilna sila gospodarskega okrevanja Evrope“.

Prvo zasedanje organa BEREC bo korak na poti k bolj konkurenčnemu evropskemu telekomunikacijskemu trgu. Pričakujem pravi napredek v nadaljnjem razvoju enotnega evropskega telekomunikacijskega trga in predvsem pozitiven vpliv na 500 milijonov evropskih državljanov," je povedala evropska komisarka za konkurenco Neelie Kroes.

BEREC bo kot novi evropski organ za telekomunikacije pripravljal pomembna strokovna mnenja o delovanju telekomunikacijskega trga v EU. Imel bo tudi svetovalno, podporno in dopolnilno vlogo pri neodvisnem delu nacionalnih regulativnih organov za telekomunikacije, zlasti v primerih regulativnih odločitev s čezmejnimi vidiki.

BEREC sestavljajo vodje 27 nacionalnih regulativnih organov za telekomunikacije, pomaga pa jim odbor, ki jim zagotavlja ustrezno strokovno in upravno pomoč. Večina odločitev bo sprejetih z dvotretjinsko večino, pri izdajanju mnenj, pripravljenih v okviru analiz Komisije o ukrepih, ki jih priglasijo nacionalni regulatorji, pa z navadno večino.

BEREC bo tako nadomestil „Skupino evropskih regulativnih organov“, ki je bila ohlapno združenje nacionalnih regulativnih organov. Delovala je zgolj po načelu soglasnosti in ni bila vključena v regulativni postopek EU.

Nadaljnji koraki: :

Odločitev o tem, kje bo sedež urada organa BEREC, še ni bila sprejeta, zanjo pa bo potrebno soglasje vseh 27 držav članic. Do tedaj bo BEREC imel začasen sedež v Bruslju.

Ozadje:

Kot posledica telekomunikacijske reforme ( MEMO/09/568 ) ima 500 milijonov državljanov EU ob okrepljeni konkurenci na evropskih telekomunikacijskih trgih večjo izbiro, boljšo vseevropsko pokritost s hitrimi internetnimi širokopasovnimi povezavami in zajamčeno pravico do zasebnosti pri uporabi telekomunikacij. Medtem ko bo BEREC kot novi regulativni organ za telekomunikacije danes pričel z delom, mora 27 držav članic celotni paket reformnih ukrepov za telekomunikacije v nacionalno zakonodajo prenesti do junija 2011.


    Side Bar