Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/62

Bruksela, 28 stycznia 2010 r.

Pierwsze posiedzenie nowego unijnego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji

Dziś rozpoczyna się nowa era dla sektora telekomunikacji w UE. Przedstawiciele organów regulacji tej branży z 27 państw członkowskich spotykają się bowiem po raz pierwszy w Brukseli jako członkowie nowego Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Organ ten został ustanowiony na mocy nowych unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji, przyjętych w grudniu 2009 r. przez Radę i Parlament. BEREC będzie odgrywał kluczową rolę w zapewnieniu spójnej regulacji w całej Europie i wzmocnieniu wspólnego rynku telekomunikacyjnego, na którym już dziś 12 operatorów telefonii stacjonarnej i 10 operatorów telefonii komórkowej oferuje swoje usługi w wielu różnych państwach członkowskich, a dziesiątki innych podmiotów działają w wymiarze transgranicznym. Przy pomocy powiązanego urzędu, zatrudniającego odpowiednich ekspertów, nowy europejski organ regulacyjny przyczyni się w szczególności do zagwarantowania uczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym. Działające na nim przedsiębiorstwa osiągnęły w roku 2008 przychody w wysokości 351 mld euro.

„Powołanie unijnego organu regulacji telekomunikacji stanowi istotną cezurę w rozwoju tego sektora w Europie”, stwierdziła Viviane Reding, komisarz UE ds. telekomunikacji, która w roku 2007 zaproponowała utworzenie tego organu. „Parlament, Rada oraz Komisja nie miały wątpliwości, że wspólny europejski rynek usług telekomunikacyjnych wymaga ustanowienia organu takiego jak BEREC. Nowy organ będzie pomagał krajowym regulatorom tego sektora oraz Komisji Europejskiej w zapewnieniu spójnych zasad i warunków konkurencji w całej Unii. Umożliwi to dalsze zwiększenie dynamiki europejskiej branży telekomunikacyjnej, którą cechują szybkie zmiany w obszarach takich jak bezprzewodowy dostęp do Internetu, i która dzięki temu może stać się jednym z motorów ożywienia koniunktury w Europie.”

„Pierwsze posiedzenie organu BEREC będzie pierwszym krokiem w stronę bardziej konkurencyjnych rynków usług telekomunikacyjnych w Europie. Oczekuję rzeczywistych postępów w dalszym rozwoju wspólnego europejskiego rynku telekomunikacyjnego, a w szczególności pozytywnych tego efektów dla 500 mln Europejczyków” stwierdziła Neelie Kroes, komisarz UE ds. konkurencji.

Nowo powołany Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej będzie przygotowywał ważne fachowe opinie dotyczące funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w UE. BEREC będzie także sprawował funkcje doradcze, wspierające i uzupełniające w stosunku do niezależnych prac krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego, zwłaszcza związanych z decyzjami regulacyjnymi o zakresie transgranicznym.

W skład organu wchodzą szefowie 27 krajowych organów regulacji telekomunikacji, a jego prace wspomaga urząd, który zapewnia niezbędne wsparcie specjalistyczne i administracyjne. Większość decyzji będzie podejmowanych większością dwóch trzecich głosów. Zwykła większość wystarczy w przypadku opinii wydawanych przez BEREC w kontekście przeprowadzanych przez Komisję analiz środków, jakie zostały jej zgłoszone przez krajowych regulatorów.

BEREC zastąpi „Europejską Grupę Regulatorów”, która była luźnym zgrupowaniem krajowych organów regulacyjnych i mogła podejmować decyzje wyłącznie na zasadzie jednomyślności, a przy tym nie była włączona w unijne procesy regulacyjne.

Dalsze kroki:

Oczekiwana jest jeszcze ostateczna decyzja w sprawie siedziby urzędu BEREC, która będzie wymagać jednomyślności wśród rządów wszystkich 27 państw członkowskich. Do tego czasu tymczasową siedzibą BEREC będzie Bruksela.

Kontekst:

Dzięki reformie unijnego rynku telekomunikacyjnego ( MEMO/09/568 ) 500 milionów Europejczyków może w wyniku nasilenia konkurencji już dziś cieszyć się szerszą ofertą i większym zasięgiem sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w całej UE, a także korzystać z umocnionego prawa do prywatności podczas korzystania z usług telekomunikacyjnych. Nowy organ regulacyjny BEREC rozpoczyna pracę już dzisiaj, natomiast wdrożenie całego pakietu nowych przepisów dotyczących telekomunikacji do systemów prawnych wszystkich 27 państw członkowskich UE musi nastąpić do czerwca 2011 r.


Side Bar