Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 62

Bryssel 28. tammikuuta 2010

EU:n uusi televiestinnän sääntelyelin aloittaa toimintansa

Tänään alkaa uusi aikakausi EU:n televiestinnässä. Televiestinnän sääntelyviranomaisten edustajat 27 EU-valtiosta kokoontuvat ensimmäisen kerran Brysselissä uudessa Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimessä (BEREC). Tämä telealan uusi sääntelyelin perustettiin, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistivat joulukuussa 2009 EU:n uudet televiestintäsäännöt. BEREC tulee olemaan ratkaisevassa roolissa televiestinnän sisämarkkinoiden lujittamisessa ja sääntelyn vakiinnuttamisessa Euroopassa, jossa 12 kiinteän verkon ja 10 matkaviestintäverkon operaattoria toimii useassa EU-jäsenvaltiossa ja sadat palveluntarjoajat toimivat rajojen yli. BEREC ja sen asiantuntijoista koostuva henkilöstö tulevat ennen kaikkea varmistamaan toimivan kilpailun telealan sisämarkkinoilla. Vuonna 2008 Euroopan telealan tulot olivat 351 miljardia euroa.

”EU:n televiestinnän sääntelyelimen perustaminen on merkittävä virstanpylväs telealalle Euroopassa,” totesi EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding, joka ehdotti elimen perustamista vuonna 2007. ”Sekä Euroopan parlamentti, neuvosto että komissio olivat kaikki yhtä mieltä siitä, että Euroopan telealan sisämarkkinat tarvitsevat BEREC:iä. Uuden yhteistyöelimen avulla kansalliset televiestinnän sääntelyelimet ja Euroopan komissio voivat varmistaa yhdenmukaiset säännöt ja kilpailuehdot koko Euroopassa. Tämä antaa lisäpontta eurooppalaisille telepalveluille, jotka kehittyvät nopeasti esimerkiksi mobiili-internetin alalla ja joista voi tulla merkittävä talouden elpymisen veturi Euroopassa.”

”BEREC:in ensimmäinen kokous on askel oikeaan suuntaan kilpailun lisäämiseksi Euroopan televiestintämarkkinoilla. Odotan näkeväni todellista edistystä Euroopan telealan sisämarkkinoiden jatkokehityksessä ja erityisesti niiden positiivisia vaikutuksia Euroopan 500 miljoonalle kansalaiselle,” totesi EU:n kilpailuasioista vastaava komissaari Neelie Kroes.

Uusi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin tulee antamaan asiantuntijalausuntoja telealan markkinoiden toiminnasta EU:ssa. Lisäksi BEREC neuvoo ja tukee telealan kansallisia sääntelyviranomaisia näiden itsenäisessä työssä ja täydentää sitä omalla panoksellaan erityisesti silloin, kun on kyse sääntelypäätöksistä, joilla on kansalliset rajat ylittäviä vaikutuksia.

BEREC koostuu 27 EU-jäsenvaltion kansallisen telealan sääntelyelimen johtajasta, ja sillä on apunaan tarvittavista asiantuntijoista ja hallintohenkilöistä koostuva henkilöstö. Useimmat päätökset tehdään kahden kolmasosan enemmistöllä, paitsi silloin, kun BEREC antaa lausuntoja sellaisten selvitysten yhteydessä, joita Euroopan komissio tekee kansallisten sääntelyviranomaisten sille ilmoittamista toimenpiteistä. Tällöin päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

BEREC korvaa ERG-ryhmän eli eurooppalaisten viestintäviranomaisten yhteistyöryhmän. Tämä oli kansallisten sääntelijöiden muodostama löyhä elin, jonka toiminta perustui pelkästään konsensusperiaatteeseen eikä se osallistunut EU:n sääntelyprosessiin.

Seuraavat vaiheet:

BEREC:in lopullinen sijoituspaikka on vielä avoin, ja päätös vaatii kaikkien 27 jäsenvaltion suostumuksen. Niin pitkään kuin päätöstä ei ole tehty, BEREC toimii Brysselissä.

Taustaa:

EU:n telealan uudistuksen ( MEMO/09/568 ) ansiosta yli 500 miljoonaa kuluttajaa saa enemmän valinnanvaraa kilpailun vilkastuessa Euroopan telemarkkinoilla. Nopeat laajakaistayhteydet tuovat internetin yhä useamman ulottuville, ja yksityisyydensuoja televiestinnässä paranee. BEREC aloittaa toimintansa tänään, mutta koko telealan uudistuspaketin siirtämiseen 27 jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön on aikaa vielä kesäkuuhun 2011 saakka.


Side Bar