Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/62

V Bruselu dne 28. ledna 2010

Nový regulační orgán pro telekomunikace v EU zahajuje činnost

Dnešek odstartoval pro telekomunikace v EU novou éru. Telekomunikační regulační orgány 27 zemí EU se v Bruselu poprvé setkají jakožto členové nového Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC – Body of European Regulators for Electronic Communications). Nový evropský regulační orgán pro telekomunikace byl zřízen na základě přijetí nových předpisů EU o telekomunikacích Radou a Parlamentem v prosinci 2009. BEREC, který sdružuje 12 společností provozujících pevné sítě a 10 společností provozujících mobilní sítě v mnoha jiných členských státech EU a stovky poskytovatelů přeshraničních služeb, bude hrát rozhodující roli při posilování jednotného telekomunikačního trhu a při jednotné regulaci po celé Evropě. Za pomoci úřadu složeného z odborníků bude nový evropský telekomunikační regulátor zejména napomáhat zajišťování spravedlivé soutěže na jednotném telekomunikačním trhu. V roce 2008 činily příjmy v odvětví evropských telekomunikací 351 miliard EUR.

„Zřízení regulačního orgánu pro telekomunikace EU představuje pro telekomunikace v Evropě důležitý milník,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média, která v roce 2007 navrhla vytvoření tohoto orgánu. „Skutečně všichni – Parlament, Rada i Komise – se shodli, že evropský jednotný telekomunikační trh BEREC potřebuje. Tento nový orgán pomůže vnitrostátním regulačním orgánům a Evropské komisi zajišťovat jednotné předpisy a konkurenční podmínky v celé EU. Bude podporou pro evropské telekomunikační služby, které se nyní prudce rozvíjejí v takových oblastech, jako je mobilní internet, a které se mohou stát hlavní silou ekonomického oživení v Evropě.“

„První zasedání sdružení BEREC je krok správným směrem ke konkurenčnějšímu telekomunikačnímu trhu v Evropě. Očekávám, že se v budoucnu dočkáme skutečného rozvoje evropského jednotného telekomunikačního trhu, a zejména pozitivních výsledků pro pět set milionů občanů Evropy,“ řekla komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová.

Nový evropský telekomunikační orgán BEREC bude vydávat důležité odborné posudky týkající se fungování telekomunikačního trhu v EU. Bude rovněž poskytovat poradenství a podporu a přispívat k vlastní nezávislé práci příslušných vnitrostátních regulačních orgánů, především v případě regulačních rozhodnutí s mezinárodními aspekty.

BEREC sestává z vedoucích 27 vnitrostátních regulačních orgánů v oblasti telekomunikace a bude mu nápomocen úřad, který bude poskytovat potřebnou odbornou a administrativní pomoc při jeho práci. Většinu rozhodnutí bude přijímat dvoutřetinovou většinou, stanoviska v souvislosti s analýzou, kterou Komise provádí poté, co jí vnitrostátní regulační orgány oznámí svá opatření, bude schvalovat prostou většinou.

BEREC nahradí „skupinu evropských regulačních orgánů“, což bylo volné seskupení vnitrostátních regulačních orgánů, které mohlo fungovat pouze na základě konsenzu a nebylo součástí regulačního procesu EU.

Další kroky:

Je třeba ještě rozhodnout o trvalém sídle úřadu BEREC, což bude vyžadovat shodu vlád všech 27 členských států. Do té doby bude BEREC prozatím sídlit v Bruselu.

Souvislosti:

Díky telekomunikační reformě v rámci celé EU ( MEMO/09/568 ) může ode dneška pět set milionů občanů EU využívat rozsáhlejší spotřebitelskou nabídku díky silnější hospodářské soutěži na evropských telekomunikačních trzích, lepší pokrytí rychlým širokopásmovým připojením k internetu po celé Evropě a posílení svého práva na soukromí v oblasti telekomunikací. I když nový regulační orgán v oblasti telekomunikací BEREC začíná působit dnes, s implementací celého telekomunikačního reformního balíčku do vnitrostátních právních předpisů 27 členských států EU se počítá do června 2011.


Side Bar