Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/62

Брюксел, 28 януари 2010 година

Новият регулаторен орган на далекосъобщенията в ЕС започва работа

Днешният ден отбелязва началото на нова ера пред телекомуникационните оператори в ЕС. Регулаторите на далекосъобщенията в 27-те държави-членки на ЕС ще се срещнат за първи път в Брюксел, като членове на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC). Новият европейски орган за регулиране на далекосъобщенията BEREC бе създаден като резултат от приемането от страна на Съвета и на Парламента на новите правила в областта на далекосъобщенията през декември 2009 г. Предвид наличието на 12 дружества за стационарна телефония и 10 мобилни оператора, предлагащи услуги в много други държави-членки на ЕС, както и стотиците доставчици на услуги, опериращи в трансграничен контекст, BEREC ще играе ключова роля за укрепване на единния телекомуникационен пазар и на съгласуваното регулиране в цяла Европа. Подпомаган от експертно звено, новият европейски орган за регулиране на далекосъобщенията ще спомогне по-специално за гарантиране на лоялна конкуренция на единния телекомуникационен пазар. През 2008  г. приходите от европейския телекомуникационен сектор възлязоха на 351 милиарда евро.

„Създаването на орган за регулиране на далекосъобщенията на ЕС е важен етап за телекомуникационните оператори в Европа“– заяви Вивиан Рединг, европейски комисар по далекосъобщенията, която предложи създаването на органа през 2007 г. „Наистина Парламентът, Съветът и Комисията са съгласни, че единният европейски телекомуникационен пазар се нуждае от BEREC. Новият орган ще помогне на националните регулатори на далекосъобщенията и на Европейската комисия да предоставят съгласувани правила и условия за конкуренция в целия ЕС. Това ще даде тласък на европейските телекомуникационни услуги, които еволюират бързо в области като мобилния интернет и могат да се превърнат в основен двигател на икономическото възстановяване на Европа.“

„Първото заседание на BEREC ще бъде стъпка в правилната посока за по-конкурентен телекомуникационен пазар в Европа. Аз очаквам да видя реален напредък на по-нататъшното развитие на европейския единен телекомуникационен пазар и по-специално неговото благоприятно въздействие за 500-те милиона граждани на Европа“ – заяви Нели Крус, еврокомисар за конкуренцията.

Новият европейски орган за далекосъобщенията BEREC ще предостави важни експертни становища относно телекомуникационния пазар в ЕС. BEREC също така ще предоставя съвети, ще подкрепя и допълва независимата работа на националните регулатори на далекосъобщения, особено когато става въпрос за регулаторни решения с трансгранични аспекти.

BEREC се състои от ръководителите на 27-те национални регулатора на далекосъобщенията и се подпомага от звено, което осигурява необходимата професионална и административна подкрепа за неговата работа. Повечето решения ще се вземат с мнозинство от две трети, а тогава, когато BEREC дава становища, свързани с анализа на Европейската комисия относно мерките, за които е била уведомена от националните регулатори – и с обикновено мнозинство.

BEREC замества Групата на европейските регулатори, свободно образувание на националните регулатори, което можеше да действа единствено въз основа на консенсус и не беше интегрирано в регулаторния процес на ЕС.

Следващи стъпки:

Решението за окончателното седалище на BEREC предстои да бъде взето и за това ще е нужно споразумение между правителствата на всичките 27 държави-членки. Дотогава BEREC временно ще се намира в Брюксел.

Контекст:

Като резултат от реформата на далекосъобщенията в ЕС ( MEMO/09/568 ) 500-те милиона жители на ЕС днес разполагат с по-голям потребителски избор благодарение на засилената конкуренция на телекомуникационните пазари в Европа, с по-добро покритие с връзки за високоскоростен интернет в целия ЕС и могат да се възползват от укрепването на правото си на неприкосновеност на личния живот при своите комуникации. Новият регулаторен орган на далекосъобщенията BEREC поема своите функции от днес, но прилагането на целия пакет за реформа на далекосъобщенията в националните законодателства на 27-те държави-членки на ЕС трябва да приключи най-късно през юни 2011 г.


Side Bar