Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/628

V Bruseli 28. mája 2010

Viac právnej istoty pre cezhraničné manželstvá – návrh Európskej komisie naberá obrátky

Nemecko, Belgicko a Lotyšsko sa pridali k deviatim členským štátom EÚ požadujúcim právny predpis, ktorý by priniesol viac právnej istoty v oblasti rozvodov medzinárodných párov. Podľa návrhu Európskej komisie z 24. marca 2010 (IP/10/347) sa manželia môžu dohodnúť, ktoré právo by sa malo použiť pri ich rozvode, hoci o rozvode neuvažujú. Plán vychádza z požiadavky deviatich členských štátov EÚ, ktoré si želali pokročiť v tejto otázke po tom, čo návrh Komisie z roku 2006 uviazol v Rade. Nové riešenie poskytne pomoc manželským párom s rôznymi štátnymi príslušnosťami, párom žijúcim oddelene v rozdielnych štátoch alebo žijúcim spolu v jednej krajine, ktorá nie je ich domovskou. Cieľom návrhu je počas rozvodového konania znížiť záťaž, ktorej sú vystavené deti a ochraňovať partnerov v slabšom postavení. Bude to po prvý raz, kedy štáty EÚ použijú takzvaný postup „posilnenej spolupráce“. Posilnená spolupráca v zmysle zmlúv o EÚ umožňuje deviatim alebo viac ako deviatim krajinám pokročiť v presadení dôležitého opatrenia, ktoré je blokované malou menšinou členských štátov. Ak si to ostatné krajiny EÚ želajú, majú právo sa k posilnenej spolupráci pridať.

„Postoj Nemecka, Belgicka a Lotyšska ukázal, že pri posilnenej spolupráci dvere zostávajú vždy otvorené. Tým, že tieto krajiny pridali svoj hlas k výzvam volajúcim po spoločnom postupe Únie, sa vytvárajú vhodné podmienky pre opatrenie, ktoré akoby uviazlo v dopravnej zápche. Sme svedkami názorného príkladu, ako EÚ dokáže spoločne napredovať a pomáhať občanom v dôležitých rodinných otázkach,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka zodpovedná za oblasť spravodlivosti, základného práva a občianstva. „Napriek spojitosti s politikou by sme však nemali zabúdať, že právne komplikácie môžu rodinám značne znepríjemniť život. Politici by z tohto dôvodu mali v prvom rade urobiť všetko pre to, aby im pomohli. Občanom EÚ by mala byť zaručená istota a možnosť výberu práva, ktoré bude spravovať na dôležité udalosti ich životov.“

Traja noví účastníci (Nemecko, Belgicko a Lotyšsko) sa pripoja k ďalším deviatim členským štátom (Rakúsku, Bulharsku, Francúzsku, Maďarsku, Taliansku, Luxembursku, Rumunsku, Slovinsku a Španielsku). Ďalšie krajiny sa budú môcť na základe vlastného rozhodnutia pridať k opatreniu aj po tom, ako bude požadované rozhodnutie Rady umožňujúce posilnenú spoluprácu prijaté. Štáty, ktoré majú záujem zúčastniť sa, sú podľa Lisabonskej zmluvy povinné svoj zámer oznámiť Rade a Komisii.

Nemecko, Belgicko a Lotyšsko predložili svoje žiadosti minulý mesiac (Nemecko 15. apríla 2010, Belgicko 22. apríla 2010 a Lotyšsko 17. mája 2010). Na postupe posilnenej spolupráce sa pôvodne zúčastnilo aj Grécko, ale neskôr od svojej účasti odstúpilo.

Komisia vypracovala návrh na rozhodnutie Rady, ktorý umožní týmto 12 štátom napredovať vďaka posilnenej spolupráci. Návrhom sa budú zaoberať ministri spravodlivosti EÚ 4. júna v Luxemburgu na najbližšom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, na ktorom sa budú snažiť o dosiahnutie politickej dohody. Svoj súhlas musí takisto udeliť Európsky parlament. Rozhodnutie nadobudne účinnosť hneď po jeho prijatí.

Kontext

Podľa návrhu Európskej komisie sa manželia môžu dohodnúť, ktoré právo by sa malo použiť pri ich rozvode napriek skutočnosti, že o rozvode neuvažujú (IP/10/347). Týmto by sa im zaručila väčšia právna istota, podmienky na predvídanie a pružnosť, a zároveň by sa pomohlo ochrániť manželov a ich deti pred zložitými, zdĺhavými a zaťažujúcimi postupmi.

Návrhy sú vypracované tak, aby medzinárodným manželským párom poskytli väčšiu kontrolu nad rozvodom a ochraňovali partnera v slabšom postavení, aby sa počas rozvodového konania nedostal do nepriaznivého a znevýhodneného postavenia. Súdy budú mať k dispozícii jednotnú úpravu pre rozhodnutie, ktorý právny poriadok ktorej krajiny sa uplatní, ak sa manželia medzi sebou na tom nedokážu dohodnúť.

Z pravidiel EÚ upravujúcich posilnenú spoluprácu vyplýva, že členské štáty, ktoré sa k žiadosti nepripojili, tak môžu urobiť po tom, ako sa stane právnym predpisom, avšak na základe splnenia podmienok stanovených Komisiou (Článok 331, Zmluva o fungovaní EÚ).

Poskytnutie pomoci medzinárodným manželským párom Komisia prvýkrát navrhovala v roku 2006, ale jej plán (tzv. nariadeniu Rím III) nezískal požadovanú jednohlasnú podporu od vlád členských štátov EÚ.

Ďalšie informácie

MEMO/10/100

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky a komisárky pre spravodlivosť, základné právo a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar