Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/628

Briuselis, 2010 m. gegužės 28 d.

Teisinis tikrumas tarptautines santuokas sudariusiems asmenims: Europos Komisijos pasiūlymui suteikiamas naujas postūmis

Vokietija, Belgija ir Latvija prisijungė prie devynių ES valstybių narių, prašydamos priimti teisės aktą, kuriuo būtų suteiktas teisinis tikrumas skirtis norintiems tarptautines santuokas sudariusiems asmenims. Pagal 2010 m. kovo 24 d. Europos Komisijos pasiūlymą (IP/10/347) poros galės susitarti, kokia teisė būtų taikoma jų skyrybų atveju, netgi jei jos neplanuoja skirtis. Remiamasi devynių ES valstybių narių, kurios norėjo tolesnių veiksmų, kai 2006 m. Komisijos pasiūlymas Taryboje pateko į aklavietę, prašymu. Naujuoju sprendimu bus galima padėti skirtingų pilietybių poroms, atskirai skirtingose šalyse gyvenančioms poroms arba toms poroms, kurios kartu gyvena ne gimtojoje šalyje. Siekiama palengvinti vaikų naštą ir apsaugoti silpnesnius partnerius per skyrybų ginčus. Tai būtų pirmas kartas ES istorijoje, kai ES šalys pasinaudotų vadinamojo tvirtesnio bendradarbiavimo mechanizmu. ES sutartyse numatyta, kad tvirčiau bendradarbiaudamos devynios arba daugiau šalių gali siekti priimti priemonę, kuri svarbi, tačiau kurią blokuoja nedidelė valstybių narių mažuma. Kitos ES šalys turi teisę prisijungti, kada nori.

„Vokietija, Belgija ir Latvija įrodė, kad tvirčiau bendradarbiaujant, durys atviros visada. Su šiomis šalimis, kurios prisideda ragindamos ES imtis veiksmų, mes suteikiame naują postūmį užstrigusiai priemonei. Matome puikų pavyzdį, kaip ES gali imtis tolesnių veiksmų ir padėti piliečiams spręsti svarbų šeimos reikalą, – teigė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Nors tai ir susiję su įvairių sričių politika, nepamirškime realios problemos: teisiniai sunkumai gali labai smarkiai apsunkinti šeimų gyvenimą. Politikai pirmiausia turėtų kiek galėdami stengtis joms padėti. ES piliečiams turėtų būti suteiktas teisinis tikrumas ir galimybė pasirinkti teisę, kuri bus taikoma svarbių jų gyvenimo įvykių atveju.“

Trys naujos dalyvės (Vokietija, Belgija ir Latvija) prisijungs prie kitų devynių valstybių narių (Austrijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Vengrijos, Italijos, Liuksemburgo, Rumunijos, Slovėnijos ir Ispanijos). Priėmus prašomą Tarybos sprendimą, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti, norinčios prisijungti šalys galės bet kada tą padaryti. Pagal Lisabonos sutarties nuostatas šalys, kurios nori dalyvauti, turi apie tai pranešti Tarybai ir Komisijai.

Vokietija, Belgija ir Latvija pateikė prašymus praeitą mėnesį (Vokietija – 2010 m. balandžio 15 d., Belgija – 2010 m. balandžio 22 d., Latvija – 2010 m. gegužės 17 d.). Graikija iš pradžių dalyvavo tvirtesnio bendradarbiavimo procedūroje, bet vėliau savo dalyvavimą atšaukė.

Kitame birželio 4 d. Liuksemburge įvyksiančiame Teisingumo tarybos posėdyje ES teisingumo ministrai stengsis pasiekti politinį susitarimą dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo 12 šalių leidžiama taikyti tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą. Europos Parlamentas taip pat turi duoti sutikimą. Sprendimas įsigalios iš karto, kai bus priimtas.

Pagrindiniai faktai

Pagal Komisijos pasiūlymus poros galės susitarti, kokia teisė būtų taikoma jų skyrybų atveju, netgi jei jos neplanuoja skirtis (IP/10/347). Taip joms būtų užtikrintas didesnis teisinis tikrumas, nuspėjamumas ir lankstumas. Sutuoktiniai ir jų vaikai būtų apsaugoti nuo sudėtingų, ištęstų ir skaudžių procedūrų.

Pasiūlymais taip pat siekiama tarptautinėms poroms leisti kontroliuoti savo skyrybų procesą ir apsaugoti silpnesnius sutuoktinius, kad sprendžiant skyrybų bylas jiems nebūtų nesąžiningai sudaroma kliūčių. Teismai turėtų bendrą formulę, pagal kurią spręstų, kurios šalies teisė taikoma, jeigu poros negali susitarti pačios.

Remiantis ES taisyklėmis, kuriomis reglamentuojamas tvirtesnis bendradarbiavimas, šalys, neprisijungusios teikiant prašymą, kol Komisija priims teigiamą sprendimą dėl prašymo (Sutarties dėl ES veikimo 331 straipsnis), gali prisijungti bet kada, kai tik teisės aktas bus priimtas.

Komisija pirmą kartą pasiūlė pagalbą tarptautinėms poroms 2006 m., tačiau planas (vadinamasis reglamentas „Roma III“) nesulaukė būtinos visuotinės ES vyriausybių paramos.

Daugiau informacijos

MEMO/10/100.

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų puslapis

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto puslapis

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar