Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/628

Bryssel 28. toukokuuta 2010

Komission ehdotus oikeusvarmuuden parantamiseksi kansainvälisissä avioliitoissa myötätuulessa

Saksa, Belgia ja Latvia ovat liittyneet niiden yhdeksän EU:n jäsenvaltion joukkoon, jotka ovat pyytäneet lainsäädäntöä, joka luo avioeroa suunnitteleville kansainvälisille aviopareille oikeusvarmuutta. Euroopan komission 24. maaliskuuta 2010 tekemän ehdotuksen (IP/10/347) mukaan avioparit voivat sopia, minkä maan lakia sovellettaisiin heidän avioeroonsa, vaikka heillä ei olisi aikomustakaan erota. Ehdotus perustuu yhdeksän EU:n jäsenvaltion pyyntöön. Kyseiset maat halusivat edetä asiassa sen jälkeen, kun neuvottelut komission vuonna 2006 tekemästä ehdotuksesta päättyivät umpikujaan neuvostossa. Uusi ratkaisu auttaa aviopuolisoja, jotka ovat eri maiden kansalaisia tai asuvat eri maissa tai yhdessä oman kotimaansa ulkopuolella. Tavoitteena on vähentää lapsiin kohdistuvia vaikutuksia ja suojella heikommassa asemassa olevaa puolisoa riitaisessa avioerossa. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun EU-maat käyttävät ns. tiiviimmän yhteistyön mekanismia EU:n historiassa. EU:n perussopimusten mukaan tiiviimmän yhteistyön avulla vähintään yhdeksän maata voi edetä tärkeässä hankkeessa, jonka jäsenvaltioiden pieni vähemmistö on estänyt. Muilla EU-mailla on halutessaan oikeus liittyä yhteistyöhön milloin tahansa.

”Saksa, Belgia ja Latvia ovat osoittaneet, että ovi tiiviimpään yhteistyöhön on aina avoinna. Näiden maiden yhtyminen pyyntöön, jolla toivotaan EU:lta toimenpiteitä, antaa uutta vauhtia jumiutuneelle hankkeelle. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka EU voi edetä ja auttaa kansalaisia perheiden kannalta tärkeässä asiassa", totesi komission varapuheenjohtaja, oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komissaari Viviane Reding. ”Asia on erittäin poliittinen, ja onkin tärkeää, ettemme unohda, mistä todella on kyse: monimutkaiset oikeusprosessit voivat tehdä perheiden elämän erittäin vaikeaksi. Poliitikkojen olisi ennen kaikkea pyrittävä tekemään voitavansa perheiden auttamiseksi. EU:n kansalaisten olisi voitava valita ja olla varmoja siitä, minkä maan lakia sovelletaan heidän elämänsä tärkeisiin tapahtumiin.”

Kolme yhteistyöhön osallistuvaa uutta maata (Saksa, Belgia ja Latvia) liittyvät yhdeksän muun jäsenvaltion joukkoon (Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Luxemburg, Ranska, Romania, Slovenia ja Unkari). Maat voivat halutessaan liittyä yhteistyöhön milloin tahansa sen jälkeen, kun pyydetty neuvoston päätös tiiviimmän yhteistyön sallimisesta on hyväksytty. Lissabonin sopimuksen mukaan maiden on ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle, jos ne haluavat osallistua tiiviimpään yhteistyöhön.

Saksa esitti pyyntönsä 15. huhtikuuta 2010, Belgia 22. huhtikuuta 2010 ja Latvia 17. toukokuuta 2010. Kreikka oli aluksi mukana tiiviimmän yhteistyön menettelyssä, mutta se peruutti myöhemmin osallistumisensa.

Seuraavassa oikeusasiain neuvostossa, joka järjestetään 4. kesäkuuta Luxemburgissa, EU:n oikeusministerit yrittävät päästä poliittiseen sopimukseen komission ehdottamasta neuvoston päätöksestä, jossa annetaan 12 maalle lupa edetä tiiviimmässä yhteistyössä. Myös Euroopan parlamentin on annettava suostumuksensa. Päätös tulee voimaan välittömästi, kun se on hyväksytty.

Taustaa

Komission ehdotusten mukaan avioparit voivat sopia, minkä maan lakia sovellettaisiin heidän mahdolliseen tulevaan avioeroonsa, vaikka heillä ei olisi sopimishetkellä aikomustakaan erota (IP/10/347). Tämä lisäisi oikeusvarmuutta, ennustettavuutta ja joustavuutta ja säästäisi aviopuolisot ja heidän lapsensa monimutkaisilta, pitkään jatkuvilta ja ahdistavilta oikeusprosesseilta.

Ehdotusten tavoitteena on myös antaa kansainvälisille aviopareille enemmän sananvaltaa eroasiassa ja suojata heikommassa asemassa olevia puolisoja joutumasta altavastaajiksi avioero-oikeudenkäynneissä. Tuomioistuimet päättäisivät yhteisten sääntöjen mukaisesti, minkä maan lakia sovelletaan, jos puolisot eivät pysty sopimaan siitä keskenään.

Tiiviimpää yhteistyötä koskevien EU:n sääntöjen mukaan maat, jotka eivät ole liittyneet pyyntöön, voivat liittyä siihen milloin tahansa asiaa koskevan päätöksen antamisen jälkeen, jos komissio tekee asiasta myönteisen arvion (Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, 331 artikla).

Komissio esitti kansainvälisten avioparien tilanteen helpottamista ensimmäistä kertaa vuonna 2006, mutta silloinen ehdotus (ns. Rooma III -asetus) ei saanut EU:n hallitusten yksimielistä kannatusta.

Lisätietoja:

MEMO/10/100

Uutisia oikeus- ja sisäasioista:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar