Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/628

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2010

Ασφάλεια δικαίου στους διασυνοριακούς γάμους: η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κερδίζει έδαφος

Η Γερμανία, το Βέλγιο και η Λετονία συντάχθηκαν και αυτές με τα εννέα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία ζητούν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προσδώσουν ασφάλεια δικαίου σε συζύγους μικτών γάμων, τα λεγόμενα «διεθνή ζευγάρια», που επιθυμούν να διαζευχθούν. Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2010 (IP/10/347), τα ζευγάρια θα είναι σε θέση να συμφωνούν ποια νομοθεσία θα εφαρμόζεται στο διαζύγιό τους ακόμη και αν δεν επιθυμούν να χωρίσουν. Το σχέδιο είναι αποτέλεσμα αιτήματος εννέα κρατών μελών της ΕΕ, που επιθυμούσαν να προωθήσουν τη σχετική πρόταση της Επιτροπής μετά την απόρριψή της το 2006 από το Συμβούλιο. Η νέα λύση θα βοηθήσει τα ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων, εκείνα που ζουν χωριστά σε διαφορετικές χώρες ή που ζουν μαζί σε χώρα που δεν είναι η πατρίδα τους. Σκοπός είναι να επιβαρύνονται λιγότερο τα παιδιά και να προστατεύονται τα ασθενέστερα μέρη στο πλαίσιο των διενέξεων διαζυγίων. Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ που θα χρησιμοποιηθεί από τις χώρες της ΕΕ ο λεγόμενος μηχανισμός «ενισχυμένης συνεργασίας». Βάσει των συνθηκών της ΕΕ, η ενισχυμένη συνεργασία επιτρέπει σε εννέα ή περισσότερες χώρες να προωθήσουν μέτρο που είναι σημαντικό, αλλά η εφαρμογή του οποίου παρεμποδίζεται από μικρή μειονότητα κρατών μελών. Οι άλλες χώρες της ΕΕ διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν όταν το επιθυμούν.

«Η Γερμανία, το Βέλγιο και η Λετονία έδειξαν ότι με την ενισχυμένη συνεργασία η πόρτα είναι πάντοτε ανοικτή. Με τις χώρες αυτές να προσθέτουν τη φωνή τους σε εκείνες που ζητούσαν να αναληφθεί δράση από την ΕΕ, κερδίζουμε έδαφος για ένα μέτρο που «κόλλησε στο κυκλοφοριακό». Πρόκειται για ένα εύγλωττο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να προχωρήσει η ΕΕ και να βοηθήσει τους πολίτες σε ένα σημαντικό οικογενειακό θέμα», δήλωσε η αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ επιφορτισμένη με θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας. «Πέρα από όλες τις πολιτικές που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό, ας μην χάσουμε την πραγματική ουσία του προβλήματος: η ζωή των οικογενειών μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη λόγω νομικών περιπλοκών. Πρωταρχικό μέλημα για εμάς τους πολιτικούς είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τις βοηθήσουμε. Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να αισθάνονται ότι υπάρχει ασφάλεια δικαίου και να έχουν τη δυνατότητα επιλογής της νομοθεσίας που θα εφαρμόζεται σε σημαντικά γεγονότα της ζωής τους.»

Οι τρεις νέες χώρες που ζήτησαν να συμμετάσχουν (Γερμανία, Βέλγιο και Λετονία) θα προστεθούν στα εννέα άλλα κράτη μέλη ((Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία). Οι χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, αφού εγκριθεί η αιτηθείσα απόφαση του Συμβουλίου που επιτρέπει την ενισχυμένη συνεργασία, είναι ελεύθερες να το πράξουν όταν το αποφασίσουν. Βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, οι χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να κοινοποιήσουν την πρόθεσή τους στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Η Γερμανία, το Βέλγιο και η Λετονία πρόσθεσαν τα αιτήματά τους τον περασμένο μήνα (η Γερμανία στις 15 Απριλίου 2010, το Βέλγιο στις 22 Απριλίου 2010 και η Λετονία στις 17 Μαΐου 2010). Η Ελλάδα συμμετείχε αρχικά στη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας, αλλά αργότερα απέσυρε τη συμμετοχή της.

Κατά το επόμενο Συμβούλιο «Δικαιοσύνη», που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ θα προσπαθήσουν να επιτύχουν πολιτική συμφωνία όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου που επιτρέπει σε 12 χώρες να την εφαρμόσουν βάσει της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας. Απαιτείται επίσης η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει αμέσως μετά την έκδοσή της.

Ιστορικό

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, τα ζευγάρια θα μπορούν να συμφωνούν σχετικά με το δίκαιο που θα εφαρμόζεται για το διαζύγιό τους ακόμη και αν δεν σκοπεύουν να χωρίσουν (IP/10/347). Αυτό θα προσφέρει στα ζευγάρια μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, ευελιξία και σιγουριά και θα συμβάλει στην προστασία των συζύγων και των παιδιών τους από πολύπλοκες, μακροχρόνιες και επώδυνες διαδικασίες.

Σκοπός των προτάσεων είναι επίσης τα διεθνή ζευγάρια να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τον χωρισμό τους και να προστατευτεί ο ασθενέστερος σύζυγος από αθέμιτες διακρίσεις σε βάρος του κατά τη διαδικασία του διαζυγίου. Τα δικαστήρια θα διαθέτουν κοινή μέθοδο για να αποφασίζουν ποιο είναι το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο όταν τα ζευγάρια δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους.

Οι κανόνες της ΕΕ που διέπουν την ενισχυμένη συνεργασία προβλέπουν ότι οι χώρες που δεν συμμετέχουν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού η πρόταση καταστεί νόμος, εφόσον η Επιτροπή εκδώσει θετική γνωμοδότηση (άρθρο 331, Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ).

Η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά να βοηθήσει τα διεθνή ζευγάρια το 2006, αλλά το σχέδιο (ο αποκαλούμενος κανονισμός «Ρώμη ΙΙΙ») δεν έτυχε της απαιτούμενης ομόφωνης υποστήριξης από τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/10/100

Ειδήσεις σχετικά με τους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Αρχική σελίδα της Viviane Reding, Αντιπροέδρου και Επιτρόπου επιφορτισμένης με θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar