Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/628

Bruxelles, den 28. maj 2010

Kommissionens forslag om styrket retssikkerhed omkring internationale ægteskaber tager fart

Tyskland, Belgien og Letland har sluttet sig til de ni medlemsstater, der efterspørger en lovgivning, som vil øge retssikkerheden for internationale par, der ønsker at blive skilt. Europa-Kommissionens forslag af 24. marts 2010 (IP/10/347) vil give ægtepar mulighed for at beslutte, hvilket lands lovgivning der skal være gældende ved en eventuel skilsmisse, også selv om de ikke har planer om at gå fra hinanden. Planen kommer efter en anmodning fra ni EU-medlemsstater, der ønskede at gå videre med sagen, da et forslag fra Kommissionen i 2006 gik i hårdknude i Rådet. Den nye ordning vil hjælpe ægtepar af forskellig nationalitet, ægtepar, som bor hver for sig i forskellige lande, og ægtepar, som bor sammen i et land, der ikke er deres eget. Formålet er at sikre børnenes tarv og beskytte den svageste partner ved skilsmisse. Det er første gang i EU's historie, at EU-lande bringer ordningen for forstærket samarbejde i anvendelse. Bestemmelserne om forstærket samarbejde i EU-traktaterne giver EU-landene mulighed for - forudsat at mindst ni lande deltager - at gå videre med et initiativ, som er vigtigt, men som blokeres af et lille mindretal af medlemsstater. De øvrige EU-lande bevarer retten til at deltage, når de vil.

"Tyskland, Belgien og Letland har vist, at man holder døren åben med forstærket samarbejde. Nu hvor disse lande også efterspørger handling fra EU, oplever vi, at et initiativ, der var gået i hårdknude, nu tager fart. Det er et glimrende eksempel på, hvordan EU kan komme videre og hjælpe borgerne med et vigtigt familieanliggende," udtaler næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "Vi skal passe på, at vi ikke midt i den politiske snak glemmer det virkelige problem: familiers liv kan blive hårdt påvirket af juridiske komplikationer. Politikerne bør først og fremmest gøre alt, hvad de kan for at hjælpe dem. Der bør være sikkerhed og valgfrihed for EU's borgere til at vælge den lovgivning, der skal gælde for vigtige begivenheder i deres liv."

De tre nye deltagere (Tyskland, Belgien og Letland) slutter sig til ni andre medlemsstater (Østrig, Bulgarien, Frankrig, Ungarn, Italien, Luxembourg, Rumænien, Slovenien og Spanien). De lande, der ønsker at deltage, når den pågældende rådsafgørelse om godkendelse af forstærket samarbejde bliver vedtaget, kan gøre det, når de vil. Ifølge Lissabon-traktaten skal lande, der ønsker at deltage, underrette Rådet og Kommissionen.

Tyskland, Belgien og Letland har tilsluttet sig inden for den seneste måned (Tyskland den 15. april 2010, Belgien den 22. april 2010 og Letland den 17. maj 2010). Grækenland deltog oprindeligt i det forstærkede samarbejde, men har siden trukket sig.

På næste møde i Rådet for retlige anliggender i Luxembourg den 4. juni vil EU's justitsministre forsøge at nå til enighed om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om at give de 12 lande tilladelse til at gå videre med forstærket samarbejde. Europa-Parlamentet skal også give sit samtykke. Afgørelsen træder i kraft, så snart den er vedtaget.

Baggrund

Europa-Kommissionens forslag vil give ægtepar mulighed for at beslutte, hvilket lands lovgivning der skal være gældende ved en eventuel skilsmisse, også selv om de ikke har planer om at gå fra hinanden (IP/10/347). Dette vil øge retssikkerheden, forudsigeligheden og fleksibiliteten og give en bedre beskyttelse af ægtefæller og børn mod komplicerede, langvarige og besværlige procedurer.

Forslaget indebærer også, at ægtefæller af forskellige nationaliteter i højere grad selv vil kunne bestemme ved skilsmisse, og at svage ægtefæller beskyttes mod urimelig diskrimination i skilsmissesager. Domstolene får en fælles ordning at holde sig til ved fastlæggelsen af, hvilket lands lovgivning der skal være gældende, når parret ikke selv kan nå til enighed.

Ifølge EU's bestemmelser om forstærket samarbejde kan lande, som ikke har tilsluttet sig, når som helst deltage i det forstærkede samarbejde, når det er blevet vedtaget, hvis Kommissionen tillader det (Artikel 331 i Traktaten om EU's funktionsmåde).

Første gang Kommissionen fremlagde forslag om at hjælpe internationale ægtepar var i 2006, men denne plan (Rom III-forordningen) vandt ikke den fornødne enstemmige tilslutning blandt EU's regeringer.

Yderligere oplysninger:

MEMO/10/100

Justice and Home Affairs Newsroom:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Websted for næstformand og kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar