Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/628

V Bruselu dne 28. května 2010

Více právní jistoty pro přeshraniční manželské svazky – návrh Evropské komise nabírá na obrátkách

Německo, Belgie a Lotyšsko se připojily k devíti členskými státům EU, které požadují právní předpis, jež by vnesl více právní jistoty do otázky rozvodů mezinárodních manželských párů. Podle návrhu Evropské komise ze dne 24. března 2010 (IP/10/347) se manželé mohou dohodnout na tom, které právo by se použilo pro jejich rozvodové řízení, a takové rozhodnutí mohou učinit, i když o rozluce neuvažují. Plán se zrodil v reakci na žádost devíti členských států EU, jež si přály v této problematice pokročit poté, co byl v Radě zablokován návrh Komise z roku 2006. Nové řešení má pomoci párům různých národností – párům, které žijí odděleně v různých zemích nebo které žijí společně v zemi, jež není jejich zemí původu. Jeho cílem je omezit zátěž, které jsou vystaveny jejich děti, a v průběhu rozvodových sporů poskytnout ochranu partnerovi ve slabším postavení. Jednalo by se o první případ v dějinách EU, kdy by unijní země uplatnily mechanismus tzv. posílené spolupráce. Podle smluv EU umožňuje posílená spolupráce devíti či více zemím pokročit ve věci opatření, které je důležité, avšak blokuje jej malá menšina členských států. Ostatní země EU si ponechávají právo se k opatření připojit ve chvíli, kdy si to budou přát.

„Na případu Německa, Belgie a Lotyšska se ukázalo, že při posílené spolupráci zůstávají dveře vždy otevřené. Skutečnost, že tyto země přidaly své hlasy k výzvám volajícím po zásahu na úrovni EU, uvádí do pohybu opatření, jež uvízlo v dopravní špičce. Jde o velmi dobrý příklad toho, jak může EU činit další kroky a pomoci občanům v důležité rodinné otázce,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a evropská komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „V rámci veškerých politických souvislostí bychom neměli zapomínat na jeden fakt: právní komplikace mohou rodinám značně ztěžovat život. Politici by tedy měli v prvé řadě činit vše pro to, aby jim pomohli. Občané EU by měli mít jistotu a nárok na výběr práva, které se bude uplatňovat na důležité události v jejich životě.“

Tři noví účastníci projektu (Německo, Belgie a Lotyšsko) se připojí k devíti dalším členským státům (Bulharsku, Francii, Itálii, Lucembursku, Maďarsku, Rakousku, Rumunsku, Slovinsku a Španělsku). Země, jež se budou chtít k opatření připojit poté, co bude požadované rozhodnutí Rady schvalující posílenou spolupráci přijato, tak mohou učinit kdykoli. Státy, které mají zájem o účast, musejí podle Lisabonské smlouvy své přání oznámit Radě a Komisi.

Německo, Belgie a Lotyšsko se k žádosti připojily během posledního měsíce (Německo 15. dubna 2010, Belgie 22. dubna 2010 a Lotyšsko 17. května 2010). Na projektu posílené spolupráce se původně podílelo i Řecko, to však později od účasti upustilo.

Návrh rozhodnutí Rady o schválení pokroku v rámci posílené spolupráce pro všech dvanáct zemí, který Komise vypracovala, bude předmětem jednání na nadcházející Radě pro spravedlnost a vnitřní věci, jež se sejde dne 4. června 2010 v Lucemburku a na níž budou ministři spravedlnosti EU usilovat o dosažení politické dohody. Svůj souhlas s návrhem musí vyjádřit také Evropský parlament. Rozhodnutí vstoupí v platnost bezprostředně po jeho přijetí.

Souvislosti

Podle návrhů Komise by se manželé mohli dohodnout na tom, které právo by se použilo při rozvodu, a takové rozhodnutí by mohli učinit, i když o rozluce neuvažují (IP/10/347). Tento postup by jim poskytl větší právní jistotu, předvídatelnost a pružnost a pomohl by ochránit manžele a jejich děti před komplikovanými, zdlouhavými a bolestivými řízeními.

Návrhy mají také nabídnout mezinárodním párům větší kontrolu nad jejich rozlukou a ochraňovat toho z partnerů, který se nachází ve slabším postavení před nespravedlivým znevýhodněním v průběhu rozvodového řízení. Soudy by měly k dispozici společná pravidla pro určení země, jejíž právní řád se použije v případě, že se manželské páry nebudou schopny v této otázce shodnout.

V pravidlech EU pro posílenou spolupráci se uvádí, že země, které se k žádosti nepřipojí, tak mohou učinit kdykoliv poté, co se stane právním předpisem, a sice v závislosti na pozitivním vyhodnocení ze strany Komise (článek 331 Smlouvy o fungování EU).

Komise poprvé navrhla pomoc mezinárodním párům v roce 2006, ale tomuto plánu (takzvanému nařízení Řím III) se nedostalo požadované jednomyslné podpory ze strany vlád členských států EU.

Další informace

MEMO/10/100

Rubrika aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně a komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar