Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/628

Брюксел, 28 май 2010 г.

Правна сигурност за международните бракове: предложението на Европейската комисия набира скорост

Германия, Белгия и Латвия се присъединиха към други девет държави-членки на ЕС, като призоваха за законодателство, чрез което да се установи правна сигурност за международните двойки, които желаят да се разведат. Съгласно предложението на Европейската комисия от 24 март 2010 г. (IP/10/347) двойките ще могат да се договарят за това кое право да се прилага в случай на развод, дори когато не предвиждат да се разделят. Това предложение е в резултат на призива на девет държави-членки на ЕС, които изявиха желание за напредък, след като предложението на Комисията от 2006 г. бе блокирано в Съвета. Новото предложение ще бъде в помощ на двойките с различно гражданство и двойките, живеещи разделени в различни държави или заедно в чужда държава. Целта е да се намали тежестта за децата и да се защитят по-слабите партньори при споровете при развод. За пръв път в историята на ЕС ще бъде използван механизмът за така нареченото „засилено сътрудничество“. Според Договорите за ЕС засиленото сътрудничество позволява на девет или повече държави да приемат мярка, която е важна, но е блокирана от малцинство от държави-членки. Другите държави-членки си запазват правото да се присъединят, когато пожелаят.

„Германия, Белгия и Латвия доказват, че със засиленото сътрудничество вратата винаги е отворена за нови участници. С присъединяването на тези държави към призивите за действие на равнище ЕС се отбелязва напредък по мярка, която досега бе блокирана. Това е чудесен пример за това как ЕС може да напредва и да е в помощ на гражданите по важен въпрос, свързан със семейството“ заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „При толкова много политически аспекти не бива да забравяме истинския въпрос: животът на семействата може да бъде особено затруднен от правни усложнения. Наша основна грижа като политици е да направим всичко възможно в тяхна помощ. Гражданите на ЕС трябва да имат сигурност и да разполагат с възможност за избор по отношение на правото, което се прилага към важни събития от техния живот.“

Трите нови участници (Германия, Белгия и Латвия) се присъединяват към девет други държави-членки (Австрия, България, Франция, Унгария, Италия, Люксембург, Румъния, Словения и Испания). Държавите, които желаят да се присъединят след поисканото решение на Съвета за установяване на засилено сътрудничество, могат да сторят това по всяко време. Съгласно Договора от Лисабон държавите, които желаят да участват, следва да уведомят Съвета и Комисията.

Германия, Белгия и Латвия изпратиха своите искания през последния месец (Германия на 15 април 2010 г., Белгия на 22 април 2010 г. и Латвия на 17 май 2010 г.). Гърция първоначално бе част от процедурата за засилено сътрудничество, но впоследствие се оттегли от участие.

На следващото заседание на Съвета по правосъдие на 4 юни в Люксембург министрите на правосъдието на държавите-членки на ЕС ще се опитат да постигнат политическо съгласие по предложението на Комисията за Решение на Съвета за установяването на засилено сътрудничество с участието на 12-те държави-членки. Европейският парламент също трябва да даде съгласието си. Решението ще влезе в сила непосредствено след неговото приемане.

Контекст

Съгласно предложението на Комисията двойките ще могат да се договарят за това кое право да се прилага в случай на развод, дори когато не предвиждат да се разделят (IP/10/347). Това ще им даде по-голяма правна сигурност, предсказуемост и гъвкавост и ще допринесе за това съпрузите и децата им да бъдат защитени от сложни, продължителни и болезнени процедури.

Предложенията имат също за цел да дадат на международните двойки по-голям контрол върху тяхната раздяла, както и да защитават по-слабите съпрузи от несправедливо третиране в процедурата за развод. Когато самите двойки не могат да се разберат за това, съдилищата ще разполагат с обща формула, за да определят чие право ще се прилага.

Съгласно правилата на ЕС, които уреждат засиленото сътрудничество, държавите, които не се присъединят в началния етап, могат да направят това по всяко време след приемането на законодателството, при условие че това присъединяване бъде потвърдено от Комисията (член 331 от Договора за функционирането на ЕС).

Комисията предложи да помогне на международните двойки за първи път през 2006 г., но планът (така нареченият „регламент „Рим III“) не получи изискваната единодушна подкрепа на правителствата на ЕС.

За повече информация:

MEMO/10/100

Новини по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Начална страница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar