Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/624

Bryssel den 27 maj 2010

Internationella rökfria dagen 2010: Kommissionen fortsätter kampen mot rökning

Inför den rökfria dagen den 31 maj 2010 presenterar EU-kommissionen en Eurobarometerundersökning som visar att en stor majoritet av invånarna vill se strängare förbud mot rökning. Tre av fyra européer tycker att det är bra med varningsbilder på cigarettpaket och rökfria restauranger. Undersökningen visar dock också att nästan var tredje europé fortsätter att röka, trots att tobaken dödar hälften av användarna. Kommissionen kommer snart att hålla ett offentligt samråd för att se över tobaksdirektivet från 2001 och trappa upp kampen mot tobak i hela EU.

Så här säger EU:s kommissionär för hälso- och konsumentfrågor John Dalli: Rökning skördar 650 000 liv i Europa varje år, och många skulle kunna räddas om tobakskonsumtionen minskade. Jag är särskilt oroad över att så många unga röker. Europa kan inte passivt stå och se på när framtida generationer låter sin hälsa gå upp i rök! Jag är fast besluten att göra allt som står i min makt för att minska rökningen i hela EU, och ska bland annat se över tobakslagstiftningen och överväga andra åtgärder för att ta fram tydliga och effektiva regler som främjar invånarnas hälsa.

Tobaksdirektivet i korthet

EU:s direktiv om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (2001/37/EG) från 2001 innehåller bland annat maxgränser för nikotin och tjära i cigaretter, krav på varningstexter och ingrediensförteckning på tobaksförpackningar och förbud mot att använda ord som ”lätt” (light) i marknadsföringen.

Kommissionen håller på att se över direktivet för att bättre skydda hälsan och för att ta hänsyn till den senaste utvecklingen när det gäller ingredienser och nationell lagstiftning. Konsumenterna måste t.ex. få bättre information, och tobaksvarorna måste bli mindre lockande, särskilt för unga. Kommissionen planerar att lägga fram sitt förslag andra halvåret 2011.

Rökfria miljöer

Efter rådets rekommendation från november 2009 om rökfria miljöer, ger EU-kommissionen ett starkt stöd till medlemsländernas arbete för ”Ett rökfritt Europa senast 2012”. Kommissionen uppmanar länderna att skydda sina invånare från tobaksrök i offentliga lokaler, på arbetsplatser och i kollektivtrafiken och se till att barn inte utsätts för passiv rökning. Det är dock medlemsländerna som beslutar om rökfria miljöer.

Vad tycker allmänheten?

Eurobarometerundersökningen visar att allmänheten i Europa är för strängare tobaksregler. Det finns ett starkt stöd för varningsbilder på cigarettpaket (75 %), även om det än så länge bara är fyra EU-länder som använder dem. Det finns också ett starkt stöd för förbud mot smaksatt tobak som ska göra den mer aptitretande (61 %) och förbud mot reklam på försäljningsställen (63 %).

En annan undersökning som kommissionen presenterar i dag visar att det finns tydliga belägg för att hälsovarningar på tobaksförpackningar har effekt. De ökar kunskapen om hur rökning påverkar hälsan och bidrar till att ändra människors inställning till tobak.

Help-kampanjen i tv

Kommissionen har gett bidrag till två nya upplysningsfilmer för tv som främst riktar sig till unga kvinnor. Inslagen kommer att visas i över 130 kanaler i hela Europa från den 31 maj 2010.

Bakgrund

Tobak är den enskilt största dödsorsaken som vi själva kan påverka, och skördar omkring 650 000 liv i EU varje år.

Kommissionen arbetar aktivt för att minska tobakskonsumtionen genom lagstiftning, förebyggande åtgärder, hjälp att sluta röka och andra initiativ.

Andra pressmeddelanden

MEMO/10/219

MEMO/10/220

Läs mer

Faktablad om EU:s arbete mot rökning:

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/documents/tobacco_control_en.pdf


Side Bar