Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/624

Bruselj, 27. maja 2010

Svetovni dan brez tobaka 2010: Komisija ponovno potrjuje svojo zavezanost k boju proti kajenju

Evropska komisija pred dnevom brez tobaka 2010 (ponedeljek, 31. maj) razkriva rezultate raziskave Eurobarometra, ki kažejo, da velika večina državljanov EU podpira strožje ukrepe za nadzor tobaka. Trije od štirih Evropejcev na primer podpirajo slikovna zdravstvena opozorila na zavojčkih tobačnih izdelkov in prepoved kajenja v restavracijah. Vendar pa raziskava prav tako kaže, da skoraj vsak tretji Evropejec še vedno kadi, kljub dejstvu, da tobak ubije polovico kadilcev. Komisija načrtuje, da bo kmalu začela odprto posvetovanje v zvezi z revizijo Direktive o tobačnih izdelkih iz leta 2001, prav tako pa poostruje prizadevanja za nadzor tobaka po vsej EU.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Tobak vsako leto ubije 650 000 Evropejcev in z zmanjšanjem porabe tobaka bi lahko rešili veliko življenj. Zlasti me skrbi odstotek kadilcev med mladimi. Evropa ne more pasivno gledati, kako si prihodnje generacije s kajenjem zapravljajo zdravje!“

Komisar je še dodal: „Odločen sem storiti vse, kar je v moji moči, da se s prihodnjo revizijo obstoječe zakonodaje o tobačnih izdelkih zmanjša poraba tobaka po vsej Evropi in da se razmisli o ukrepih, ki lahko prispevajo k jasnemu in učinkovitemu sklopu pravil za varovanje zdravja Evropejcev.“

Direktiva o tobačnih izdelkih na kratko:

Direktiva (2001/37/ES) izvira iz leta 2001. Določa najvišje dovoljene meje za npr. nikotin in katran v cigaretah, proizvajalce obvezuje, da na zavojčkih cigaret uporabljajo besedilna zdravstvena opozorila in obveščajo o sestavinah tobaka, ter prepoveduje uporabo izrazov, kot je „lahke cigarete“.

Komisija trenutno pregleduje to direktivo, da se zagotovi višja raven varovanja zdravja in da se Direktiva posodobi v skladu z novimi dognanji v zvezi s sestavinami in nacionalnimi zakonodajami. Primera takih ukrepov sta potrošnikom zagotoviti več informacij in tobačne izdelke narediti manj privlačne, zlasti za mlade. Komisija namerava predlog revidirane Direktive predložiti v drugi polovici leta 2011.

Okolje brez tobačnega dima:

Po Priporočilu Sveta o okolju brez tobačnega dima iz novembra 2009 Evropska komisija odločno podpira prizadevanja držav članic za „Evropo brez tobačnega dima do leta 2012“. V okviru tega Komisija vse države članice spodbuja, naj svoje državljane zavarujejo pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih prostorih, na delovnih mestih in javnem prevozu, da se zmanjša izpostavljenost otrok tobačnemu dimu iz okolja. (Sprejetje in izvajanje zakonov o okolju brez tobačnega dima ostaneta v pristojnosti držav članic.)

Kaj menijo državljani?

Raziskava Eurobarometra kaže, da evropski državljani podpirajo strožje ukrepe za nadzor tobaka. Visoko podporo javnosti imajo slikovna zdravstvena opozorila na zavojčkih tobačnih izdelkov (75 % za), čeprav se trenutno uporabljajo le v štirih državah članicah. Podpora je prav tako visoka za prepoved dodajanja arom, zaradi katerih so tobačni izdelki vabljivejši (61 %), in za prepoved oglaševanja na prodajnih mestih (63 %).

Druga danes objavljena raziskava Komisije kaže, da obstajajo jasni dokazi, da so zdravstvena opozorila na zavojčkih tobačnih izdelkov učinkovita. Izboljšujejo ozaveščenost o zdravstvenih posledicah uporabe tobaka ter pomagajo spreminjati odnos in vedenje do porabe tobaka.

Kampanja HELP: nova televizijska oglasa

Komisija je sponzorirala ustvarjanje in razširjanje dveh novih televizijskih oglasov, katerih ciljno občinstvo so mladi, zlasti mlade ženske. Oglasa se bosta začela predvajati 31. maja 2010 na več kot 130 kanalih po vsej Evropi.

Ozadje

Tobak je najpogostejši posamični vzrok smrti v EU, ki bi jo bilo sicer mogoče preprečiti. V EU vsako leto povzroči okrog 650 000 prezgodnjih smrti.

Komisija za zmanjšanje porabe tobaka po vsej Evropski uniji podpira celovito politiko za nadzor tobaka. Številni različni mehanizmi, dejavnosti in pobude, vključno z zakonodajo za nadzor tobaka ter dejavnostmi za preprečevanje in prenehanje uporabe tobaka, služijo ohranjanju in krepitvi politike za nadzor tobaka.

Glej tudi:

MEMO/10/219

MEMO/10/220

Več informacij:

Podatkovni list o nadzoru tobaka v EU. http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/documents/tobacco_control_en.pdf


Side Bar