Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/624

Brussel, 27 mei 2010

Werelddag zonder tabak 2010: de Commissie zet de strijd tegen roken voort

Naar aanleiding van de Werelddag zonder tabak op maandag 31 mei heeft de Europese Commissie de resultaten van een Eurobarometer-enquête bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat een grote meerderheid van de EU-burgers strengere maatregelen ter bestrijding van tabaksgebruik steunt. Zo pleit 75% van de Europeanen voor grafische gezondheidswaarschuwingen op tabaksproducten en voor rookvrije restaurants. Uit de enquête blijkt echter ook dat bijna een derde van alle Europeanen rookt, hoewel tabak de helft van alle gebruikers doodt. De Commissie is van plan binnenkort een openbare raadpleging te lanceren met het oog op de herziening van de richtlijn over tabaksproducten uit 2001. Verder intensiveert de Commissie haar inspanningen om het tabaksgebruik overal in de EU te bestrijden.

Volgens John Dalli, commissaris voor Gezondheid en consumentenbescherming, "doodt tabak jaarlijks 650 000 Europeanen en zouden heel wat levens kunnen worden gered door het tabaksgebruik terug te dringen. Ik maak me vooral zorgen om het tabaksgebruik bij jongeren: Europa kan niet werkeloos toezien hoe jongeren hun gezondheid door tabaksgebruik vergooien."

"Ik ben vastbesloten om via een herziening van de bestaande wetgeving over tabaksproducten het tabaksgebruik in Europa te verminderen. En ik overweeg maatregelen met het oog op duidelijke en doeltreffende voorschriften ter bescherming van de gezondheid van de burgers."

De richtlijn over tabaksproducten in een notendop:

De richtlijn (2001/37/EG), die uit 2001 dateert, legt het maximumgehalte aan bijvoorbeeld nicotine en teer in sigaretten vast, verplicht producenten tekstuele gezondheidswaarschuwingen op pakjes sigaretten aan te brengen en de tabaksingrediënten bekend te maken en verbiedt het gebruik van woorden als 'light'.

De Commissie herziet de richtlijn momenteel om de gezondheid beter te kunnen beschermen en de richtlijn aan nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld inzake ingrediënten en nationale wetgevingen) aan te passen. Het is bijvoorbeeld zaak consumenten beter te informeren en tabaksproducten vooral voor jongeren minder aantrekkelijk te maken. De Commissie is van plan tijdens de tweede helft van 2011 een voorstel voor een herziene richtlijn in te dienen.

Rookvrije ruimten:

Na de aanbeveling van de Raad van november 2009 over rookvrije ruimten verleent de Europese Commissie haar volle steun aan de inspanningen van de lidstaten om uiterlijk 2012 een rookvrij Europa tot stand te brengen. De Commissie pleit er in dit verband voor dat alle lidstaten hun burgers tegen blootstelling aan tabaksrook in gesloten openbare ruimten, op het werk en in het openbaar vervoer beschermen en de blootstelling van kinderen aan passief roken terugdringen. (De goedkeuring en toepassing van wetten inzake rookvrije ruimten blijft echter een zaak van de lidstaten.)

De mening van de burgers

Uit de Eurobarometer-enquête blijkt dat de Europese burgers gewonnen zijn voor strengere maatregelen ter bestrijding van tabaksgebruik. Een grote meerderheid is voor grafische gezondheidswaarschuwingen op tabaksproducten (75%), ook al wordt momenteel slechts in vier lidstaten van dergelijke waarschuwingen gebruikgemaakt. Veel burgers zijn ook gewonnen voor een verbod op smaakstoffen die tabaksproducten lekkerder maken (61%), en voor een verbod op reclame bij de verkoopspunten (63%).

Uit een andere studie van de Commissie die vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat gezondheidswaarschuwingen op tabaksproducten duidelijk effect sorteren. Ze vergroten de kennis over de gevolgen van tabaksgebruik voor de gezondheid en brengen een verandering teweeg in de houding ten aanzien van tabaksgebruik.

HELP Campaign: nieuwe televisiespots

De Commissie heeft de productie en de verspreiding van twee nieuwe televisiespots gesponsord die op jongeren – en vooral jonge vrouwen – zijn gericht. De spots zullen vanaf 31 mei 2010 in heel Europa op meer dan 130 kanalen worden uitgezonden.

Achtergrond

Tabak is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare overlijdens in de EU. Jaarlijks sterven in de EU ongeveer 650 000 mensen een voortijdige dood als gevolg van tabaksgebruik.

Om het tabaksgebruik in de EU te verminderen voert de Commissie een grootschalig beleid ter bestrijding van tabaksgebruik. Het beleid wordt ondersteund door een groot aantal mechanismen, activiteiten en initiatieven (onder meer wetgeving ter bestrijding van tabaksgebruik, preventiemaatregelen en activiteiten om mensen ertoe aan te zetten met roken te stoppen).

Zie ook:

MEMO/10/219

MEMO/10/220

Nadere informatie:

Factsheet over de strijd tegen tabaksgebruik in de EU:

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/documents/tobacco_control_en.pdf


Side Bar