Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/624

Briuselis, 2010 m. gegužės 27 d.

2010 m. pasaulinė diena be tabako – Komisija dar kartą patvirtina įsipareigojimą kovoti su rūkymu

Rengdamasi 2010 m. pasaulinei dienai be tabako (gegužės 31-ajai, pirmadieniui) Europos Komisija skelbia „Eurobarometro“ apklausos rezultatus, kurie rodo, kad didžioji dauguma ES piliečių pritaria griežtesnėms tabako kontrolės priemonėms. Pavyzdžiui, trys iš keturių europiečių pritaria iliustruotiems įspėjimams apie pavojų sveikatai ant tabako pakuočių ir draudimui rūkyti restoranuose. Vis dėlto apklausos rezultatai taip pat rodo, kad nepaisydami to, jog nuo tabako miršta pusė vartotojų, beveik trečdalis Europos gyventojų vis tiek rūko. Komisija ketina netrukus pradėti viešas konsultacijas, siekdama persvarstyti 2001 m. Tabako gaminių direktyvą, ir stiprina tabako kontrolę visoje ES.

Už sveikatos ir vartotojų reikalus atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Kasmet nuo tabako miršta 650 000 europiečių. Sumažinus tabako vartojimą būtų galima išgelbėti daug gyvybių. Man itin didelį susirūpinimą kelia rūkančių jaunuolių skaičius. Europa negali pasyviai stebėti, kaip būsimos kartos rūkydamos švaisto savo sveikatą!“

Komisijos narys pridūrė:Esu pasiryžęs padaryti viską, kad Europoje būtų vartojama mažiau tabako, persvarstant galiojančius teisės aktus dėl tabako gaminių, ir apsvarstyti priemones, kuriomis būtų galima nustatyti aiškias ir veiksmingas taisykles europiečių sveikatai užtikrinti.“

Tabako gaminių direktyva glaustai

Direktyva 2001/37/EB priimta 2001 m. Joje nustatytas didžiausias, pvz., nikotino ir dervų, kiekis cigaretėse, o gamintojai įpareigoti ant cigarečių pakelių pateikti tekstinius įspėjimus apie pavojų sveikatai ir informaciją apie tabako sudedamąsias dalis, be to, uždrausta vartoti tam tikras sąvokas, kaip antai „lengvos“.

Šiuo metu Komisija šią direktyvą peržiūri siekdama ją atnaujinti pagal naujausius pokyčius, susijusius su sudedamosiomis dalimis ir nacionaliniais teisės aktais, ir geriau užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą, pavyzdžiui, labiau informuodama vartotojus ir mažindama tabako gaminių patrauklumą, visų pirma jaunimui. Komisija ketina persvarstytos direktyvos pasiūlymą pateikti 2011 m. antrąjį pusmetį.

Aplinka be dūmų

Atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio mėn. Tarybos pateiktą rekomendaciją dėl aplinkos be dūmų, Europos Komisija itin palaiko valstybių narių siekį iki 2012 m. sukurti „Europą be dūmų“. Komisija skatina valstybes nares saugoti savo piliečius nuo tabako dūmų uždarose patalpose, darbo vietose ir viešajame transporte ir mažinti pasyviojo rūkymo poveikį vaikams. (Teisės aktus dėl aplinkos be dūmų priima ir įgyvendina valstybės narės.)

Ką mano piliečiai?

Atlikus „Eurobarometro“ apklausą paaiškėjo, kad Europos piliečiai pritaria griežtesnėms tabako kontrolės priemonėms. Visuomenė itin pritaria (75 proc.) iliustruotiems įspėjimams apie pavojų sveikatai ant tabako pakuočių, nors šiuo metu jie naudojami tik keturiose valstybėse narėse. Be to, daug piliečių pritaria draudimui tabako gaminiuose naudoti skonį gerinančias medžiagas (61 proc.) ir reklamuoti pardavimo vietose (63 proc.).

Šiandien paskelbto kito Komisijos tyrimo rezultatai aiškiai rodo, kad įspėjimai apie pavojų sveikatai ant tabako pakuočių yra veiksmingi. Iš jų galima daugiau sužinoti apie pasekmes sveikatai vartojant tabaką ir taip pakeisti požiūrį į tabako vartojimą.

Kampanija „HELP“ – naujos televizijos reklamos

Komisija rėmė jaunimui, visų pirma merginoms, skirtą dviejų naujų televizijos reklamų kūrimą ir platinimą. Šios reklamos nuo 2010 m. gegužės 31 d. visoje Europoje bus rodomos per daugiau nei 130 kanalų.

Pagrindiniai faktai

Tabakas – didžiausia išvengiamos mirties priežastis ES. Kasmet ES nuo tabako pirma laiko miršta apie 650 000 žmonių.

Siekdama visoje Europos Sąjungoje mažinti tabako vartojimą, Komisija vykdo išsamią tabako kontrolės politiką. Tabako kontrolės politika palaikoma ir stiprinama įvairiomis priemonėmis, veikla ir iniciatyvomis, įskaitant teisės aktus dėl tabako kontrolės, rūkymo prevencijos ir skatinimo mesti rūkyti.

Taip pat žr.

MEMO/10/219

MEMO/10/220

Daugiau informacijos

Informacija apie tabako kontrolę ES:

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/documents/tobacco_control_en.pdf


Side Bar