Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/624

Bryssel 27. toukokuuta 2010

Maailman tupakaton päivä 2010 – komissio vahvistaa sitoutumisensa tupakoinnin torjuntaan

Euroopan komissio julkaisee maailman tupakattoman päivän 2010 (maanantai 31. toukokuuta) alla tulokset Eurobarometri-tutkimuksesta, joka osoittaa, että valtaosa EU:n kansalaisista kannattaa voimakkaampia toimenpiteitä tupakoinnin torjumiseksi. Kolme neljästä eurooppalaisesta kannattaa kuvallisia terveysvaroituksia tupakkapakkauksissa ja savuttomia ravintoloita. Tutkimus osoittaa kuitenkin myös, että edelleen lähes yksi kolmesta eurooppalaisesta tupakoi, vaikka tupakka tappaa puolet tupakoitsijoista. Komissio aikoo piakkoin käynnistää avoimen kuulemismenettelyn vuoden 2001 tupakkatuotedirektiivin tarkistamiseksi, ja se on vauhdittamassa tupakantorjuntatoimiaan kaikkialla EU:ssa.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli totesi, että "tupakka tappaa 650 000 eurooppalaista joka vuosi, ja monta henkeä voitaisiin pelastaa vähentämällä tupakan kulutusta. Olen erityisen huolissani tupakoivien osuudesta nuorten keskuudessa. Eurooppa ei voi seurata sivusta, kuinka tulevat sukupolvet käryttävät terveytensä pilalle!"

"Aion päättäväisesti tehdä kaiken vallassani olevan tupakan kulutuksen vähentämiseksi kaikkialla Euroopassa hyödyntämällä tupakkatuotteita koskevan voimassa olevan lainsäädännön tulevaa tarkistusta ja tarkastelemalla toimenpiteitä, joilla voidaan edistää selkeän ja tehokkaan säännöstön toteuttamista eurooppalaisten terveyden edistämiseksi", sanoi komissaari lisäksi.

Tupakkatuotedirektiivi pähkinänkuoressa:

Direktiivi (2001/37/EY) on peräisin vuodelta 2001. Siinä säädetään esimerkiksi nikotiinin ja tervan enimmäismääristä savukkeissa, velvoitetaan tuottajat käyttämään kirjallisia terveysvaroituksia savukepakkauksissa ja tiedottamaan tupakan ainesosista ja kielletään sellaisten ilmaisujen kuin "kevyt" käyttäminen.

Komissio on parhaillaan tarkastelemassa direktiiviä uudelleen terveyden suojelun tason parantamiseksi ja direktiivin ajantasaistamiseksi ainesosia ja kansallista lainsäädäntöä koskevan kehityksen suhteen. Kuluttajille annettavaa tietoa lisätään ja tupakkatuotteista tehdään vähemmän houkuttelevia erityisesti nuorille. Komissio aikoo esittää ehdotuksen tarkistetuksi direktiiviksi vuoden 2011 jälkipuoliskolla.

Savuttomat ympäristöt:

Neuvoston marraskuussa 2009 antaman savuttomia ympäristöjä koskevan suosituksen mukaisesti Euroopan komissio tukee voimakkaasti jäsenvaltioiden toimia, joiden tavoitteena on "savuton Eurooppa vuoteen 2012 mennessä". Komissio kannustaa kaikkia jäsenvaltioita suojelemaan kansalaisiaan altistumiselta tupakansavulle suljetuissa julkisissa tiloissa, työpaikoilla ja julkisessa liikenteessä ja vähentämään lasten altistumista passiiviselle tupakoinnille. (Savutonta ympäristöä koskevien lakien säätäminen ja täytäntöönpano kuuluu edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan.)

Mitä kansalaiset ajattelevat?

Eurobarometri-tutkimus osoittaa, että eurooppalaiset ovat tiukempien tupakoinnintorjuntatoimenpiteiden kannalla. Yleisö kannattaa laajalti tupakkapakkausten kuvallisia terveysvaroituksia (75 % kannattaa), vaikka vain neljä jäsenvaltiota käyttää niitä nykyisin. Kannatus on suurta myös, kun on kyse tupakkatuotteiden makua parantavien aromien kieltämisestä (61 %) ja mainosten kieltämisestä myyntipaikassa (63 %).

Toinen tänään julkaistu komission tutkimus osoittaa, että tupakkapakkausten terveysvaroitusten tehosta on selvä näyttö. Ne lisäävät tietoa tupakan käytön terveysvaikutuksista ja auttavat muuttamaan tupakan kulutukseen liittyvää suhtautumista ja käyttäytymistä.

HELP-kampanja: uusia tv-spotteja

Komissio on tukenut kahden uuden nuorille ja erityisesti naisille suunnatun tv-spotin tuotantoa ja jakelua. Spotteja aletaan esittää kaikkialla Euroopassa yli 130 kanavalla 31. toukokuuta 2010 alkaen.

Taustaa

Tupakka on suurin yksittäinen vältettävissä olevien kuolemantapausten aiheuttaja EU:ssa. Se aiheuttaa joka vuosi EU:ssa noin 650 000 ennenaikaista kuolemantapausta.

Komissio pyrkii vähentämään tupakan kulutusta kaikkialla Euroopan unionissa toteuttamalla kattavaa tupakoinnintorjuntapolitiikkaa. Tupakoinnintorjuntapolitiikkaa pidetään yllä ja vahvistetaan useilla erilaisilla mekanismeilla, toimilla ja aloitteilla. Näihin kuuluvat muun muassa tupakoinnintorjuntaa koskeva lainsäädäntö sekä tupakoinnin ehkäisemiseen ja lopettamiseen tähtäävät toimet.

Katso myös:

MEMO/10/219

MEMO/10/220

Lisätietoja:

Tietosivu tupakoinnintorjunnasta EU:ssa: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/documents/tobacco_control_en.pdf


Side Bar