Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/624

Brüssel, 27. mai 2010

Ülemaailmne tubakavaba päev 2010: komisjon kinnitab taas kord oma tahet võidelda suitsetamise vastu

2010. aasta tubakavaba päeva (esmaspäev, 31. mai) liginedes avalikustab Euroopa Komisjon Eurobaromeetri küsitluse tulemused, mis näitavad, et ELi kodanike tugev enamus toetab tubakatoodete tarbimise rangemat piiramist. Näiteks igast neljast eurooplasest kolm toetavad hoiatuspiltide panemist tubakapakkidele ja tubakavabu söögikohti. Küsitlusest ilmneb siiski ka, et igast kolmest eurooplasest peaaegu üks suitsetab endiselt, vaatamata asjaolule, et tubakas tapab pooled oma kasutajatest. Komisjon kavatseb peatselt algatada avaliku arutelu, mille eesmärk on vaadata läbi 2001. aasta tubakatoodete direktiiv ja astuda kogu ELis samme tubakatoodete tarbimise piiramiseks.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli ütles: „Tubakas tapab igal aastal 650 000 eurooplast ja tubakatoodete tarbimise vähendamine päästaks nii mõnegi elu. Eriti valmistab mulle muret suitsetajate protsent noorte hulgas: Euroopa ei tohi midagi tegemata pealt vaadata, kuidas tulevased põlvkonnad suitsetades oma tervist hävitavad!”

Volinik lisas: Olen kindlalt otsustanud teha seniste tubakatooteid reguleerivate õigusaktide eelseisva läbivaatamise kaudu kõik endast sõltuva, et vähendada kogu Euroopas tubaka tarvitamist, ning kaalun meetmeid, mis võiksid aidata kehtestada selge ja tulemusliku reeglistiku, mis toetaks eurooplaste tervist.”

Lühiülevaade tubakatoodete direktiivist

Direktiiv (2001/37/EÜ) pärineb aastast 2001. Sellega kehtestatakse näiteks sigarettide nikotiini- ja tõrvasisalduse ülempiir, kohustatakse tootjaid kasutama sigaretipakkidel tekstilisi tervisehoiatusi ja tegema teatavaks tubakatoote koostisained ning keelatakse selliste väljendite nagu „lahja” kasutamine.

Hetkel tegeleb komisjon direktiivi läbivaatamisega, et näha ette tugevam tervisekaitse ja viia õigusakt vastavusse uute arengusuundadega koostisainete ja liikmesriikide õigusaktide osas. Näiteks nähakse ette, et tarbijatele tuleb anda rohkem teavet ja tubakatooted tuleb muuta vähem atraktiivseks, eriti noorte silmis. Komisjon kavatseb esitada muudetud direktiivi ettepaneku 2011. aasta teisel poolel.

Suitsuvaba keskkond

Võttes aluseks nõukogu poolt novembris 2009 antud soovituse suitsuvaba keskkonna kohta, avaldab Euroopa Komisjon tugevat toetust liikmesriikide tegevusele Euroopa muutmisel tubakasuitsuvabaks aastaks 2012. Selles kontekstis õhutab komisjon kõiki liikmesriike kaitsma oma kodanikke tubakasuitsu eest avalikes ruumides, töökohtadel ja ühistranspordis ning vähendama laste passiivset suitsetamist. (Suitsuvaba keskkonna seaduste vastuvõtmine ja rakendamine jääb liikmesriikide pädevusse.)

Mida arvavad kodanikud?

Eurobaromeetri küsitlus näitab, et Euroopa kodanikud pooldavad rangemaid piiranguid tubakatoodete tarbimisele. Üldsuse hulgas valitseb tugev toetus pilthoiatustele suitsupakkidel (75% poolt), kuigi praegu kasutab neid kõigest neli liikmesriiki. Samuti toetatakse tubakatooteid meeldivamaks muutvate lõhna- ja maitselisandite keelustamist (61%) ning reklaami keelustamist müügikohas (63%).

Ühest teisest täna avaldatud komisjoni uuringust selgub, et on ilmseid tõendeid selle kohta, et tervisehoiatused suitsupakkidel avaldavad mõju. Nad annavad rohkem teadmisi selle kohta, millised on tubaka tarvitamise tagajärjed tervisele, ning aitavad muuta hoiakuid ja käitumist tubaka tarvitamise suhtes.

HELPi kampaania: uued teleklipid

Komisjon rahastas kahe uue noortele, eeskätt naistele suunatud teleklipi loomist ja levikut. Klipid jõuavad eetrisse rohkem kui 130 kanalil üle kogu Euroopa alates 31. maist 2010.

Taust

Tubakas on kõige olulisem välditava surma põhjustaja ELis. See põhjustab ELis igal aastal ligikaudu 650 000 enneaegset surma.

Et vähendada tubakatoodete tarbimist kogu Euroopa Liidus, ajab komisjon ulatuslikku tubakatoodete tarbimise piiramise poliitikat. Seda toetab ja tugevdab terve rida erinevaid mehhanisme, tegevusi ja algatusi, sealhulgas ka tubakatooteid reguleerivad õigusaktid ja suitsetamisest loobumise aktsioonid.

Vaata ka:

MEMO/10/219

MEMO/10/220

Lisateave:

Teabeleht tubakatoodete tarbimise piiramise kohta ELis: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/documents/tobacco_control_en.pdf


Side Bar