Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/624

Bρυξέλλες, 27 Mαΐου 2010

Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος 2010: η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της για την καταπολέμηση του καπνίσματος

Ενόψει της ημέρας κατά του καπνίσματος του 2010 (Δευτέρα 31η Mαΐου), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτει τα αποτελέσματα έρευνας του ευρωβαρομέτρου, η οποία δείχνει ότι οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ υποστηρίζουν θερμά τα μέτρα για την καταπολέμηση του καπνίσματος. Για παράδειγμα, τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους είναι υπέρ της χρήσης εικονογραφημένων μηνυμάτων με προειδοποιήσεις για την υγεία στις συσκευασίες τσιγάρων και καπνού και της απαγόρευσης του καπνίσματος στα εστιατόρια. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει επίσης ότι ένας σχεδόν στους τρεις Ευρωπαίους εξακολουθεί να καπνίζει, παρά το γεγονός ότι ο καπνός σκοτώνει τους μισούς χρήστες του. Η Επιτροπή σχεδιάζει να δρομολογήσει σύντομα ανοικτή διαβούλευση με σκοπό την αναθεώρηση της οδηγίας του 2001 σχετικά με τα προϊόντα καπνού και επιταχύνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του καπνίσματος σε όλη την ΕΕ.

Ο κ. John Dalli, επίτροπος Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών δήλωσε:«Το κάπνισμα σκοτώνει 650.000 Eυρωπαίους κάθε χρόνο και πολλές ζωές θα μπορούσαν να σωθούν με τη μείωση της κατανάλωσης προϊόντων καπνού. Ανησυχώ ιδιαίτερα για τα ποσοστά των καπνιστών νεαρής ηλικίας: η Ευρώπη δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά τις μελλοντικές γενιές να καταστρέφουν την υγεία τους με το κάπνισμα!»

Ο επίτροπος πρόσθεσε: «Είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να μειώσω την κατανάλωση του καπνού σε όλη την Ευρώπη μέσω της προσεχούς αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα προϊόντα καπνού και να εξετάσω μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε σαφές και αποτελεσματικό σύνολο κανόνων για την υποστήριξη της υγείας των Ευρωπαίων.»

Η οδηγία για τα προϊόντα καπνού με μια ματιά:

Η οδηγία (2001/37/EΚ) χρονολογείται από το 2001. Η οδηγία ορίζει τα ανώτατα όρια π.χ. νικοτίνης και πίσσας στα τσιγάρα, υποχρεώνει τους παραγωγούς να αναγράφουν μηνύματα προειδοποιήσεων για την υγεία στη συσκευασία των τσιγάρων και να επισημαίνουν τα συστατικά του καπνού και απαγορεύει τη χρήση χαρακτηρισμών όπως «light».

Η Επιτροπή αναθεωρεί επί του παρόντος την εν λόγω οδηγία με στόχο την παροχή υψηλότερου επιπέδου προστασίας της υγείας και την επικαιροποίηση της οδηγίας σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις όσον αφορά τα συστατικά και τις εθνικές νομοθεσίες. Παραδείγματος χάρη, παρέχοντας στους καταναλωτές περισσότερες πληροφορίες και καθιστώντας τα προϊόντα καπνού λιγότερο ελκυστικά, ιδίως για τους νέους. Η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει μια αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011.

Περιβάλλον απαλλαγμένο από τον καπνό:

Ύστερα από τη σύσταση του Συμβουλίου του Νοεμβρίου του 2009 σχετικά με την απαλλαγή του περιβάλλοντος από τον καπνό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά το έργο των κρατών μελών για «μια Ευρώπη απαλλαγμένη από τον καπνό έως το 2012». Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να προστατεύουν τους πολίτες τους από την έκθεση στον καπνό σε κλειστούς χώρους, στους χώρους εργασίας και στα δημόσια μεταφορικά μέσα και να μειώσουν την έκθεση των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα. (Η έγκριση και η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την απαλλαγή του περιβάλλοντος από τον καπνό εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών.)

Τι πιστεύουν οι πολίτες;

Η έρευνα του ευρωβαρομέτρου δείχνει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες προτιμούν αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση του καπνίσματος. Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη του κοινού για εικονογραφημένα μηνύματα προειδοποίησης για την υγεία στις συσκευασίες τσιγάρων (75% υπέρ), μολονότι προς το παρόν μόνον τέσσερα κράτη μέλη τα χρησιμοποιούν. Επίσης υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για την απαγόρευση αρωματικών ουσιών που καθιστούν τα προϊόντα καπνού πιο ορεκτικά (61%) και για την απαγόρευση της διαφήμισης στα σημεία πώλησης (63%).

Μια άλλη μελέτη της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι οι προειδοποιήσεις για την υγεία στις συσκευασίες καπνού είναι αποτελεσματικές. Αυξάνουν τις γνώσεις σχετικά με τις συνέπειες για την υγεία που έχει η χρήση προϊόντων καπνού και βοηθούν στην αλλαγή συμπεριφοράς και συνηθειών ως προς την κατανάλωση προϊόντων καπνού.

Η εκστρατεία HELP: νέα τηλεοπτικά μηνύματα

Η Επιτροπή υπήρξε χορηγός για τη δημιουργία και τη διάδοση δύο νέων τηλεοπτικών μηνυμάτων που απευθύνονται σε νέους, ιδιαίτερα γυναίκες. Tα τηλεοπτικά μηνύματα θα μεταδοθούν σε όλη την Ευρώπη σε περισσότερα από 130 κανάλια από τις 31 Mαΐου 2010.

Ιστορικό

Το κάπνισμα είναι η μοναδική μεγαλύτερη αιτία αποφευκτού θανάτου στην ΕΕ. Ευθύνεται για περίπου 650.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο στην ΕΕ.

Για να μειωθεί η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή ακολουθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική καταπολέμησης του καπνού. Ευρύ φάσμα μηχανισμών, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του καπνίσματος, την πρόληψη και τις δραστηριότητες για την παύση του καπνίσματος χρησιμεύουν στη διατήρηση και την ενίσχυση της πολιτικής καταπολέμησης του καπνού.

Βλέπε επίσης:

MEMO/10/219

MEMO/10/220

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο για την καταπολέμηση του καπνίσματος στην ΕΕ:

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/documents/tobacco_control_en.pdf


Side Bar