Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/624

Bruxelles, den 27. maj 2010

International røgfri dag 2010: Kommissionen bekræfter, at man fortsat vil bekæmpe tobaksrygning

Forud for den røgfri dag (mandag den 31. maj) offentliggør Europa-Kommissionen resultaterne af en Eurobarometerundersøgelse, der viser, at et stort flertal af EU-borgerne går ind for strengere foranstaltninger til bekæmpelse af tobaksrygning. Tre ud af fire europæere går f.eks. ind for billeder med sundhedsadvarsler på cigaretpakker og røgfri restauranter. Undersøgelsen viser imidlertid også, at næsten en ud af tre europæere fortsat ryger, på trods af at rygning er skyld i en ud af to rygeres død. Kommissionen har planer om at lancere en åben høring om kort tid med henblik på en revision af direktivet fra 2001 om tobaksvarer og styrker sin indsats for bekæmpelse af tobaksrygning i hele EU.

John Dalli, kommissionsmedlem for sundhed og forbrugerpolitik, har udtalt: "Hvert år dræber tobaksrygning 650 000 europæere, og mange liv kunne være reddet, hvis tobaksforbruget blev nedsat. Det er især andelen af rygere blandt unge, som bekymrer mig. Europa kan ikke passivt se på, at fremtidige generationer ødelægger deres helbred med tobaksrygning!"

Kommissionsmedlemmet sagde endvidere: "Jeg er fast besluttet på at gøre alt, hvad der står i min magt, for at nedsætte tobaksforbruget i hele Europa med den kommende revision af den eksisterende lovgivning om tobaksprodukter og overveje foranstaltninger, som kan bidrage til et klart og effektivt regelsæt til beskyttelse af europæernes sundhed."

Oversigt over direktivet om tobaksprodukter

Direktivet (2001/37/EF) stammer fra 2001. I direktivet er der fastsat maksimumsgrænser for f.eks. nikotin og tjære i cigaretter, producenterne forpligtes til at bruge tekster med sundhedsadvarsler på cigaretpakker og give oplysninger om ingredienser i tobaksvarer, ligesom der er forbud mod anvendelse af udtryk som "light".

Kommissionen er i øjeblikket ved at revidere direktivet for at sikre et højere niveau for sundhedsbeskyttelse og for at ajourføre direktivet i overensstemmelse med den seneste udvikling med hensyn til ingredienser og national lovgivning. F.eks. skal forbrugerne have flere oplysninger, og tobaksprodukter skal gøres mindre attraktive, især for unge. Kommissionen planlægger at fremlægge et forslag om et revideret direktiv i anden halvdel af 2011.

Røgfrie miljøer

Efter Rådets henstilling af november 2009 om røgfrie miljøer støtter Europa-Kommissionen fuldt ud medlemsstaternes indsats for "Et røgfrit Europa senest i 2012". I den forbindelse tilskynder Kommissionen alle medlemsstaterne til at beskytte deres borgere mod tobaksrøg i lukkede offentlige rum, på arbejdspladser og i den offentlige transport og at nedsætte børns udsættelse for passiv rygning. (Vedtagelsen og gennemførelsen af lovene om røgfrit miljø er fortsat medlemsstaternes ansvarsområde).

Hvad mener borgerne?

Eurobarometerundersøgelsen viser, at EU-borgerne går ind for strengere foranstaltninger til bekæmpelse af tobaksrygning. Der er bred offentlig opbakning til billeder med sundhedsadvarsler på cigaretpakker (75 % går ind for dette), selv om det kun er fire medlemsstater, der i øjeblikket bruger disse. Der er også bred opbakning til et forbud mod smagstilsætning, som gør tobaksprodukter mere appetitlige (61 %) og til et forbud mod reklamer på salgsstedet (63 %).

En anden undersøgelse fra Kommissionen, som blev offentliggjort i dag, viser, at der er klar dokumentation for, at sundhedsadvarsler på cigaretpakker har en virkning. De giver større viden om de sundhedsmæssige følger af tobaksrygning og medvirker til at ændre holdninger og adfærd i forbindelse med tobaksrygning.

Kampagnen mod tobak: nye TV-indslag

Kommissionen har givet støtte til udarbejdelse og fremvisning af to nye tv-indslag rettet mod unge, især kvinder. Indslagene vil blive sendt i hele Europa på mere end 130 kanaler fra 31. maj 2010.

Baggrund

Rygning er den enkeltfaktor, der er årsag til flest såkaldte undgåelige dødsfald i EU. Hvert år dør ca. 650 000 mennesker for tidligt som følge heraf.

For at nedsætte tobaksforbruget i hele EU fører Kommissionen en omfattende politik til bekæmpelse af tobaksrygning. En lang række mekanismer, aktiviteter og initiativer, herunder lovgivning vedrørende kontrol med tobak, aktiviteter vedrørende forebyggelse af rygning og rygestop, er med til at fastholde og styrke politikken til bekæmpelse af tobaksrygning.

Der henvises også til:

Memo/10/219

Memo/10/220

Yderligere oplysninger:

Faktablad om bekæmpelse af tobaksrygning i EU: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/documents/tobacco_control_en.pdf


Side Bar