Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/624

V Bruselu, dne 27. května 2010

Den bez tabáku 2010: Komise potvrzuje svůj závazek bojovat proti kouření

V předvečer dne bez tabáku 2010 (pondělí 31. května) představí Evropská komise výsledky průzkumu Eurobarometr, které ukazují, že velká většina občanů EU podporuje přísnější opatření boje proti kouření. Například tři ze čtyř Evropanů podporují zdravotní varování na baleních tabákových výrobků ve formě obrázků či restaurace, kde je zakázáno kouřit. Průzkum však také ukazuje, že téměř jeden ze tří Evropanů stále kouří i přesto, že tabák zabíjí uživatele. Komise plánuje zanedlouho zahájit otevřenou konzultaci s cílem revidovat směrnici o tabákových výrobcích z roku 2001 a zvýšit své úsilí v boji proti kouření v celé EU.

John Dalli, komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Tabák každoročně zabíjí 650 000 Evropanů a mnoho životů by mohlo být zachráněno snížením spotřeby tabáku. Jsem znepokojen zejména podílem kuřáků mezi mladými lidmi: Evropa nemůže nečinně přihlížet, jak budoucí generace prokouří své zdrav!“

Komisař dodal: „Jsem odhodlán učinit vše, co je v mé moci, ke snížení spotřeby tabáku v celé Evropě pomocí nadcházející revize stávajících právních předpisů o tabákových výrobcích a zvážím opatření, jež mohou přispět k jasnějšímu a efektivnějšímu souboru pravidel na podporu zdraví Evropanů.“

Základní údaje o směrnici o tabákových výrobcích

Směrnice 2001/37/ES je z roku 2001. Stanoví maximální limity např. nikotinu a dehtu v cigaretách, ukládá výrobcům povinnost používat textová zdravotní varování na balíčcích cigaret, uvádět složky tabáku a zakazuje používat výrazy jako „lehké“ („light“).

Komise nyní přezkoumává tuto směrnici s cílem zvýšit úroveň ochrany zdraví a přizpůsobit ji novému vývoji, pokud jde o složky a vnitrostátní právní předpisy. Například tím, že spotřebitelům poskytne více informací a že sníží atraktivitu tabákových výrobků, zejména pro mladé lidi. Komise zamýšlí předložit tuto revidovanou směrnici v druhé polovině roku 2011.

Nekuřácké prostředí

V návaznosti na doporučení Rady z listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí Komise jednoznačně podporuje činnost členských států směřující k „Evropě bez tabákového kouře do roku 2012“. Komise v tomto ohledu vyzývá všechny členské státy, aby chránily občany před vystavením tabákovému kouři v uzavřených veřejných prostorech, na pracovištích a ve veřejné dopravě a aby snižovaly vystavení dětí pasivnímu kouření. (Přijímání a provádění právních předpisů o nekuřáckém prostředí zůstává v pravomoci členských států.)

Co si občané myslí?

Průzkum Eurobarometr ukázal, že evropští občané upřednostňují přísnější opatření boje proti kouření. Existuje vysoká míra veřejné podpory zdravotních varování na baleních tabákových výrobků ve formě obrázků (75 % pro), ačkoliv se v současné době používají jen ve čtyřech členských státech. Občané také výrazně podporují zákaz příchutí, které činí tabákové výrobky chutnějšími (61 %), a zákaz reklamy v místech prodeje (63 %).

Z další, dnes zveřejněné, studie Komise vyplývá, že existují jasné důkazy, že zdravotní varování na baleních tabákových výrobků jsou účinná. Zvyšují informovanost o zdravotních důsledcích používání tabáku a napomáhají změnit postoje a chování vůči spotřebě tabáku.

Kampaň „HELP“: nové televizní spoty

Komise podpořila výrobu a šíření dvou nových televizních spotů zaměřených na mladé lidi, zejména ženy. Spoty budou od 31. května 2010 vysílány v celé Evropě na více než 130 kanálech.

Souvislosti

Tabák je v EU nejčastější příčinou úmrtí, kterým by se dalo předejít. Každoročně si v EU vyžádá okolo 650 000 předčasných úmrtí.

Ke snížení spotřeby tabáku v celé Evropské unii prosazuje Komise komplexní politiku kontroly tabáku. K zachování a posílení politiky kontroly tabáku slouží široká škála mechanismů, aktivit a iniciativ včetně prevence, podpory odvykání a právních předpisů v oblasti kontroly tabáku.

Viz také:

MEMO/10/219

MEMO/10/220

Podrobnější informace naleznete:

Informační přehled o kontrole tabáku v EU:

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/documents/tobacco_control_en.pdf


Side Bar