Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/624

Брюксел, 27 май 2010 г.

Световен ден без тютюнопушене за 2010 г.: Комисията потвърждава ангажимента си за борбата с тютюнопушенето

Броени дни преди Световния ден без тютюнев дим за 2010 г. (понеделник, 31 май) Европейската комисия обяви резултатите от изследване на Евробарометър, които сочат, че мнозинството от гражданите на ЕС подкрепят по-строгите мерки за контрол на тютюнопушенето. Трима от четирима европейци например подкрепят идеята за графични предупреждения за здравето върху цигарените кутии, както и за ресторанти, в които не се пуши. Изследването обаче също така показва, че близо един от трима европейци все още пуши въпреки факта, че тютюнопушенето убива половината от пушачите. Комисията предвижда да стартира в близко бъдеще открита консултация с оглед преразглеждане на директивата за тютюневите изделия от 2001 г. и полага все повече усилия за контрол на тютюнопушенето из целия ЕС.

Джон Дали, комисар по въпросите на здравеопазването и потребителите, заяви: „Всяка година тютюнопушенето убива 650 000 европейци, а животът на много хора би могъл да бъде спасен с намаляване на употребата на цигари. За мен особено притеснителен е делът на пушачите сред младите хора: Европа не може да гледа безучастно как бъдещите поколения рушат здравето си, като пушат!“

Комисарят добави: „Решен съм да направя всичко в рамките на моите правомощия, за да намаля употребата на цигари в Европа чрез предстоящoто преразглеждане на действащото законодателство в областта на тютюневите изделия и да обмисля мерки, които могат да допринесат за ясен и ефективен набор от правила в подкрепа на здравето на европейските граждани.“

Накратко за директивата за тютюневите изделия:

Директивата за тютюневите изделия (2001/37/ЕО) е от 2001 г. Тя определя максималното допустимо съдържание на никотин и катран в цигарите например, задължава производителите да използват текстови предупреждения за здравето върху цигарените кутии и да обявяват тютюневите съставки и забранява употребата на термини като „light“ („леки“).

В момента Комисията преразглежда директивата, за да гарантира по-високо равнище на защита на здравето и да я актуализира спрямо новостите при съставките и в националните законодателства. Пример за това е предоставянето на повече информация на потребителите и намаляването на привлекателността на тютюневите изделия, особено за младите хора. Комисията предвижда да представи преразгледано предложение за директива през втората половина на 2011 г.

Среда без тютюнев дим:

Съгласно препоръката на Съвета от ноември 2009 г. за среда без тютюнев дим Европейската комисия оказва солидна подкрепа на държавите-членки в тяхната работа за постигане на „Европа без тютюнев дим до 2012 г.“ В този контекст Комисията насърчава всички държави-членки да защитават своите граждани от излагането им на тютюнев дим в затворени обществени пространства, на работното място и в обществения транспорт и да намалят излагането на децата на вторичен тютюнев дим. (Приемането и прилагането на нормативни актове относно средата без тютюнев дим остава компетентност на държавите-членки).

Какво мислят гражданите по този въпрос?

Изследването на Евробарометър сочи, че европейците подкрепят по-стриктните мерки за контрол на тютюнопушенето. Делът на обществената подкрепа на идеята за графични предупреждения за здравето върху цигарените кутии е висок (75 % „за“), въпреки че понастоящем те се използват едва в четири държави-членки. Висока е и подкрепата на забраната на ароматизиращи вещества, които правят тютюневите изделия по-привлекателни (61 %), както и на забраната на реклама на мястото на продажба (63 %).

Друго изследване на Комисията, публикувано днес, свидетелства за наличието на ясни доказателства за това, че предупрежденията за здравето върху цигарените кутии са ефективни. Те повишават знанието за последствията за здравето от употребата на цигари и допринасят за промяна на отношението и поведението спрямо тютюнопушенето.

Кампания „HELP“: нови телевизионни клипове

Комисията спонсорира създаването и разпространението на два нови телевизионни клипа, насочени към младите хора, и по-специално към жените. От 31 май 2010 г. клиповете ще се излъчват в ефир в цяла Европа на повече от 130 канала.

Контекст

Тютюнопушенето е основната и най-значима причина за смъртните случаи в ЕС, които биха могли да бъдат предотвратени. Всяка година на нея се дължат около 650 000 случая на преждевременна смърт в ЕС.

За да се намали потреблението на цигари в Европейския съюз, Комисията прилага всеобхватна политика за контрол на тютюнопушенето. Налице са широка гама механизми, дейности и инициативи, включително законодателни мерки за контрол на тютюнопушенето, както и дейности за неговото предотвратяване и спиране, които служат за поддържане и укрепване на политиката за контрол на тютюнопушенето.

Моля, вижте също:

MEMO/10/219

MEMO/10/220

За допълнителна информация:

Брошура за контрола на тютюнопушенето в ЕС: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/documents/tobacco_control_en.pdf


Side Bar