Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 61

Bryssel den 27 januari 2010

Europeiska räddningstjänstens ansträngningar i Haiti fortsätter och den första samordningsgruppen lämnar över till en ny grupp

I takt med att hjälpinsatserna fortsätter i Haiti efter den förödande jordbävningen den 12 januari underlättar nu den europeiska räddningstjänstmekanismen biståndet från 24 medlemsstater. En del av den EU-finansierade snabbinsatsförmågan används för första gången i en krissituation och genom den tillhandahålls färskvatten och medicinsk vård. En ny europeisk räddningstjänstgrupp anlände till Haiti under helgen för att på plats ta över samordningen från den första gruppen som hade varit i Haiti sedan 36 timmar efter jordbävningen.

EU:s reaktion på den förfärliga tragedin i Haiti har varit snabb och effektiv. Vår räddningstjänstgrupp på plats gör ett fantastiskt arbete under svåra omständigheter. För befolkningen i Haiti väntar svåra tider: många av de skadade kommer att behöva ytterligare behandling och hemlösa människor behöver fortfarande mat och bostäder. Tillsammans med våra kollegor från humanitärt bistånd och under ledning av kommissionens vice ordförande Catherine Ashton kommer vi att fortsätta arbetet med att bistå haitierna i spåren av denna fruktansvärda händelse,” säger Stavros Dimas, EU-kommissionär med ansvar för räddningstjänsten.

EU:s snabbinsatsstyrka

Utöver att samordna det europeiska stödet ger EU:s räddningstjänstmekanism också ett direkt bidrag till hjälparbetet. För första gången har en del av den EU-finansierade snabbinsatsförmågan använts i en krissituation. På kommissionens begäran har en av Frankrike utvecklad vattenreningsmodul skickats och den är nu i drift i Port-au-Prince och tillhandahåller 20 000 liter vatten dagligen. En avancerad sjukvårdsenhet med kirurgi som utvecklats av Italien har inrättats bredvid ett barnsjukhus i Port-au-Prince och den behandlar dagligen cirka 50 patienter, av vilka nästan alla behöver stora kirurgiska ingrepp på grund av omfattande skador. Dessutom har nu över tre miljoner euro tilldelats eller begärts i EU-finansierat stöd för transport av hjälp till Haiti.

En grupp med sju personer är på plats

EU:s första räddningstjänstgrupp kom tillbaka till Bryssel i onsdags den 27 januari, efter att ha tillbringat nästan två veckor i Haiti, och den ersätts av en ny grupp av experter från Italien, Danmark, Frankrike, Sverige, Nederländerna och två sambandsmän från kommissionens övervaknings- och informationscentrum. Den nya gruppen arbetar i nära samarbete med FN för att identifiera ytterligare rädddningstjänstbehov och att underlätta samordningen av bistånd som leds genom gemenskapens räddningstjänstmekanism.

Räddningstjänstgruppen har också regelbunden kontakt med gemenskapens experter på humanitärt bistånd från GD Humanitärt bistånd. I måndags träffade gruppen Haitis president René Préval och premiärminister Jean-Max Bellerive för att diskutera brådskande behov av bostäder och mat.

Gemenskapsmekanismen för räddningstjänsten

Gemenskapsmekanismen underlättar samarbetet i katastrofhanteringen. 31 stater deltar i gemenskapsmekanismen (EU-27 plus Kroatien, Island, Liechtenstein och Norge). De delar på resurser som kan göras tillgängliga till katastrofdrabbade länder i hela världen genom mekanismen. Då mekanismen aktiveras säkerställer den samordningen av biståndsinsatser både inom och utanför Europeiska unionen. Denna verksamhet samordnas av Europeiska kommissionen genom övervaknings- och informationscentrumet i Bryssel.

Sedan mekanismen inrättades 2001 har den aktiverats för katastrofer i hela världen, inklusive orkanen Katrina i USA 2005, jordbävningen i Kina 2008 och skogsbränderna i södra Europa 2009.

Under krissituationen i Haiti har 24 europeiska länder (Österrike, Belgien, Bulgarien,  Danmark,  Estland,  Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien) tillhandahållit bistånd genom EU:s räddningstjänstmekanism inklusive grupper för sökning och räddning i stadsområden, sjukvårdsgrupper och sjukvårdsutrustning, bostäder, vattenreningsenheter och hygienartiklar.

Förberedande åtgärder för EU:s snabbinsatsförmåga

Europaparlamentet och rådet har tilldelat 15 miljoner euro för förberedande åtgärder för EU:s snabbinsatsförmåga. EU:s snabbinsatsförmåga är utformad för att omedelbart reagera på kritiska behov som uppstår från stora katastrofer. Den består av räddningstjänstmoduler för insatser från europeiska räddningstjänsten. Genom att säkerställa att viktiga resurser och nödvändig utrustning finns i beredskap syftar de förberedande åtgärderna till att höja Europas samlade förberedelser för stora katastrofer. De första grupper som har tagits fram för föreberedande åtgärder är nu tillgängliga att skickas ut. Pilotprojektet EU Forest Fire Technical Reserve från 2009 var också en del av detta program.

För ytterligare information

http://ec.europa.eu/environment/civil/haiti_2010_news.htm

För närmare uppgifter om snabbinsatsförmågan:

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/prep_action2008.htm


Side Bar