Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/61

Bruksela, dnia 27 stycznia 2010 r.

Europejska obrona cywilna w dalszym ciągu niesie pomoc dla Haiti: pierwszy zespół koordynujący zastąpi nowa ekipa

Podczas gdy nie ustaje pomoc na Haiti po tragicznym trzęsieniu ziemi z 12 stycznia, europejski mechanizm obrony cywilnej koordynuje działania 24 państw członkowskich. Część unijnych zasobów szybkiego reagowania, finansowanych przez UE, jest wykorzystywana po raz pierwszy i obejmuje dostawy czystej wody oraz pomoc w zakresie opieki medycznej. Nowa ekipa europejskiej obrony cywilnej przybyła na Haiti w ostatni weekend, aby przejąć na miejscu zadania koordynacyjne od pierwszego zespołu, który przebywa na Haiti od 36 godziny po trzęsieniu ziemi.

Stavros Dimas, komisarz UE odpowiedzialny za obronę cywilną, powiedział: Reakcja Unii Europejskiej na wielką tragedię na Haiti była szybka i skuteczna. Nasz zespół obrony cywilnej na Haiti czyni bardzo wiele w niezwykle trudnych warunkach. Dla ludności Haiti nadchodzą bardzo trudne czasy: wielu rannych wymagać będzie dalszego leczenia, a pozbawieni dachu nad głową potrzebują żywności i schronienia. We współpracy z osobami zajmującymi się pomocą humanitarną i pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej Komisji, pani Ashton, nadal nieść będziemy pomoc Haitańczykom w związku z tym tragicznym zdarzeniem .

Natychmiastowa reakcja UE

Oprócz koordynowania działań ze strony Europy unijny mechanizm obrony cywilnej bezpośrednio przyczynia się do niesienia pomocy. Po raz pierwszy wykorzystuje się w sytuacji kryzysowej część unijnych zasobów szybkiego reagowania, finansowanych przez UE. Wysłana na wniosek Komisji stacja oczyszczania wody, zbudowana przez Francję, już działa w Port-au-Prince, dostarczając 20 tys. litrów wody dziennie. Obok szpitala dziecięcego w Port-au-Prince uruchomiono nowoczesny szpital polowy przystosowany do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych, zbudowany przez Włochy, gdzie przyjmuje się około 50 pacjentów dziennie, z których większość wymaga skomplikowanych operacji chirurgicznych ze względu na rozległe obrażenia. Ponadto wartość unijnej pomocy finansowej, przyznanej lub wnioskowanej na potrzeby transportowe związane z pomocą dla Haiti, wynosi ponad 3 mln euro.

Siedmioosobowy zespół na miejscu tragedii

Pierwszy unijny zespół obrony cywilnej wraca do Brukseli w środę, 27 stycznia, po prawie dwóch tygodniach spędzonych na Haiti. Zastąpi go nowa grupa ekspertów z Włoch, Danii, Francji, Szwecji i Holandii oraz dwóch urzędników łącznikowych z centrum monitorowania i informacji Komisji Europejskiej.

Nowy zespół ściśle współpracuje z ONZ w celu określenia dalszych potrzeb w zakresie obrony cywilnej i ułatwienia koordynacji pomocy świadczonej w ramach wspólnotowego mechanizmu obrony cywilnej. Zespół obrony cywilnej jest także w stałym kontakcie z ekspertami Komisji ds. pomocy humanitarnej z DG ECHO. W poniedziałek zespół spotkał się z haitańskim prezydentem, René Prévalem, oraz z premierem, Jean-Maxem Bellerivem, aby omówić pilne kwestie, takie jak żywność i schronienie dla ofiar trzęsienia.

Wspólnotowy mechanizm obrony cywilnej

Wspólnotowy mechanizm ułatwia współpracę w zakresie reagowania na katastrofy. Uczestniczy w nim trzydzieści jeden państw (27 państw członkowskich UE oraz Chorwacja, Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W ramach mechanizmu państwa te łączą zasoby, które można udostępniać krajom na całym świecie dotkniętym klęską. Po uruchomieniu mechanizm zapewnia koordynację działań pomocowych w Unii Europejskiej i poza nią. Działania te koordynuje także Komisja Europejska poprzez centrum monitorowania i informacji (MIC) w Brukseli.

Od momentu powstania mechanizmu w 2001 r. UE udzieliła pomocy państwom dotkniętym klęską na całym świecie, w tym Stanom Zjednoczonym zaatakowanym przez huragan Katrina w 2005 r., Chinom po trzęsieniu ziemi w 2008 r. oraz krajom południowej Europy doświadczonym przez pożary lasów w 2009 r.

W niesieniu pomocy dla Haiti w ramach unijnego mechanizmu obrony cywilnej uczestniczą 24 kraje Europy (Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo). Pomoc ta obejmuje ekipy przeszukujące gruzowiska i ekipy ratunkowe, zespoły medyczne, dostawy, schronienie dla pozbawionych dachu nad głową, stacje oczyszczania wody i artykuły higieniczne.

Działanie przygotowawcze w zakresie unijnych zasobów szybkiego reagowania

Parlament Europejski i Rada przeznaczyły 15 mln euro na działania przygotowawcze w zakresie unijnych zasobów szybkiego reagowania. Unijne zasoby szybkiego reagowania mają na celu zapewnienie natychmiastowej reakcji na sytuacje kryzysowe związane z poważnymi katastrofami. Obejmują one specjalne moduły obrony cywilnej przeznaczone do działań interwencyjnych europejskiej obrony cywilnej. Zapewniając dyspozycyjność kluczowych elementów i niezbędnego sprzętu, celem działań przygotowawczych jest zwiększenie zbiorowej gotowości Europy do reagowania na poważne katastrofy. Pierwsze jednostki powstałe w ramach działań przygotowawczych są już gotowe do działania. W 2009 r. projekt pilotażowy w zakresie technicznych rezerw na wypadek pożarów lasów także był częścią tego programu.

Więcej informacji na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/civil/haiti_2010_news.htm

natomiast dodatkowe informacje na temat zasobów szybkiego reagowania można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/prep_action2008.htm


Side Bar