Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/61

Brussel, 27 januari 2010

Werk Europese civiele bescherming in Haïti gaat door na aflossing eerste coördinatieteam

Terwijl de hulp in Haïti blijft toestromen na de verwoestende aardbeving van 12 januari maakt het Europese mechanisme voor civiele bescherming de bijstandsverlening een stuk gemakkelijker voor de 24 deelnemende lidstaten. Een deel van de door de EU gefinancierde snelleresponscapaciteit wordt voor het eerst ingezet tijdens een crisissituatie om te zorgen voor drinkbaar water en medische hulp. Het afgelopen weekend kwam een nieuw team van de Europese civiele bescherming aan in Haïti om de coördinatie ter plaatse over te nemen van het eerste team, dat daar reeds vanaf 36 uur na de aardbeving aanwezig was.

Stavros Dimas, de EU-Commissaris die bevoegd is voor civiele bescherming, verklaarde: "De EU heeft snel en adequaat op de verschrikkelijke ramp in Haïti gereageerd. Onder moeilijke omstandigheden levert ons civielebeschermingsteam ter plaatse fantastisch werk. De bevolking van Haïti staan nog moeilijke tijden te wachten: veel gewonden moeten verder worden behandeld en ontheemden hebben nog steeds nood aan voedsel en onderdak. Onder leiding van vicevoorzitter van de Commissie Ashton blijven we samen met onze collega's van humanitaire hulp de Haïtianen bijstaan in de nasleep van deze verschrikkelijke gebeurtenis."

Snelle reactie van de EU

Het Europese mechanisme voor civiele bescherming coördineert niet alleen de Europese hulp maar draagt ook rechtstreeks bij aan de hulpverlening. Voor het eerst wordt een deel van de door de EU gefinancierde snelleresponscapaciteit ingezet tijdens een crisissituatie. Een door Frankrijk ontwikkelde en op verzoek van de Commissie overgebrachte waterzuiveringsinstallatie is inmiddels operationeel in Port-au-Prince en levert dagelijks 20 000 liter water. Naast een kinderziekenhuis in diezelfde stad staat een door Italië ontwikkelde medische post voor eerstelijnszorg en operaties opgesteld waar dagelijks ongeveer 50 patiënten worden behandeld, die bijna allemaal zware ingrepen dienen te ondergaan omwille van hun ernstige verwondingen. Bovendien bedraagt de door de EU verleende of aangevraagde financiële steun voor het vervoer van hulpgoederen naar Haïti al meer dan 3 miljoen euro.

Z even man sterk team ter plaatse

Na bijna twee weken in Haïti te hebben verbleven, is h et eerste Europese civielebeschermingsteam op woensdag 27 januari aangekomen te Brussel. Het wordt afgelost door een nieuw team van deskundigen uit Italië, Denemarken, Frankrijk, Zweden en Nederland en door twee verbindingsfunctionarissen van het waarnemings- en informatiecentrum (MIC) van de Commissie.

Het nieuwe team werkt nauw samen met de VN om verdere behoeften op het gebied van civiele bescherming vast te stellen en de coördinatie van de via het EU-mechanisme voor civiele bescherming verstrekte hulp te vergemakkelijken. Het civiele­beschermings­team heeft ook regelmatig contact met de deskundigen op het gebied van humanitaire hulpverlening van DG ECHO van de Commissie. Maandag had het team een ontmoeting met de Haïtiaanse president Préval en met eerste minister Bellerive om te praten over dringende behoeften als onderdak en voedsel.

EU- mechanisme voor civiele bescherming

Het EU-mechanisme voor civiele bescherming, waaraan 31 landen deelnemen (de EU-27 plus Kroatië, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), vergemakkelijkt de coördinatie van hulpacties na rampen. Via het mechanisme bundelen de deelnemers hun middelen, die ter beschikking kunnen worden gesteld van door rampen getroffen landen over de hele wereld. Wanneer het mechanisme wordt geactiveerd, zorgt het voor de coördinatie van bijstandsinterventies binnen en buiten de Europese Unie. Dergelijke activiteiten worden gecoördineerd door het waarnemings- en informatiecentrum (MIC) van de Europese Commissie te Brussel.

Sinds zijn oprichting in 2001 is het mechanisme al over de hele wereld ingezet bij rampen, waaronder de orkaan Katrina in de VS in 2005, de aardbeving in China in 2008 en de bosbranden in Zuid-Europa in 2009.

Via het Europese mechanisme voor civiele bescherming hebben 24 Europese landen (België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, het VK en Zweden) Haïti bijstand verleend bij de jongste ramp, onder andere door het inzetten van opsporings- en reddingsteams (USAR-teams) en medische teams en het verschaffen van medische benodigdheden, onderdak, waterzuiveringsinstallaties en materiaal voor persoonlijke verzorging.

Voorbereidende actie betreffende de snelleresponscapaciteit van de EU

Het Europees Parlement en de Raad hebben 15 miljoen euro gereserveerd voor voorbereidende acties betreffende de snelleresponscapaciteit van de EU. Dat instrument is bedoeld om onmiddellijk te kunnen inspelen op door grote rampen veroorzaakte dringende behoeften. Het bestaat uit speciale modules voor Europese interventies op het gebied van de bescherming van de bevolking. De voorbereidende actie dient om te waarborgen dat cruciale hulpmiddelen en essentiële uitrusting klaarstaan, zodat Europa's collectieve voorbereiding op grote rampen wordt verbeterd. De eerste in het kader van de voorbereidende actie opgezette eenheden staan klaar om te worden ingezet. Het proefproject inzake de Europese Tactische Reserve voor Bosbrandbestrijding (2009) maakte eveneens deel uit van dit programma.

Zie voor nadere bijzonderheden:

http://ec.europa.eu/environment/civil/haiti_2010_news.htm

e n voor bijzonderheden inzake de snelleresponscapaciteit:

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/prep_action2008.htm


Side Bar