Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/61

Briselē, 2010. gada 27. janvārī

Jaunai koordinācijas grupai nomainot iepriekšējo, Haiti turpinās Eiropas civilās aizsardzības pasākumi

Tā kā Haiti turpinās katastrofas seku likvidēšanas pasākumi, kas tika uzsākti pēc postošās 12. janvāra zemestrīces, Eiropas civilās aizsardzības mehānisms veicina 24 dalībvalstu piedāvātās palīdzības sniegšanu. Daļa no ES finansētajām ES ātrās reaģēšanas iespējām ārkārtas situācijā tiek izmantota pirmo reizi, nodrošinot svaigu ūdeni un medicīnisko aprūpi. Nedēļas nogalē Haiti ieradās jauna ES civilās aizsardzības grupa, lai turpinātu koordinācijas darbu, ko uzsāka pirmā grupa, kura Haiti ieradās 36 stundas pēc zemestrīces.

ES komisārs civilās aizsardzības jautājumos Stavross Dimass sacīja: „ES reakcija uz briesmīgo nelaimi Haiti bija ātra un efektīva. Uz vietas esošā civilās aizsardzības grupa veic milzīgu darbu sarežģītos apstākļos. Haiti iedzīvotājiem priekšā ir grūti laiki — daudziem ievainotajiem būs vajadzīga turpmāka ārstēšana un bez dzīvesvietas palikušajiem joprojām vajadzīga pārtika un pajumte. Kopā ar kolēģiem no humānās palīdzības vienības un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Eštones kundzes vadībā turpināsim Haiti iedzīvotājiem sniegt palīdzību pēc šī drausmīgā notikuma."

ES ātrā reaģēšana

Papildus Eiropas palīdzības koordinēšanai ES Civilās aizsardzības mehānisms sniedz tiešu ieguldījumu katastrofas seku likvidēšanas pasākumos. Pirmo reizi ārkārtas situācijā tiek izmantota daļa no ES ātrās reaģēšanas iespējām. Pēc Komisijas pieprasījuma nosūtītā un Francijas izstrādātā ūdens attīrīšanas iekārta patlaban tiek izmantota Portoprensā, un tā nodrošina 20 000 litrus ūdens dienā. Itālijā izstrādāts moderns medicīniskās palīdzības punkts ar iespējām veikt ķirurģiskas operācijas tika ierīkots blakus Portoprensas bērnu slimnīcai, un tas ļauj dienā ārstēt 50 pacientus, jo gandrīz visiem smago traumu dēļ ir vajadzīga plaša ķirurģiska iejaukšanās. Turklāt ES finansiālā atbalsta summa, kas piešķirta vai pieprasīta palīdzības nogādāšanai uz Haiti, jau pārsniedz 3 miljonus eiro.

Septiņu cilvēku komanda, kas uzturas notikuma vietā

Pirmā ES Civilās aizsardzības grupa atgriežas atpakaļ Briselē trešdien, 27. janvārī, pēc gandrīz divu nedēļu ilgas uzturēšanās Haiti, un to aizvieto jauna speciālistu grupa no Itālijas, Dānijas, Francijas, Zviedrijas, Nīderlandes un divi sadarbības koordinatori no Komisijas uzraudzības un informācijas centra ( MIC ). Jaunā grupa strādā ciešā sadarbībā ar ANO, lai identificētu nepieciešamību pēc turpmākas civilās aizsardzības un veicinātu ar Kopienas Civilās aizsardzības mehānisma palīdzību nodrošinātā atbalsta koordināciju. Turklāt civilās aizsardzības grupa regulāri sazinās ar Komisijas Humānās palīdzības ģenerāldirektorāta ekspertiem humānās palīdzības jomā. Pirmdien grupa tikās ar Haiti prezidentu R. Prevāla kungu un premjerministru Ž. M. Belerius kungu, lai apspriestu neatliekamus jautājumus, piemēram, par pajumti un pārtiku.

Kopienas Civilās aizsardzības mehānisms

Kopienas mehānisms veicina sadarbību ārkārtas situācijās. Kopienas mehānismā piedalās 31 valsts (ES-27 dalībvalstis, kā arī Horvātija, Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija). Tās apvieno līdzekļus, lai tie ar mehānisma palīdzību būtu pieejami nelaimes skartajās valstīs visā pasaulē. Kad mehānisms ir aktivizēts, tas nodrošina atbalsta pasākumu koordināciju Eiropas Savienībā un ārpus tās. Šādas darbības koordinē Briselē izveidotais Eiropas Komisijas uzraudzības un informācijas centrs ( MIC ) .

Kopš tā izveides 2001. gadā mehānisms ir ticis aktivizēts katastrofu gadījumos visā pasaulē, tai skaitā, kad 2005. gadā ASV plosījās orkāns “Katrīna”, pēc 2008. gada zemestrīces Ķīnā un 2009. gadā meža ugunsgrēku gadījumā Dienvideiropā.

Haiti katastrofā24 Eiropas valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija,  Īslande, Īrija,  Itālija, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija,  Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste) ir sniegušas atbalstu, izmantojot ES Civilās aizsardzības mehānismu, tostarp pilsētas meklēšanas un glābšanas ( USAR ) vienības, medicīniskās aprūpes vienības un nodrošinājumu, ūdens dezinfekcijas iekārtas un higiēnas preces.

Sagatavošanās pasākumi ES ātrās reaģēšanas iespēju nodrošināšanai

Eiropas Parlaments un Padome ir piešķīruši 15 miljonus eiro sagatavošanās pasākumiem ES ātrās reaģēšanas iespēju nodrošināšanai. ES ātrās reaģēšanas iespējas ir paredzētas, lai nekavējoties reaģētu uz būtiskām vajadzībām, kas rodas lielu katastrofu gadījumā. Tajā ietilpst specializēti civilās aizsardzības moduļi Eiropas civilās aizsardzības pasākumiem. Lai nodrošinātu, ka galvenie resursi un svarīgākās iekārtas būtu pieejamas jebkurā brīdī, sagatavošanās pasākumi ir paredzēti, lai uzlabotu Eiropas kopējo sagatavotību lielu katastrofu gadījumā. Pirmās vienības, kas izveidotas saskaņā ar sagatavošanās pasākumiem, jau ir iespējams izmantot; šīs programmas daļa bija arī 2009. gada izmēģinājumu projekts par ES meža ugunsgrēku tehnisko rezervi.

Sīkākai informācijai skatīt

http://ec.europa.eu/environment/civil/haiti_2010_news.htm

par ātrās reaģēšanas iespējām skatīt

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/prep_action2008.htm


Side Bar