Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/61

2010 m. sausio 27 d., Briuselis

Tęsiami Europos civilinės saugos veiksmai Haityje – pirmąją koordinavimo komandą keičia nauja

Pagalbos veiksmai po š. m. sausio 12 d. Haitį nusiaubusio žemės drebėjimo tęsiami, o 24 valstybėms narėms teikti pagalbą dabar paprasčiau, nes naudojamasi Europos civilinės saugos mechanizmu. Dalis ES finansuojamų ES greitojo reagavimo pajėgumų gaivalinės nelaimės padariniams likviduoti naudojama pirmą kartą – tiekiamas gėlas vanduo ir teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos. Praėjusį savaitgalį į Haitį atvyko nauja ES civilinės saugos komanda, perimsianti pagalbos koordinavimą gaivalinės nelaimės vietoje iš pirmosios komandos, atvykusios į Haitį praėjus 36 valandoms po žemės drebėjimo.

Už civilinę saugą atsakingas ES komisijos narys Stavras Dimas sakė: „ES greitai ir veiksmingai reagavo į Haityje įvykusią baisią tragediją. Gaivalinės nelaimės vietoje sunkiomis sąlygomis dirbanti mūsų civilinės saugos komanda atlieka didžiulį darbą. Haičio gyventojų laukia sunkus metas: daugeliui sužeistųjų reikės tolesnio gydymo, o iš nelaimės vietos perkeltiems žmonėms reikia maisto ir pastogės. Vadovaujami Komisijos pirmininko pavaduotojos C. Ashton, kartu su mūsų kolegomis, dirbančiais humanitarinės pagalbos srityje, ir toliau teiksime pagalbą Haičio gyventojams, nukentėjusiems nuo šios baisios nelaimės.“

ES neatidėliotini veiksmai

ES civilinės saugos mechanizmas ne tik taikomas koordinuojant Europos pagalbos veiksmus, bet ir tiesiogiai teikiant pagalbą. Dalis ES finansuojamų ES greitojo reagavimo pajėgumų gaivalinės nelaimės padariniams likviduoti naudojama pirmą kartą. Komisijos prašymu išsiųsta Prancūzijoje sukurta vandens valymo įranga šiuo metu naudojama Port o Prense ir tiekia 20 000 litrų vandens per dieną. Šalia Port o Prenso vaikų ligoninės pastatytas Italijoje įrengtas medicinos punktas su operacine įranga, kuriame per dieną suteikiama pagalba apie 50 pacientų – beveik visiems dėl sunkių traumų reikalingos rimtos operacijos. Be to, pagalbos siuntoms į Haitį gabenti ES suteikta arba reikalinga finansinė parama šiuo metu yra daugiau kaip 3 mln. EUR.

Septynių žmonių komanda nelaimės vietoje

Po beveik dviejų savaičių darbo Haityje sausio 27 d., trečiadienį, į Briuselį grįžta pirmoji ES civilinės saugos komanda, kurią keičia iš Italijos, Danijos, Prancūzijos, Švedijos ir Nyderlandų ekspertų ir dviejų Komisijos stebėsenos ir informacijos centro ryšių palaikymo pareigūnų sudaryta nauja komanda. Naujoji komanda glaudžiai bendradarbiauja su Jungtinių Tautų atstovais, siekdama nustatyti tolesnius civilinės saugos poreikius ir palengvinti pagalbos, teikiamos taikant Bendrijos civilinės saugos mechanizmą, koordinavimą.

Be to, civilinės saugos komanda palaiko nuolatinį ryšį su Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos generalinio direktorato humanitarinės pagalbos ekspertais. Pirmadienį komanda susitiko su Haičio Prezidentu R. Prevaliu ir Ministru Pirmininku J. M. Bellerive'u aptarti tokių skubių poreikių, kaip pastogė ir maistas, klausimų.

Bendrijos civilinės saugos mechanizmas

Bendrijos mechanizmu palengvinamas bendradarbiavimas reaguojant į gaivalines nelaimes. Bendrijos mechanizmo dalyvės – net 31 valstybė (27 ES valstybės narės, taip pat Kroatija, Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija). Taikydamos mechanizmą jos sutelkia išteklius, kurie gali būti naudojami nuo gaivalinių nelaimių nukentėjusioms viso pasaulio šalims padėti. Naudojant mechanizmą pagalbos teikimas koordinuojamas Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Tokius veiksmus Europos Komisija koordinuoja per Briuselyje įsteigtą Stebėsenos ir informacijos centrą.

2001 m. sukurtas mechanizmas naudojamas gaivalinių nelaimių įvairiose pasaulio vietose padariniams likviduoti – įskaitant 2005 m. uraganą „Katrina“ Jungtinėse Amerikos Valstijose, 2008 m. žemės drebėjimą Kinijoje ir 2009 m. miškų gaisrus pietų Europoje.

Naudodamosi ES civilinės saugos mechanizmu 24 Europos šalys (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija) teikia pagalbą nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Haityje, įskaitant paieškos mieste ir gelbėjimo komandas, gydytojų grupes ir medicinos reikmenis, pastogę, vandens valymo įrangą ir higienos reikmenis.

Parengiamieji veiksmai, susiję su ES greitojo reagavimo pajėgumais

Europos Parlamentas ir Taryba parengiamiesiems veiksmams, susijusiems su ES greitojo reagavimo pajėgumais, skyrė 15 mln. EUR. ES greitojo reagavimo pajėgumų paskirtis – nedelsiant reaguoti, kai po didelių gaivalinių nelaimių reikia tenkinti gyvybinius poreikius. Pajėgumus sudaro specialieji civilinės saugos moduliai, naudojami įgyvendinant Europos civilinės saugos priemones. Parengiamaisiais veiksmais, kuriais užtikrinama, kad pagrindiniai ištekliai ir būtiniausia įranga būtų parengti, siekiama pagerinti bendrą Europos pasirengimą didelėms gaivalinėms nelaimėms. Šiuo metu jau galima dislokuoti pirmuosius modulius, parengtus vykdant parengiamųjų veiksmų programą; į šią programą buvo įtrauktas ir 2009 m. ES kovos su miškų gaisrais taktinių rezervo pajėgų bandomasis projektas.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/environment/civil/haiti_2010_news.htm

Daugiau informacijos apie greitojo reagavimo pajėgumus

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/prep_action2008.htm


Side Bar