Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/61

Bruxelles, den 27. januar 2010

Europas civilbeskyttelsesindsats i Haiti fortsætter: det første koordineringshold overdrager opgaven til et nyt hold

Nødhjælpsindsatsen i Haiti efter det katastrofale jordskælv den 12. januar fortsætter, og den europæiske civilbeskyttelsesordning formidler nu hjælp fra 24 medlemsstater. En del af den EU-finansierede europæiske beredskabskapacitet sættes ind for første gang i en nødsituation for at sørge for vand og lægehjælp. Et nyt civilbeskyttelseshold fra EU ankom i weekenden til Haiti for at overtage koordineringen på stedet fra det første hold, der har været i Haiti siden ankomsten 1½ døgn efter jordskælvet.

Stavros Dimas, EU-kommissær med ansvar for civilbeskyttelse, sagde: "EU's reaktion på den frygtelige tragedie i Haiti har været hurtig og effektiv. Vores civilbeskyttelseshold på stedet har gjort en fantastisk indsats under vanskelige omstændigheder. Haitis befolkning går dog en svær tid i møde: Mange af de sårede har behov for yderligere behandling, og de, der er blevet hjemløse, har stadig brug for mad og tag over hovedet. Sammen med vores kolleger fra humanitær bistand og under ledelse af Kommissionens næstformand Catherine Ashton vil vi fortsætte med at hjælpe haitianerne i kølvandet på denne frygtelige begivenhed."

EU-beredskabet

Ud over at koordinere den europæiske bistand bidrager den europæiske civilbeskyttelsesordning også direkte til nødhjælpsindsatsen. For første gang tages den EU-finansierede europæiske beredskabskapacitet i brug i en nødsituation. På Kommissionens anmodning er der sendt et vandrensningsmodul, som er udviklet i Frankrig, til Port-au-Prince, hvor det nu leverer 20 000 liter vand dagligt. En avanceret lægestation med operationsrum, der er udviklet i Italien, er installeret ved siden af et børnehospital i Port-au-Prince og behandler dagligt omkring 50 patienter, der næsten alle har behov for større operationer som følge af alvorlige kvæstelser. Desuden er den økonomiske støtte fra EU, der er ydet eller anmodet om til transport af hjælpen til Haiti, nu oppe på over 3 mio. EUR.

Et syvmandshold på stedet

Det første EU-civilbeskyttelseshold vender tilbage til Bruxelles onsdag den 27. januar efter næsten to uger i Haiti, hvor det afløses af et frisk hold af eksperter fra Italien, Danmark, Frankrig, Sverige og Nederlandene samt to forbindelsesofficerer fra Kommissionens Monitorerings- og Informationscenter (MIC). Det nye hold vil arbejde tæt sammen med FN om at indkredse yderligere civilbeskyttelsesbehov og lette koordineringen af bistand, der kanaliseres via EU's civilbeskyttelsesordning. Civilbeskyttelsesholdet er også i jævnlig kontakt med Kommissionens eksperter inden for humanitær bistand fra GD ECHO. I mandags mødtes holdet med Haitis præsident Préval og premierminister Bellerive for at drøfte akutte behov som husly og fødevarer.

EU's civilbeskyttelsesordning

EU's civilbeskyttelsesordning fremmer samarbejdet i forbindelse med katastrofeindsatser. Der deltager 31 lande i ordningen (EU-27 plus Kroatien, Island, Liechtenstein og Norge). Gennem ordningen samles de ressourcer, der kan stilles til rådighed for katastroferamte lande i hele verden. Når ordningen aktiveres, sikrer den, at hjælpeaktioner både i og uden for EU koordineres. Koordineringen varetages af Europa-Kommissionen via Monitorerings- og Informationscenteret (MIC) i Bruxelles.

Siden oprettelsen i 2001 har ordningen været benyttet i forbindelse med katastrofer overalt i verden, herunder i forbindelse med orkanen Katrina i USA i 2005, jordskælvet i Kina i 2008 og skovbrandene i det sydlige Europa i 2009.

I forbindelse med katastrofen i Haiti har 24 europæiske lande (Østrig, Belgien, Bulgarien,  Danmark,  Estland,  Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland,  Ungarn,  Island, Irland,  Italien, Luxembourg, Malta, Nederlandene,  Norge,  Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien,  Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige) ydet bistand gennem EU's civilbeskyttelsesordning, blandt andet i form af eftersøgnings- og redningshold (USAR), lægehold og medicinsk udstyr, telte og barakker, vandforsynings- og sanitetsenheder og hygiejneartikler.

Forberedende foranstaltning vedrørende en EU-beredskabskapacitet

Europa-Parlamentet og Rådet har afsat 15 mio. EUR til en forberedende foranstaltning vedrørende en EU-beredskabskapacitet. Beredskabskapaciteten er bygget op med det formål at kunne reagere øjeblikkeligt på kritiske behov som følge af større katastrofer. Den består af særlige moduler til brug i europæiske civilbeskyttelsesaktioner. Ved at sikre, at nøgleressourcer og væsentligt udstyr står parat, styrker den forberedende foranstaltning Europas fælles beredskab i katastrofesituationer. De første enheder, der er oprettet under den forberedende foranstaltning, er nu klar til at blive sat ind. 2009-projektet om en taktisk EU-reserve til slukning af skovbrande var også en del af dette program.

Flere oplysninger findes på:

http://ec.europa.eu/environment/civil/haiti_2010_news.htm

og nærmere oplysninger om beredskabskapaciteten findes på:

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/prep_action2008.htm


Side Bar