Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/61

V Bruselu dne 27. ledna 2010

Evropské úsilí v oblasti civilní ochrany pokračuje: první koordinační tým nahradily čerstvé síly

Evropský mechanismus civilní ochrany v rámci pokračujícího humanitárního úsilí, které si vyžádalo ničivé zemětřesení na Haiti 12. ledna, nyní zprostředkovává pomoc z 24 členských států. Část prostředků rychlé reakce financované EU je v současnosti vůbec poprvé použita v krizové situaci – konkrétně pro pitnou vodu a zdravotní péči. O víkendu dorazil na Haiti nový tým civilní ochrany EU, aby od prvního týmu, který v zemi začal působit 36 hodin pro zemětřesení, převzal odpovědnost za koordinaci na místě.

Stavros Dimas, komisař EU odpovědný za civilní ochranu, prohlásil: „EU na strašnou tragédii na Haiti reagovala rychle a efektivně. Náš tým civilní ochrany odvádí přímo v terénu za obtížných podmínek skvělou práci. Obyvatele Haiti čekají těžké časy: mnoho zraněných se neobejde bez další lékařské péče a lidé bez domova stále potřebují potraviny a přístřeší. Společně s kolegy z humanitární pomoci a pod vedením místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonové budeme Haiťanům dále pomáhat, aby se vyrovnali s následky této strašné události.“

Rychlá reakce EU

Evropský mechanismus civilní ochrany koordinuje evropskou pomoc a současně se přímo podílí na humanitárním úsilí. Část prostředků rychlé reakce financované EU je v současnosti vůbec poprvé použita v krizové situaci. Na žádost Komise byla do Port-au-Prince odeslána jednotka pro čištění vody vyrobená ve Francii; nyní po zprovoznění denně poskytuje 20 000 litrů vody. Vedle dětské nemocnice v Port-au-Prince bylo zřízeno předsunuté lékařské stanoviště zkonstruované v Itálii. V průměru je zde denně ošetřeno 50 pacientů, přičemž téměř u všech je v důsledku masivních traumat nutný rozsáhlý chirurgický zákrok. Výše finanční podpory EU, která byla již poskytnuta nebo vyžádána pro přepravu pomoci na Haiti, kromě toho nyní přesahuje 3 miliony eur.

Sedmičlenný tým v terénu

Ve středu 27. ledna se po téměř dvou týdnech strávených na Haiti vrací první tým civilní ochrany EU. Nahrazuje ho čerstvý tým složený z odborníků z Itálie, Dánska, Francie, Švédska, Nizozemska a dvou styčných úředníků z Monitorovacího a informačního střediska Komise (MIC). Nový tým úzce spolupracuje s OSN s cílem určit další potřeby v oblasti civilní ochrany a usnadnit koordinaci pomoci směrované mechanismem civilní ochrany Společenství. Tým civilní ochrany je také v pravidelném kontaktu s odborníky Komise z generálního ředitelství pro humanitární pomoc (GŘ ECHO). V pondělí se tým sešel s haitským prezidentem Prévalem a premiérem Bellerivem k diskusi o naléhavých potřebách, jako jsou přístřeší a potraviny.

Mechanismus civilní ochrany Společenství

Mechanismus Společenství usnadňuje spolupráci při zvládání katastrof. V rámci tohoto mechanismu Společenství spolupracuje 31 zemí (EU-27 a dále Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Jeho prostřednictvím se shromažďují prostředky, které mohou být poskytnuty zemím zasaženým katastrofou kdekoli ve světě. Po aktivaci mechanismus zajišťuje koordinaci asistenčních zásahů v Evropské unii i mimo ni. Tuto činnost koordinuje Evropská komise prostřednictvím svého Monitorovacího a informačního střediska (MIC) v Bruselu.

Poté, co byl v roce 2001 vytvořen, byl mechanismus aktivován při katastrofách po celém světě – v roce 2005 při hurikánu Katrina ve Spojených státech, v roce 2008 při zemětřesení v Číně a v roce 2009 při lesních požárech v jižní Evropě.

Během haitské krize poskytlo prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU pomoc, včetně týmů pro vyhledávání a záchranné práce ve městech, lékařských týmů a dodávek, přístřeší, jednotek pro čištění vody a hygienických pomůcek, 24 evropských zemí: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

Přípravná akce zaměřená na schopnost rychlé reakce EU

Evropský parlament a Rada vyčlenily 15 milionů eur na přípravnou akci zaměřenou na schopnost rychlé reakce EU. Schopnost rychlé reakce EU je určena k okamžité reakci na kritické potřeby vzniklé následkem velkých katastrof. Je složena z účelových modulů civilní ochrany pro evropské zásahy v oblasti civilní ochrany. Účelem přípravné akce je zajistit pohotovost klíčových zdrojů a základního vybavení, a posílit tak kolektivní připravenost Evropy na velké katastrofy. První jednotky vytvořené v rámci přípravné akce jsou nyní k dispozici pro nasazení; součástí tohoto programu byl rovněž pilotní projekt taktických rezerv EU pro lesní požáry v roce 2009.

Další podrobnosti viz:

http://ec.europa.eu/environment/civil/haiti_2010_news.htm

podrobnosti o schopnosti rychlé reakce:

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/prep_action2008.htm


Side Bar