Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/61

Брюксел, 27 януари 2010 година

Операциите на Европейската гражданска защита в Хаити продължават под ръководството на нов координационен екип

Операциите по възстановяване след опустошителното земетресение в Хаити от 12 януари продължават, като Европейският механизъм за гражданска защита сега координира помощта на 24 държави-членки. За първи път част от финансирания от ЕС Капацитет на ЕС за бързо реагиране се използва за осигуряване на прясна вода и медицинско обслужване в бедствено положение. В края на седмицата в Хаити пристигна нов екип на Европейската гражданска защита, който ще поеме координацията от първия екип, започнал работа на мястото на катастрофата 36 часа след земетресението.

Ставрос Димас, комисар на ЕС по въпросите на гражданската защита, заяви: „Отговорът на ЕС на ужасната трагедия в Хаити бе бърз и ефективен. Нашият екип за гражданска защита извършва изключителна работа при тежки условия на мястото на катастрофата. За населението на Хаити предстоят трудни времена — много от ранените имат нужда от по-нататъшно лечение, а изгубилите домовете си хора продължават да се нуждаят от храна и подслон. Заедно с нашите колеги от организациите за хуманитарна помощ и под ръководството на заместник-председателя на Комисията Катрин Аштън ние ще продължим да помагаме на хората в Хаити да преодолеят последствията от това ужасно събитие.“

Капацитет на ЕС за бързо реагиране

Наред с координирането на европейската помощ, механизмът за гражданска защита на ЕС дава и пряк принос за смекчаване на последствията. За първи път част от финансирания от ЕС Капацитет на ЕС за бързо реагиране се използва в бедствено положение. По искане на Комисията в Порт-о-Пренс е инсталирано съоръжение за пречистване на вода, разработено във Франция, което осигурява 20 000 литра вода дневно. Станция за комплексна медицинска помощ с хирургическо отделение, разработена в Италия, е открита край детската болница в Порт-о-Пренс и обслужва около 50 пациента на ден, повечето от които се нуждаят от сложни хирургически интервенции в следствие на тежки травми. Междувременно размерът на оказаната или заявена финансова помощ на ЕС за превоз на помощи до Хаити вече надхвърля 3 милиона евро.

Седемчленен екип на място

Първият екип за гражданска защита на ЕС се завръща в Брюксел в четвъртък, 27 януари, след почти две седмици в Хаити и ще бъде заместен от нов екип експерти от Италия, Дания, Франция, Швеция, Нидерландия и двама служители за връзка от Центъра за наблюдение и информация на Комисията (MIC). Екипът си сътрудничи тясно с ООН, за да установи конкретните нужди относно гражданската защита и да улесни координирането на помощта, оказвана чрез Механизма за гражданска защита на Общността. Екипът за гражданска защита поддържа също редовен контакт с експертите на Комисията по хуманитарна помощ от ГД „Хуманитарна помощ“. В понеделник екипът се срещна с президента на Хаити Préval и с премиера Bellerive, за да обсъди спешните нужди, например от подслон и храна.

Механизъм за гражданска защита на Общността

Общностният механизъм улеснява сътрудничеството при реагиране на бедствия. В Общностния механизъм участват 31 държави (27-те държави-членки на ЕС плюс Хърватия, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Техните обединени ресурси могат да бъдат предоставени чрез механизма на бедстващи страни в целия свят. Когато се задейства, механизмът осигурява координирането на помощни операции в Европейския съюз и извън неговите граници. Тези дейности се координират от Европейската комисия чрез Центъра за наблюдение и информация на Комисията (MIC) в Брюксел.

След създаването си през 2001 г. механизмът беше задействан при бедствия в цял свят, включително при урагана „Катрина“ в САЩ през 2005 г., при земетресението в Китай през 2008 г. и при горските пожари в Южна Европа през 2009 г.

При бедствието в Хаити 24 европейски страни (Австрия, Белгия, България, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство) предоставиха помощ чрез Механизма за гражданска защита на ЕС, в това число екипи за търсене на затрупани хора (USAR), медицински екипи и доставки, съоръжения за временен подслон, водопречиствателни съоръжения и хигиенни продукти.

Подготвително действие в рамките на Капацитета на ЕС за бързо реагиране

Европейският парламент и Съветът предоставиха 15 милиона евро за подготвително действие в рамките на Капацитета на ЕС за бързо реагиране. Капацитетът на ЕС за бързо реагиране е предназначен за бързо задоволяване на критични нужди, възникнали в резултат на значими бедствия. Той разполага със специализирани модули за гражданска защита за операции на Европейската гражданска защита. Като осигурява наличието на ключови ресурси и важно оборудване в състояние на готовност, подготвителното действие е предназначено да повиши колективната готовност на Европа за посрещане на значими бедствия. Първите модули, разработени в рамките на подготвителното действие, вече са готови за разгръщане; пилотният проект за технически резерв на ЕС за горски пожари също бе част от тази програма.

За повече подробности виж:

http://ec.europa.eu/environment/civil/haiti_ 2010_news.htm

За подробности относно Капацитета за бързо реагиране виж:

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/prep_action 2008.htm


Side Bar