Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SK

IP/10/619

Bruksela, dnia 27 maja 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: Komisja przyjmuje zmienione reguły konkurencji w branżach sprzedaży i naprawy samochodów

Komisja Europejska przyjęła nowe reguły konkurencji dotyczące umów między producentami pojazdów a autoryzowanymi salonami sprzedaży, warsztatami napraw oraz dystrybutorami części zamiennych. Nowe przepisy zwiększą konkurencję na rynku napraw i przeglądów samochodów ułatwiając dostęp do niezbędnych informacji technicznych oraz wykorzystywanie alternatywnych części zamiennych. Umożliwią one Komisji walkę ze związanymi z gwarancjami nadużyciami producentów wymagających serwisowania samochodów jedynie w autoryzowanych warsztatach. Nowe przepisy pozwolą także zmniejszyć koszt dystrybucji nowych samochodów eliminując nazbyt restrykcyjne przepisy.

„Jestem przekonany, że nowe zasady przyniosą konsumentom konkretne korzyści zmniejszając koszt napraw i przeglądów, które stanowią zbyt dużą część całości kosztów związanych z posiadaniem samochodu. Ograniczą one także koszty dystrybucji eliminując nazbyt restrykcyjne przepisy”, powiedział wiceprzewodniczący Komisji i komisarz ds. konkurencji, Joaquin Almunia.

Komisja przyjęła dziś nowe rozporządzenie oraz wytyczne w sprawie wyłączeń grupowych w dziedzinie stosowania reguł konkurencji w sektorze samochodowym.

Nowe przepisy wprowadzają 30% próg udziału w rynku, po przekroczeniu którego umowy pomiędzy producentami samochodów i autoryzowanymi warsztatami nie będą już podlegać wyłączeniom grupowym, co dostosowuje przepisy do ogólnych ram prawnych (Rozporządzenie 330/2010 przyjęte dnia 20 kwietnia w sprawie wyłączeń grupowych w odniesieniu do porozumień wertykalnych, zob. IP/10/445 oraz MEMO/10/138). Ułatwi to Komisji walkę z ewentualnymi nadużyciami niekorzystnymi dla konsumentów, takimi jak odmowa dostępu do informacji technicznych dla niezależnych warsztatów naprawczych. Zwiększy to konkurencję pomiędzy autoryzowanymi i niezależnymi warsztatami.

Nowe przepisy ułatwią dostęp warsztatów do alternatywnych części zamiennych, które stanowią znaczną część kosztów napraw.

Producenci samochodów nie będą już mogli umieszczać w gwarancji warunku dokonywania wymiany oleju lub korzystania z innych usług jedynie w autoryzowanych warsztatach. Producenci mogą oczywiście wymagać by naprawy objęte gwarancją i opłacane przez producenta dokonywane były w sieci autoryzowanych warsztatów.

Wszystko to ma znaczenie dla konsumentów, gdyż koszty napraw, stanowiące około 40% całości kosztów związanych z posiadaniem samochodu, wzrosły w ostatnich latach.

Analiza Komisji wykazała, że rynki sprzedaży samochodów są bardzo konkurencyjne. Marże producentów i salonów sprzedaży są niewielkie, a wiele lat utrzymywania zbyt dużych mocy produkcyjnych oraz doskonalenia technologii doprowadziło do korzystnej dla konsumentów sytuacji spadku realnych cen samochodów oraz zwiększenia oferty. Do obniżania cen przyczynił się także kryzys finansowy.

W tym kontekście istniejące przepisy są zbyt skomplikowane i restrykcyjne, wpływając pośrednio na zwiększenie kosztów dystrybucji, które stanowią średnio 30% ceny nowego samochodu.

Komisja proponuje zatem uproszczenie przepisów i traktowanie rynku samochodowego tak samo jak innych rynków. Obecny model dystrybucji w większości przypadków nadal będzie podlegał wyłączeniom ale niektóre odnoszące się do tego sektora klauzule, które okazały się nieskuteczne lub szkodliwe, nie będą kontynuowane. Nowy system zapewni producentom samochodów większą elastyczność w organizowaniu sieci, w ramach których sprzedawcy wielu marek samochodów współistnieją z salonami sprzedaży oferującymi wyłącznie marki należące do jednego producenta.

Nowe przepisy dotyczące rynku napraw i serwisowania wejdą w życie 1 czerwca 2010 r., a przepisy odnoszące się do rynku sprzedaży samochodów 1 czerwca 2013 r. i obowiązywać będą do 31 maja 2023 r.

Komisja monitorować będzie zmiany sytuacji i, podobnie jak w przeszłości, podejmować będzie odpowiednie działania w razie problematycznych sytuacji lub zmiany warunków konkurencji.

Kontekst

Rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych wyłączają niektóre, spełniające odpowiednie wymogi, kategorie umów z zakazu UE odnoszącego się do praktyk ograniczających konkurencję (art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Stare przepisy odnoszące się do sektora samochodowego (rozporządzenie 1400/2002) zostały przyjęte w 2002 r. i wygasają 31 maja. Przed przyjęciem nowych przepisów Komisja przeprowadziła szerokie i długotrwałe konsultacje.

W ostatnich latach Komisja zainicjowała postępowania przeciwko czterem producentom: DaimlerChrysler, Fiat, Toyota i GM w celu zagwarantowania dostępu niezależnych warsztatów do informacji niezbędnych do przeprowadzania napraw (zob. IP/07/1332). Inne potencjalne problemy związane są z dostępem do części zamiennych oraz z odmowami honorowania gwarancji w przypadkach gdy konsument dokonał naprawy poza autoryzowaną siecią warsztatów. Przyjęte dziś wytyczne oraz wyłączenia grupowe szczegółowo wyjaśniają zainteresowanym stronom w jaki sposób Komisja zamierza stosować przepisy w tych obszarach.

Nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych znajduje się pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/legislation.html

Szczegółowe wytyczne zostaną opublikowane na tych samych stronach internetowych po ukończeniu wszystkich wersji językowych.

W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji zob. również MEMO/10/217.


Side Bar